نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
تفکر و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجی، در امتداد خط تفکر حضرت امام خمینی (ره) است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در دوره ریاست‌جمهوری ایشان به طور کاملا منحصر و سپس دوران رهبری ایشان به صورت کامل در قالب اشکال سلطه، شیوه‌های سلطه و توطئه‌های دشمنان در سیاست خارجی پرداخته است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی
کتابخانه دیجیتالی دید

جستجو درون متن این مدرک
کتاب حاضر، ویرایش چهارم مجموعه مقالاتی است که جمعی از مؤلفان و کارشناسان برجسته مطالعات حوزه خاورمیانه در ده سال اخیر به نگارش درآورده‌اند. نوشتار حاضر به بررسی موضوعاتی چون: تلاش برای ایجاد ارتباط میان نظریات روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای با تأکید بر معرفت‌شناسی تاریخی؛ تعمیق و کاربست نظریه‌های انتقادی و تطبیقی در موضوعات مختلف مورد مطالعه در خاورمیانه؛ تأکید بر روابط بین‌المللی منطقه‌ای و قدرت‌های منطقه‌ای در مطالعه خاورمیانه؛ مخالفت با رویکرد استثناگرایی و شرق‌شناسی در مطالعات خاورمیانه و تأکید بر بازیگران غیردولتی و کنشگران فعال در عرصۀ سیاست خاورمیانه پرداخته است.
موضوعات: خاورميانه – سیاست خارجی؛ خاورميانه – سياست و حكومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک