نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
تفکر و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجی، در امتداد خط تفکر حضرت امام خمینی (ره) است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در دوره ریاست‌جمهوری ایشان به طور کاملا منحصر و سپس دوران رهبری ایشان به صورت کامل در قالب اشکال سلطه، شیوه‌های سلطه و توطئه‌های دشمنان در سیاست خارجی پرداخته است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی
کتابخانه دیجیتالی دید

جستجو درون متن این مدرک