نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
اغلب تصور شده که اهرم‌های نظامی تنها ابزار کارآمد برای دسترسی به اهداف سیاسی‌ هستند. بااین‌حال، از زمان جنگ جهانی اول، تحریم‌های اقتصادی نیز به‌عنوان جایگزین جنگ، مدنظر قرار گرفته‌ و حامیان این دیدگاه براین‌نظرند که این نوع تحریم‌ها ضمن اینکه انسانی‌ترند، همطراز ابزارهای نظامی به‌شمار می‌روند. یکی از مهم‌ترین پژوهش‌ها ناظر بر امر فوق پژوهش گری هافباوئر، جفری اسکات، کیمبرلی اَن الیوت است که برای اولین بار در سال ۱۹۸۵ منتشر شد. اهمیت این تحقیق به‌اندازه‌ای بود که می‌توان آن را مهم‌ترین مرجع در زمینه مطالعه علمی تحریم‌های اقتصادی درنظر گرفت؛ بولتن حاضر خلاصه تفصیلی نقد رابرت پیپ بر پژوهش سه محقق فوق است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شده است.
موضوعات: تحریم اقتصادی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک
۲. ?Why Economic Sanctions do no work ، آبان ۱۳۷۶
چرا تحریم‌های اقتصادی کارآمد نیست
نوشتار حاضر به نقد این ادعا پرداخته است که ازطریق تحریم‌های اقتصادی می‌توان به اهداف مهم در سیاست خارجی دست یافت. نویسنده ضمن بررسی دیدگاه متخصصان و مباحث تئوریک مهم در این زمینه و همچنین ارائه نمونه‌هایی از تحریم‌های اعمال‌شده در راستای کسب اهداف سیاسی، بر این نظر است که در دهه گذشته نسبت به به‌کارگیری تحریم‌های اقتصادی دیدگاه‌ها، خوش‌بینانه‌تر شده است. نوشتار حاضر این دیدگاه خوش‌بینانه را به چالش کشیده و براین نظر است که تحریم‌های اقتصادی ابزار مناسبی برای کسب اهداف سیاسی نبوده و نمی‌تواند جایگزین ابزار نظامی شود.
موضوعات: تحریم اقتصادی - نتایج و تاثیرات؛
International Security

جستجو درون متن این مدرک