نتیجه جستجو ( ۲۹۲۴۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۹۲۵ صفحه
بسیاری از اندیشمندان روابط بین‌الملل بر این باورند که بحث درخصوص جایگاه امنیت در سیاست خارجی کشورها یکی از مباحث مهم در درک روابط بین‌الملل است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از «امنیت و جایگاه آن در مکتب کپنهاگ» ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و سپس اندیشمندان این مکتب معرفی شده‌اند. نویسنده سعی دارد با ارائۀ این مبحث به پرورش یک چهارچوب تحلیلی که بیانگر جامعیت «جایگاه امنیت» در اکثر مباحث علوم سیاسی و روابط بین الملل است نایل آید.
موضوعات: امنیت بین‌المللی؛ سیاست خارجی؛ روابط بین‌المللی - فلسفه؛
فصلنامه علوم سیاسی

ناصریست‌ها ازجمله احزاب و تشکلهای فعال و تأثیرگذار در مصر هستند که نقاط اشتراک و افتراق زیادی در مواضع سیاست خارجی خود با ایران دارند .مقابلۀ آنها با رژیم صهیونیستی، جهان‌‌سوم‌گرایی و عدم تعهد مهم‌ترین نقاط اشتراک است. پان‌عربیسم و سکولاریسم نیز مهم‌ترین نقاط افتراق آنها با ایران است. اما در شرایط کنونی، نقاط افتراق به حالت مسکوت درآمده‌اند. پرسش نوشتار حاضر آن است که با بررسی نقاط اشتراک و افتراق میان ایران و ناصریسم محورهای همکاری دوجانبه چه خواهد بود؟ نتیجه پژوهش حاکی از ان است که جهان سوم‌گرایی و عدم تعهد رویکرد مناسبی است که همگرایی بیشتر را ایجاد خواهد کرد.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - مصر؛ مصر - روابط خارجی - ایران؛ حزبهای سیاسی - مصر؛ ؛
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی

هدف نوشتار حاضر تبیین چالش‌هایی است که ایران برای تامین امنیت انرژی خود ازطریق لوله‌های فرامرزی با آنها مواجه است. مسئلۀ اساسی این است که مهم‌ترین چالش‌های ایران در این زمینه چیست و چه راهکارهایی برای حل آنها قابل ارائه است. بررسی توصیفی– تحلیلی موضوع نشان داده ایران در هر سه حوزۀ امنیت عرضه به‌عنوان کشور واردکننده، تقاضا، صادرکننده و ترانزیت به‌عنوان کشور ترانزیت با چالش مواجه است، ولی مهم‌ترین چالش ایران، امنیت تقاضا است. در راستای حفظ تقاضای موجود و ایجاد تنوع در تقاضا، راهکارهای مطلوب ایران افزایش جذب سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی، ارتقای میزان آمادگی عرضه در شرایط فوری و کاهش اختلافات بین‌المللی در زمینۀ عرضۀ گاز است.
موضوعات: امنیت انرژی - ایران؛ گاز - ایران - لوله‌کشی؛
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن، چه قرائت جدیدی از ملی‌گرایی ارائه داده است؟ فرضیۀ اصلی در پاسخ به پرسش مزبور، این است که رفتارشناسی جمهوری اسلامی ایران در برخی وقایع و تحولات سیاسی- اجتماعی تعیین‌کننده و اسناد بالادستی مثل قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله و سند هویت ملی و رویکرد نسبت زبان فارسی و هویت باستانی، نشان‌دهندۀ ایجاد یک تلفیق سازنده میان دو منبع هویت‌ساز یعنی ایرانیت و اسلامیت در راستای تحقق اهداف انقلابی وحفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است. چهارچوب نظری انتخاب‌شده برای پژوهش، نظریۀ ‌ام‌القری است.
موضوعات: ملی‌گرایی؛ ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی ، 1357؛
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی

نوشتار حاضر درصدد است با محوریت اندیشه‌ها و بیانات مقام معظم رهبری، به بررسی مفهوم و مؤلفه‌های اثرگذار بر آسیب‌شناسی جنبش‌های بیداری اسلامی و ارائة الگوی تحلیلی آن، با تکیه ‌بر عناصر موفقیت انقلاب اسلامی ایران بپردازد. به‌همین‌منظور با استفاده از روش تحلیل داده‌های تفسیر روشی متن‌محور ابتدا به ارائة عناصر اثرگذار بر پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخته می‌شود؛ سپس ازطریق رجوع کتابخانه‌ای به بیانات مقام معظم رهبری و تحلیل آنها با استفاده از روش مذکور، تعریف بیداری اسلامی در اندیشة ایشان بیان شده است. نتایج حاکی است که جنبش‌های بیداری اسلامی در اندیشة مقام معظم رهبری درمعرض دو آفت درونی و بیرونی می‌توانند قرار گیرند.
موضوعات: بیداری اسلامی؛ ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی ، 1357 - تاثیر؛
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی

نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اختلافات هیدروپلتیکی کشورهای حوزۀ رودهای آمودریا و سیردریا پرداخته و تلاش دارد تا مهم‌ترین زمینه‌ها و دلایل بروز و تشدید اختلافات کشورهای منطقه بر سر رودهای مشترک مرزی را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد. یافته‌های پژوهش نشان ‌داده، منافع متفاوت کشورهای بالادست و پایین‌دست، عدم مدیریت صحیح، سدسازی‌های گسترده، تغییرات آب‌وهوایی، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و تک‌محصولی بودن کشاورزی مهم‌ترین دلائل بروز اختلاف بر سر منابع آب مشترک مرزی هستند.
موضوعات: مرزهای آبی - ایران؛ مرزهای ابی - آسیای مرکزی؛ سیاست جغرافیایی؛
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

کتاب حاضر به بررسی نظریات روابط بین‌الملل و تقسیم‌بندی این نظریات پرداخته است. این کتاب در دوازده فصل تلاش کرده تا چهارچوبی نظری را برای تجزیه‌وتحلیل روابط بین‌ بازیگران در عرصۀ بین‌المللی ارائه کند. نویسندگان تنها یک صفحه را به مباحث روش‌شناسی اختصاص داده‌اند؛ حال آنکه باتوجه به اهمیت مباحث روش‌شناسی و به‌طور خاص، تاثیرات رفتارگرایی در تحولات نظری این حوزه به‌ویژه مکتب نوواقع‌گرایی به‌عنوان جریان اصلی روابط بین‌الملل ضروری است، اما نظم منطقی و انسجام مطالب، جامعیت اثر و پوشش کامل نظریات مطرح در روابط بین‌الملل، و تبیین مفصل مباحث نظریۀ سبز، جامعه‌شناسی تاریخی‌ و نظریۀ سیاسی بین‌المللی (اخلاق بین‌الملل) این کتاب را به اثری ارزشمند برای مطالعه و درک نظریات روابط بین‌الملل تبدیل کرده است.
موضوعات: روابط بین‌المللی؛ برچیل . اسکات . نظریه‌های روابط بین‌الملل - نقد و تفسیر؛
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

روابط چین و ایالات متحده را شاید بتوان پیچیده‌ترین و پرتناقض‌ترین روابط در میان قدرت‌های بزرگ دانست. در نوشتار حاضر سعی شده با استفاده از یک مدل تحلیلی که تعدیلی بر مدل واقع‌گرای ساختاری کنث والتز است، ضمن مطرح کردن این پرسش که راهبردهای امنیتی چین در مقابل تحرکات ژئوپلیتیکی آمریکا در مناطق مختلف دنیا چه خواهد بود؟ و با طبقه‌بندی راهبردهای امنیتی چین در چهارگونه مدل رفتاری موازنۀ سخت و نرم، دنباله‌روی سخت و نرم که البته هر کدام از آنها نیز تابعی از ترکیب سه عامل قدرت نسبی، ایدئولوژی نسبی و امنیت نسبی هستند سعی در تبیین این موضوع داشته است.
موضوعات: ایالات متحده - روابط خارجی - چین؛ چین - روابط خارجی - ایالات متحده؛ سیاست امنیتی - چین؛
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

سنجش قدرت ملی مستلزم ارزیابی و محاسبۀ مؤلفه‌ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، فرهنگی و ... کشورهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت ملی پنج کشور پیرامونی ایران، (امارات متحدة عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین) در ابعاد قدرت (قدرت سخت و قدرت نرم) است. دراین‌میان، پرسش اصلی آن است که ساختار قدرت در این کشورها چگونه است؟ فرضیة پژوهش بیان داشته که: به‌نظر می‌رسد مؤلفه‌های قدرت‌ ملی کشورهای منتخب، منطقة غرب‌آسیا را به ترتیب در سه سطح امارات- قطر، کویت- عمان و بحرین قرار می‌دهد. نتایج به‌دست آمده نشان داده که ساختار قدرت بین پنج کشور مورد نظر، آنها را در سه سطح از قدرت قرار می‌دهد در سطح اول قدرت، امارات و قطر، در سطح دوم، کویت و عمان و در سطح سوم، بحرین قرار دارند.
موضوعات: قدرت (علوم اجتماعی)؛ بحرین - سیاست و حکومت؛ قطر - سیاست و حکومت؛ امارات متحده عربی - سیاست و حکومت؛ کویت - سیاست و حکومت؛ عمان - سیاست و حکومت؛
فصلنامه تحیقات سیاسی بین‌المللی

عربستان با استعانت از مبانی نظری و مفاهیم کلامی وهابیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین واحدهای حامی تروریسم و به تأسی از آن به‌عنوان اخلالگر نظم بین‌الملل شناخته می‌شود. درمقابل گفتمان وهابیت، گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی (ره) قرار دارد که با استفاده از مبانی اصیل اسلامی همواره می‌کوشد تا صلح را ازطریق شناسایی و نابودی عناصر ناامن در سطح جهانی، جاری سازد. سوال اصلی پژوهش آن است که هریک از این دو گفتمان چه سهمی در تأمین یا تضعیف امنیت بین‌الملل داشته‌اند؟
موضوعات: وهابیه - عربستان سعودی؛ اسلام و سیاست؛ امنیت بین‌المللی؛ تروریستها؛ ؛
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۹۲۵