نتیجه جستجو ( ۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
۱. Долгая дорога в Мумбаи; Сможет ли Иран стать путеводной нитью в Индию ، مرداد ۱۳۹۵
مسیری طولانی تا مومبایی؛ آیا ایران می‌تواند به کانال ترانزیتی به هند تبدیل شود؟
نویسنده با اشاره به نشست سه‌جانبۀ سران ایران، روسیه و آذربایجان در باکو، به ارزیابی ایجاد مسیر ترانزیتی «شمال- جنوب» پرداخته و این سئوال را مطرح کرده است که آیا ایران می‌تواند به مسیر ترانزیتی به هند تبدیل شود؟ وی در ابتدا تأیید کرده که ایجاد کریدور «شمال- جنوب» می‌تواند در تقویت تجارت روسیه با هند و کشورهای حوزۀ خلیج فارس به‌ویژه برای ارسال محصولات کشاورزی و تجهیزات صنعتی موثر باشد، اما با اسناد به نظر کارشناسان، مسیر زمینی ایران در مقایسه با مسیرهای دریایی گران‌تر است، اما به‌لحاظ زمانی، بهتر است. وی درنهایت تأکید دارد در ارزیابی نهایی از مسیر ایران، باید به مسائل سیاسی ازجمله تحریم و احتمال تشدید آن علیه تهران و نیز چگونگی رقابت‌پذیری مسیر ایران به راه ابریشم جدید چین توجه شود.
موضوعات: ایران - سیاست اقتصادی؛ ایران - روابط اقتصادی؛ ایران - موقعیت بین‌المللی؛
سایت تحلیلی-خبری «لنتا.رو»

جستجو درون متن این مدرک