نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Analysts: Strategic triangle of Russia-Iran-Turkey hardly on agenda ، مرداد ۱۳۹۵
تحلیلگران: بعید است مثلث راهبردی روسیه، ایران و ترکیه مطرح باشد
نویسنده با اشاره به تقویت روابط اخیر روسیه و ایران و احیای روابط مسکو با ترکیه و به‌تبع آن، گمانه‌زنی‌هایی درخصوص اینکه در این شرایط مثلث راهبردی روسیه، ایران و ترکیه می‌تواند شکل بگیرد و بر تحولات منطقه ازجمله در خاورمیانه تأثیرگذار باشد، نظر برخی کارشناسان روس را پرسیده که نسبت به این امر تردید دارند. این کارشناسان مهم‌ترین علت این تحول و تقویت روابط روسیه، ایران و ترکیه را مسائل اقتصادی و ماهیت آن را تاکتیکی دانسته‌اند، البته به باور نویسنده، همین سطح از تعامل نیز می‌تواند در حل نسبی برخی مشکلات ازجمله در سوریه موثر باشد. به باور ساژین، تأثیر بهبود روابط ترکیه و روسیه بر مسائل سوریه محدود است، زیرا مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و اردوغان سیاست سوری خود را بنیادی نغییر نخواهد داد.
موضوعات: روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ ترکیه - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ترکیه؛
خبرگزاری رسمی تاس روسیه

جستجو درون متن این مدرک