نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Islam and International Relations: Contributions to Theory and Practice ، خرداد ۱۳۹۵
اسلام و روابط بین‌الملل: ورودی به نظریه و عمل
نوشتار حاضر تلاشی برای هم‌بخشی بیشتر دیدگاه‌های غیرغربی در حوزۀ روابط بین‌المللی، به‌ویژه برای معرفی نظریه‌ها در این رشته است. نویسنده تلاش دارد با بررسی اسلام بنیادگرا در روابط بین‌المللی، جایگاه هنجارها و ارزش‌های اسلامی در روابط بین‌المللی و تفسیر دوبارۀ آنها در ترکیۀ تحت حکومت آک‌پ؛ همچنین دیدگاه شیعی در جمهوری اسلامی؛ و چشم‌انداز حزب‌الله در روابط بین‌المللی را توصیف کند. سپس با رویکردی تطبیقی اندیشه‌های اسلامی با نظریه‌هایی در روابط بین‌المللی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در فصل پایانی نیز تلاش‌هایی که ازسوی مسلمانان برای ارائۀ نظریۀ اسلامی صورت گرفته بررسی شده است.
موضوعات: اسلام و روابط بین‌المللی؛
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک