نتیجه جستجو ( ۱۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
به باور نویسنده، ترامپ به‌دنبال انتخاب کنشگران و بازیگرانی به‌غایت ثروتمند و درعین‌حال، رادیکال در تیم خود است؛ کسانی که بتوانند در کنار او به‌نوعی به استقلال مالی بیندیشند و به سیاست‌های رادیکالی وی جامۀ‌عمل بپوشانند. وزیر دفاع، مشاور ارشد استراتژیک، دبیر شورای امنیت ملی، رئیس سی‌آی‌ای و وزیر امور خارجۀ وی همگی از شوونیست‌های نژادپرست ایالات متحدۀ آمریکا هستند که در یک امر (آن هم ضدیت با تهران) نگاه مشترک دارند. ترامپ باید با اتحادیۀ اروپا همگرایی خود را تعریف‌پذیر کند، لذا مسئلۀ اصلی در اتحادیۀ بین‌المللی میان دو بازیگر یا کنشگر اصلی یعنی اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ آمریکاست.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ روسای جمهور - ایالات متحده - انتخابات - نتایج و تاثیرات؛
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
با باور نویسنده، کشورهای عربی سیاست تحمل و تضعیف بشار اسد را در مورد سوریه پیش گرفته‌اند و تلاش کرده‌اند در عین تحمل بشار اسد (به عنوان رئیس جمهور منتخب سوریه) زمینه‌های تضعیف وی را باز کنند و در بزنگاه‌های تاریخی ضربه‌ای را متوجه وی کنند. این نوشتار به بررسی نتایج و پیامدهای داخلی و منطقه‌ای بازگشت سفرا و کاهش فشار کشورهای عربی بر سوریه پرداخته است. با افزایش روابط دیپلماتیک سوریه با کشورهای عربی نوعی امنیت روانی بیشتر برای بشار اسد حاصل خواهد شد. این امر می‌تواند تا حدودی در روابط دیپلماتیک بشاراسد با کشورهای فرامنطقه‌ای نیز تاثیر گذارد.
موضوعات: سوریه - روابط خارجی - کشورهای عربی؛ کشورهای عربی - روابط خارجی - سوریه؛ کشورهای عربی - سیاست خارجی
سایت مرکز بین‌المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
این نوشتار به بررسی مهم‌ترین نتایج مذاکرات هسته‌ای در وین پرداخته است. به باور نویسنده، تمدید مذاکرات هسته‌ای از منظر سیاسی، نتیجه‌ای اساسی داشته و نشان داده است اراده دو کنشگر مرکزی یعنی ایران و آمریکا، در ساختار حکومت مرکزی متوجه حل پروندة هسته‌ای است. نوشتار حاضر، با بررسی پیامدهای اقتصادی و سیاسی، پیامدهای منطقه‌ای تمدید مذاکرات را بررسی کرده است و در پایان به تاثیر تمدید در نگاه بازیگران بین‌المللی به پروندة هسته‌ای پرداخته است.
موضوعات: مذاکرات سیاسی؛ فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران
سایت مرکز بین‌المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
نویسنده بر این باور است که تفکر و زبان دو مزیت انسان است که سبب پیدایش عقیده و فرهنگ و تمدن می‌شود و انتقال هر یک از آنها فقط با برقراری ارتباط امکان‌پذیر است. وی همچنین مدعی است تفکر ارزشی شیوه‌ای برای شناسایی موقعیت‌های تصمیم مطلوب سپس بهره‌برداری از منافع این موقعیت‌ها ازطریق حل آنهاست. در هر موقعیتی برای تصمیم‌گیری در این نوع تفکر، ارزش‌ها اهمیت بنیادی دارند.
موضوعات: فرهنگ - جنبه‌های اخلاقی؛ مسائل اجتماعی
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
داعش در چند ماه گذشته نقش عمده‌ای را در عراق بازی کرده و کنش‌ها و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زیادی را برانگیخته است. این نوشتار به بررسی محوریت رویکرد بازیگران عبری و غربی در نگاه به داعش پرداخته است. نویسنده به بررسی موضوعاتی مانند، نگاه اتحادیه اروپا و سه قطب اصلی آن، یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان به داعش؛ اهمیت رویکرد اسرائیل، منافع و مضرات داعش برای اسرائیل؛ آمریکایی‌ها و داعش و چین و روسیه و قدرت گرفتن داعش در خاورمیانه، پرداخته است.
موضوعات: تروریستها؛ عراق - سیاست و حکومت
سایت مرکز بین‌المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
نویسنده بر این باور است که تمام سیگنال‌های موجود در فضای گفتمانی حاکم بر رفتارهای سیاسی و کنش‌های موجود در ساختار قدرت در نظام ج.ا.ایران و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشان می‌دهد که به دور از امکان بروز یک آشوب ناخواسته به معنای فراکتالی آن، در آینده شاهد ایجاد رابطه‌ای حسنه، میان ایران و آمریکا خواهیم بود.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
از عصر اسطوره‌ها گرفته تا کنون یک آیین پویا و پایا وجود داشته که انقلاب‌های علمی کوهنی هم نتوانسته به آن خدشه‌ای وارد کند. این اصل چیزی نیست جز اصل «وحدت در کثرت و کثرت در وحدت». اگر این اصل را بپذیریم ، همراهی با نظام بین‌الملل، آستانه عقلانیت واقع‌گرای آرمان‌خواهانه‌ای خواهد بود که گریزناپذیر است. نویسنده بر این باور است که این همراهی می‌تواند بر حسب هدف‌گذاری‌های معناپذیرفته در قالب سیاست خارجی کنشگران همراه با دیگر کنشگران به همکاری و بالاترین وجه عملیاتی این همکاری یعنی اتحاد، منجر شود یا در سطح نازل آن باقی بماند تا در فرصتی مناسب، چهره قدرتمندانه خود را حاکم سازد.
موضوعات: سیاست جهانی
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
نویسنده بر آن است که با مروری بر پارادایم‌های حاکم بر جنگ‌ها، پارادایم‌های در حال ظهور و آینده حاکم بر آنها را کالبدشکافی کند. هدف نهایی این بازنگری آن است که به دو مدل از الگوهای موجود به‌ویژه مدل «جنگ نامتعادل» بپردازد. سال‌هاست بر این باور تکیه دارد که بزرگنمایی تهدیدهای موجود در صحنه بین‌المللی به‌ویژه در ساحت خاورمیانه «هارتلند نو» و در منطقه حیاتی خلیج‌فارس و فلات ایران در قالب این مدل، موجب نگرانی است. این شالوده‌نمای در حال بروز در گستره مفهومی، پارادایمی در کنار شالوده‌نمای مدل جنگ‌های نامتقارن برای تفسیر جنگ‌های آینده در سطح فرادستی نسبت به لایه‌های فرودستی مورد هدف است.
موضوعات: جنگ؛ جنگ نامتقارن
ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
روی کار آمدن بوش و هیات حاکمه فعلی در آمریکا و تعاملات بین‌الملل‌گرایانه آنها برای حفظ، گسترش و تعمیق «ثبات هژمونیک» در ساحت‌های مختلف فعالیت‌های بشری در عرصه‌های فروملی، میان ملی‌، ملی، میان‌فراملی، فراملی بار دیگر مجامع علمی و دانشگاهی را بر تعمق در «محافظه‌کاری» راغب نمود و محافل سیاسی را در تبیین و تحلیل چگونگی روی کار آمدن «نومحافظه کاران» در کالبد بوش دوم، حول این مفهوم قرار داد. مقاله حاضر در پی کاوش عمیق مفهومی، دریافت مناسب تاریخی و ارزیابی انتقادی از محافظه‌کاران و نومحافظه‌کاری است. از این‌رو با ریشه‌یابی مفهومی، فلسفی و تاریخی، ذهن خواننده را به سمت تعمق در چگونگی شکل‌گیری این گرایش فکری و ورود آن به ساحت سیاست عملی سوق داده و در نهایت به هویت‌شناسی نومحافظه‌کاران آمریکا نائل شود.
موضوعات: محافظه‌کاری - ایالات متحده؛ نومحافظه‌کاری - ایالات متحده؛ ایالات متحده - سیاست و حکومت؛
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

جستجو درون متن این مدرک
روی کار آمدن جورج دبلیو بوش و هیئت حاکمه فعلی در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۰ و سیاست‌های متمایل به امور بین‌الملل آنها برای حفظ، گسترش و تعمیق "اثبات هژمونیک" آمریکا در عرصه‌های مختلف فعالیت بشری در سطوح پنجگانه: فروملی، میان فروملی، ملی، میان‌فراملی، فراملی، بار دیگر مجامع علمی را به تعمق در دانشواژه "محافظه‌کاری" ترغیب نمود و محافل سیاسی را در تبیین و تحلیل چگونگی روی کار آمدن "نومحافظه‌کاران" در کالبد بوش دوم، در حول این محور قرار داد. نوشتار حاضر در پی کاوش عمیق مفهومی، دریافت مناسب تاریخی و ارزیابی انتقادی از محافظه‌کاران و نومحافظه‌کاری می‌باشد.
موضوعات: محافظه‌کاری - ایالات متحده؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
مطالعات دفاعی استراتژیک

جستجو درون متن این مدرک