نتیجه جستجو ( ۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
کتاب حاضر که شامل یک مقدمه و پنج فصل است، در سال ۱۹۸۲ به زبان انگلیسی به چاپ رسید و در سال ۱۳۸۲ توسط بهاء‌الدین خرمشاهی ترجمه شد و از آن زمان تا کنون تقریبا هر سال چهار نوبت تجدید چاپ می‌شود. هدف نویسنده از نگارش این کتاب بررسی اندیشه‌های اندیشمندان و نویسندگان مسلمانی بیان شده که به نوعی در پی وفاق با اصول دینی هستند. علی‌رغم تمام تقاط مثبتی که کتاب داراست، یکی از نقدهایی که به آن وارد است این است که نویسنده پس از پرداختن به اهل سنت فضاوتی در مورد آنها و شیعیان کرده است؛ وی اهل سنت را اصول‌گراو شیعیان را شخص‌گرا معرفی کرده است. چیزی که نویسنده فراموش کرده این است که در قاموس شیعه، اصول‌گرایی مقدم بر شخص‌گرایی است و اساسا شیعه با شعار اصول‌گرایی به شخص‌گرایی می‌رسد.
موضوعات: ایلام و سیاست؛ عنایت ، حمید . اندیشه سیاسی در اسلام معاصر - نقد و تفسیر
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
فرضیۀ اصلی نوشتار حاضر این است که در طول بیش از یکصد سال گذشته، ساختارهای پدرسالارانۀ جامعۀ عرب به‌جای اینکه تغییر یا تبدیل یابد یا واقعا نوسازی شود، تنها تقویت شده و در اشکالی ناقص نوسازی‌شده، حفظ شده است. همچنین نویسندۀ کتاب ازمنظری تاریخی به مدرنیته نگریسته و آن را دارای ویژگی‌هایی دانسته و آنها را نیز توضیح داده است.
موضوعات: کشورهای عربی - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
واژه‌ای که همواره برای توصیف رویکرد باراک اوباما به سیاست خارجی آمریکا از آن استفاده می‌شود، اصطلاح تماس یا ارتباط است. راهبرد دولت اوباما برای ایجاد ارتباط با کشورهای مختلف را که از این پس تماس راهبردی خوانده می‌شود، می‌توان به بهترین شکل به عنوان نخستین بخش از جهان‌بینی‌ای درک کرد که در خلال دهه ۲۰۰۰ به وجود آمد و سیاست خارجی ایالات متحده از رهگذر آن به دو بخش مفهوم‌سازی شد. تماس راهبردی بر این فرض استوار است که بیشتر کشورها به شکل روزافزونی از علایق یکسانی برخوردار می‌شوند و از این رو، تلاش می‌کنند تا همکاری‌های جهانی را تا بالاترین سطحی که کشورهای غربی در طول جنگ سرد به آن دست یافتند، افزایش دهند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی
ماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
این‌که امروزه بین آمریکا و روسیه جنگ سرد جدید وجود دارد یا خیر، به سه عامل بستگی دارد: تعریفی که از جنگ سرد ارائه می‌شود، این که چه کسی راوی داستان است و درجه انتزاعی بودن تحلیل تا چه اندازه است. ارائه تعریفی بسته از جنگ سرد در قالب ایدئولوژی و جنگ‌افزارهای هسته‌ای و معرفی جنگ سرد به عنوان رویارویی بین دو ابرقدرت سبب خواهد شد تا پاسخ پرسش مربوط به وجود جنگ سرد منفی باشد؛ زیرا مقایسه روابط روسیه و آمریکا در دوران جنگ سرد، با چگونگی روابط آنها در حال حاضر قیاسی بیهوده خواهد بود.
موضوعات: جنگ سرد؛ ایالات متحده - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایالات متحده
ماهنامه اطلاعات راهبردی

جستجو درون متن این مدرک
بحث جهانی شدن از پدیده‌های جدید یا نوظهور نیستند، بلکه نوعی تجدید ساختار در سطح جهانی است که بر تلفیق بازارهای بین‌المللی کار، خدمات، فناوری، سرمایه‌گذاری و نیروی کار متمرکز می‌باشد. در این میان تجدید ساختار در وضعیت نیروی کار از اهیمت بسزایی برخوردار است. جهانی شدن نیروی کار از مباحث جدید در حوزه تئوریک به‌شمار می‌آید.
موضوعات: نیروی انسانی ـ مدیریت؛ جهانی شدن
/ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

جستجو درون متن این مدرک