نتیجه جستجو ( ۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
ایران در کانون روندهای شدید امنیتی قرار گرفته است. مناطق ژئوپولیتیک پیرامونی، در وضعیت نامتوازن امنیتی قرار دارند. محیط جهانی نیز به‌تبع جنگ‌های جاری و بحران‌های فعال، مستعد منازعات بزرگ هستند. بار مازاد نظامی خاورمیانه، بیش‌از هر زمان دیگر، منطقه را به لبۀ جنگ فراگیر کشانده است. به باور نویسنده، یک اشتباه محاسبه یا برخورد کوچک، می‌تواند ماشۀ جنگ بزرگی را بکشد و جای یک کارزار و فرایند قاطع صلح‌سازی، به‌شدت خالی است. نویسنده در ده گزاره، ضمن تبیین شرایط،"دستور کارِ محوری" را با تمرکز بر وضع ایران، ارائه داده است.
موضوعات: صلح
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، کشیده شدن دامنۀ بحران تحمیلی حماء و حُمص، به پایتخت صنعتی – اقتصادی سوریه، در فاصلۀ بیش از یک سال از آغاز بحران این کشور، یک روند طبیعی یا یک اتفاق جبری نبوده، بلکه بخش مهمی از یک روند طراحی‌شده بوده است؛ روندی که ریشه در منافع بعضی قدرت‌های جهانی، و قدرت‌های شاخص منطقه داشته است. تبیین زمینه‌ها و محیط راهبردی بحران، اهداف آمریکا از طرح «خاورمیانۀ جدید»، اهداف و منویات کشورهای دخیل در بحران‌سازی منطقه، جنگ فراگیر، زمینه‌ها، ریشه‌ها و عوامل، دولت بشار اسد و نقش تاریخی ایران، اهداف نظامی، و نقش محوری حلب در فرایند بحران، بستر امنیتی سوریه و زمینۀ تداوم بحران، از محورهای مورد بحث در نوشتار حاضر است.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

جستجو درون متن این مدرک
به باور نویسنده، مسئلۀ اولویت‌ها و جهت‌گیری سیاست خارجی، پس از توافق ایران و قدرت‌های جهانی، مهم‌ترین موضوع ملی تلقی شده است. نوشتار حاضر به بررسی موضوعاتی چون: نقش کارگزار در سیاست خارجی، اهداف و منافع در سیاست خارجی و دو رویکرد در محیط ملی سیاست خارجی، پرداخته است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛
ماهنامه سیاست خارجی و بین‌الملل دیپلمات

جستجو درون متن این مدرک
ایران از مهمترین عوامل تهدید‌کننده منافع و امنیت آمریکا شناخته شده‌ و مستعد برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی«تضاد‌ساز» ارزیابی شده است. دو کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا، ایران اتمی را خطر و تهدیدی به ویژه برای اسرائیل و صلح و سرنوشت حکومت‌های منطقه‌ای خوانده‌اند. رویکرد ایران نسبت به آمریکا موضوعی است که از پیش از انقلاب مطرح بود. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر چه باشد ایالات متحده در سیر تغییری است که سنت‌ها و عرف‌های سیاسی و تصمیم‌گیری در عرصه امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ایران راه‌های مناسبی برای حفظ حقوق ملی، بدون برخورد یا توقف دارد، به شرط اینکه درایت کافی در حوزه سیاست خارجی داشته باشد.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ فعالیتهای هسته‌ای - ایران
هفته نامه خبری - تحلیلی شهروند امروز

جستجو درون متن این مدرک