نتیجه جستجو ( ۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. سارکوزی، اسرائیل و یهودیان ، آذر ۱۳۸۹
Sarkozay, Israel et les Juifs
به دلیل سیاست‌های دوستانه سارکوزی با یهودیان و اسرائیل، امروزه در فرانسه می‌توان در آرامش و مصونیت در مور یهودیان صحبت کرد. هدف کتاب حاضر آگاهی دادن به مردم به ویژه به جامعه فرانسه از خطراتی است که سیاست جدید دولت سارکوزی را تهدید می‌کند و چشم خواننده را به روی کارهایی که سارکوزی برای سیاست خارجی خود تعریف کرده باز می‌کند. همچنین به تک تک شبکه‌های نزدیک به اسرائیل که در استراتژی فرانسه به کار گرفته شده اشاره دارد و مانند افکار منتقدانه فرانسه سنتی، به نقد سیاست سارکوزی پرداخته است.
موضوعات: فرانسه - سیاست خارجی؛ یهودیان - فرانسه؛ فرانسه - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - فرانسه؛ بلان ، پل اریک . سارکوزی، اسرائیل و یهودیان - نقد و تفسیر
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، در کتاب حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته است. گرایش ترکیه به اتحادیه اروپا، سابقه تاریخی دارد. امروزه به نظر می‌رسد تنها چیزی که مانع اروپایی شدن ترکیه می‌شود، حس افراطی و حق ملی‌گرایی ترک‌هاست. اتحادیه اروپا اصل نامزدی ترکیه در این سازمان را از طریق کمیسیون در سال ۱۹۸۹ و از طریق شورا در سال ۱۹۹۰ پذیرفته، ولی از آن زمان تاکنون در تصویب آن تعلل کرده و تاریخ مشخصی برای آن اعلام نکرده است. زیرا اروپا دائما این سوال را از خود می‌پرسد که آیا ترکیه واقعا اروپایی است؟ کتاب تلاش نموده با پاسخ دادن به برخی ابهامات در خصوص ترکیه، مشکلاتی را که مانع از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شده است، مورد ارزیابی قرار دهد.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت؛ ترکیه - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ترکیه؛ اتحادیه اروپا - عضویت؛ روآ ، الیویه . آیا ترکیه امروزی یک کشور اروپایی است؟ - نقد و تفسیر؛
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
در پی تهدیدات زیست محیطی در دریای خزر ۵ دولت شامل جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان تصمیم به تدوین کنوانسیون چارچوب تهران گرفتند. این کنوانسیون در خصوص حمایت از محیط‌زیست دریای خزر است و اصولی را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و همچنین حفاظت، نگهداری و احیای محیط‌زیست دریایی دریای خزر ارائه می‌دهد و لازمه اجرای عینی این کنوانسیون، به‌کارگیری پروتکل‌های الحاقی است که این سند به آنها استناد می‌ورزد. از این‌رو طرف‌های متعهد باید با حسن نیت به مذاکره ادامه دهند تا بتوان با دستیابی به الزامات حقوقی، چالش‌های کنوانسیون را حل‌و فصل نمود.
موضوعات: محیط زیست - دریای خزر، منطقه - حفاظت؛
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک