نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. سوسيولوجيا إعلام الثورات العربية بالمهجر: الوظائف وسرديات الخطاب ، فروردين ۱۳۹۷
جامعه‌شناسی رسانه‌های انقلاب‌های عربی مهاجر: وظایف و روایت‌های گفتمانی
به باور نویسنده، اکثر رسانه‌های اطلاع رسانی انقلاب‌های عربی در خارج از کشو‌رهایی که درگیر انقلاب شدند، به وجود می‌آید. این رسانه‌ها دارای یک وضعیت پیچیده تحت تاثیر عوامل درهم تنیده است که نیازمند مطالعه در سطوح جامعه‌شناختی، اقتصادی و همچنین سیاسی می‌باشند، به‌خصوص که تاثیرات اخبار منتشره با واقعیات زندگی مردم ارتباط دارد و زمینه را برای کنشگری مردم فراهم می‌کند. به همین دلیل رسانه‌های مهاجر باید با شناخت وظایف و شیوه‌های صحیح اطلاع‌رسانی بر تاثیرگذاری خود بیفزایند.
موضوعات: رسانه‌های گروهی - کشورهای عربی
مرکز الجزیره للدراسات

جستجو درون متن این مدرک