نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. ?Has the last trump sounded for the transatlantic partnership ، خرداد ۱۳۹۷
آیا زنگ‌ها برای آخرین همکاری‌های فراآتلانتیک به صدا در آمده است؟
به باور نویسنده، ترامپ نزدیکی اروپا و آمریکا را به خطر انداخته است. تاکید بر افزایش سهم پرداختی کشورهای اروپایی از هزینه‌های ناتو، اصرار بر نابرابر بودن روابط تجاری اروپا و آمریکا، کنار نهادن این اتحادیه ازمناسبات بین‌المللی مانند مسئلۀ کره و همچنین خارج شدن از توافقنامه‌های اروپایی‌محورمانند توافق پاریس باعث شده تا شکافی بی‌سابقه بین دو سوی آتلانتیک شکل بگیرد. اگرچه کلیت فراآتلانتیک همچنان دموکراسی‌محور و با هنجارهای ارزشی پیش‌می رود اما گویی دو طرف به‌دنبال ایجاد نوعی مقاومت داخلی دربرابر سیاست‌های یکدیگر هستند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ اروپا - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - اروپا
مرکزی برای اصلاح اروپایی

جستجو درون متن این مدرک