نتیجه جستجو ( ۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
بیکاری، فقر، گرسنگی، کاهش منابع آبی، رقابتی‌تر شدن دسترسی به مواد غذایی و بسیاری دیگر از مسائلی که در نتیجۀ تغییر آب‌و‌هوا بر جامعۀ انسانی تحمیل می‌شوند، می‌توانند تزلزل در نهادهای سیاسی و افزایش تنش‌های اجتماعی را به‌بار آورند که تنها به سطح ملی محدود نخواهد ماند. نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با دکتر مجید شفیع‌پور، حقوقدان عضو تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی در نشست پاریس، پیرامون پیامدهای این بحران مشترک.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت؛ شفیع‌پور، مجید - مصاحبه‌ها
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک
نگاهی به مسئلۀ تغییرات آب‌و‌هوایی نشان می‌دهد محدود کردن پیامدها به برخی موضوعات محیط زیستی سهل‌انگارانه است. دیدگاه‌هایی وجود دارد که آشکارا اعلام می‌کنند نه در آینده، بلکه در برخی درگیری‌های منطقه‌ای در خاورمیانه یا آفریقا، دلایل اکولوژیک نقش چشمگیر و گاه عامل مستقیم در شکل‌گیری منازعه‌ها دارند. با توجه به اینکه عده‌ای معتقدند ظرفیت زیست محیطی زمین در آیندۀ نزدیک به پایان خود نزدیک می‌شود، به مخاطره افتادن امنیت و صلح، مولفۀ تاثیرگذاری به نام تغییر اقلیم خواهد داشت. این نوشتار گفت‌و‌گویی است با محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های سازمان محیط زیست، در ارتباط با موضوع فوق.
موضوعات: دموکراسی؛ اقلیم‌شناسی - تغییرات
نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک

جستجو درون متن این مدرک