نتیجه جستجو ( ۷ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که مهم‌ترین تعارضات و آشوب‌ها را در تاریخ خاورمیانه زمینه‌یابی و بررسی کرده است و با تمرکز بر دوره زمانی ۱۹۸۰ به بعد با اتخاذ رویکردی تحلیلی - تاریخی انواع چالش‌ها مانند گروه های انقلابی، جنگ‌های داخلی و سنتی مهم این منطقه را پوشش داده است.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ روبین باری . تعارض و آشوب در خاورمیانه معاصر - نقد و تفسیر
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
نوشتار حاضر تأثیر تحول فناوري موشکی بر راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران را مورد کاوش قرار داده است. باتوجه به التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قدرت‌های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه درقبال ایران، بعد از پیروزی انقلاب، این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت خود در نظام بین‌الملل، تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی را سرلوحۀ سیاست دفاعی قرار داده است. بررسی نظریۀ بازدارندگی برای توضیح ضرورت توسعۀ این فناوری‌ها، واکاوی راهبرد دفاعی- امنیتی ایران در قالب سیاست بازدارندگی و درنهایت تمرکز بر فناوري موشکی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران بخش‌های اصلی این نوشتار را تشکیل داده است.
موضوعات: صنایع دفاعی - ایران؛ سیاست نظامی - ایران؛ سیاست امنیتی - ایران؛
فصلنامه علمی - پژوهشی راهبرد

جستجو درون متن این مدرک
هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی ریشه‌های نوسان موجود در روابط میان ایران و چین و عدم شکل‌گیری رابطۀ مبتنی‌بر همکاری فراگیر در دوران بعد از انقلاب تا سال 2013 با تکیه بر بنیان‌های راهبردی دو کشور است. به باور نویسنده، درحالی که راهبردهای سیاست خارجی ایران برای چین، وزنی راهبردی، بلندمدت و فارغ از رفع نیازهای مقطعی درنظر گرفته است، اما سیاست‌گذاری خارجی چینی‌ها همکاری با ایران را تاکتیک‌محور و ابزاری، کوتاه‌مدت، معطوف به موضوع و وابسته به شرایط زمانی می‌داند.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - چین؛ چین - روابط خارجی - ایران؛ چین - سیاست خارجی؛ ایران - سیاست خارجی؛
فصلنامه روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک
۴. روسیه در خاورمیانه؛ دوست یا دشمن؟ ، آذر ۱۳۸۹
Russia in the Middle East, Friend or Foe?
کتاب حاضر در قالب یک پیشگفتار، مقدمه، پنج فصل و نتیجه‌گیری، جایگاه روسیه در مناطق مختلف خاورمیانه و شرایط آن را مورد ارزیابی قرار داده است. در هر فصل این کتاب روابط روسیه با یکی از کشورهای عربی شرق خاورمیانه ارزیابی شده است. نکته قابل ملاحظه دراین کتاب اشارات نویسنده به منابع داخلی سیاست خارجی روسیه و در نتیجه آثار آن بر روابط با کشورهای خاورمیانه است. یکی از انتقادهایی که به این کتاب وارد است این است که نویسنده به رغم بازنمایاندن ریشه‌های تاریخی وقایع موجود که نقش مهمی در آماده‌سازی ذهن مخاطب در درک تحولات و رویدادهای کنونی دارد، نتوانسته با رهاندن خود از حاکمیت نگاه تاریخی، تحلیل‌های عمیق و جامعی از موارد موضوعی و خاص هر یک از کشورها ارائه دهد.
موضوعات: روسسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - خاورمیانه؛ خاورمیانه - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ کروتز، آندری . روسیه در خاورمیانه؛ دوست یا دشمن؟ - نقد و تفسیر
فصلنامه مطالعات خاورمیانه

جستجو درون متن این مدرک
۵. سیاست جهانی در حال تغییر ، شهريور ۱۳۸۹
Transforming World Politics
نویسندگان کتاب حاضر برنامه مطالعاتی خود را بر محوریت ضعف‌ها و کاستی‌های نظم فعلی قرار داده و تلاش کرده‌اند تا این شرایط را با بررسی دقیق و نیز بهره‌‌گیری از منابع مناطق حاشیه‌ای به بحث گذاشته و جایگزین مناسبی را به حوزه‌های مطالعاتی بین‌المللی پیشنهاد کنند. تز اصلی کتاب صرفا «خود» یا نئولیبرالیسم را مورد هجمه قرار نداده، بلکه دعوت به تغییر را حتی برای دیگران نیز در نظر گرفته و در نهایت دعوت به تعامل را صرفا تجویزی از سوی خود نمی‌داند، بلکه معتقد است این تعامل در کلیت تمدن جهانی وجود دارد. یکی از نقاط ضعف کتاب، کاربست نظریاتی است که اگرچه نقد وضعیت حاکم را رسالت مهم خود می‌بیند، اما این دسته از نظریات یا در شرایط حاکمیت مطلق نئولیبرالیسم مستحیل شده‌اند و یا این‌که خود با نقدهای جدی مواجهند.
موضوعات: سیاست جهانی - قرن 21م.؛ آگاتانجلو ، آنا ام . سیاست جهانی در حال تغییر - نقد و تفسیر
فصلنامه سیاست خارجی

جستجو درون متن این مدرک
پایان جنگ سرد علاوه بر ایجاد تغییر در بسیاری از معادلات بین‌المللی ازجمله مناسبات قدرت‌های بزرگ شرایطی را به‌وجود آورد که همراهی با پدیده‌هایی چون جهانی شدن، الزامات و ضرورت‌های حاکم بر سایر جوامع به ویژه قدرت‌های نوظهور نیز با تحول مواجه شد. قدرت‌های نوظهوری مانند هندوستان با بهره‌گیری از عقبه تمدنی خویش و نیز بهره‌برداری از الهام‌بخشی به جوامع تحت استعمار نظیر آفریقا در دوران مبارزه، رویکردهای نوینی را در عرصه سیاست خارجی طراحی کردند که ویژگی آن اولویت اقتصادی برای پوشش سایر زمینه‌ها و اولویت‌هاست. این نوشتار ضمن بررسی نقش هند در آفریقا در عصر مبارزه با استعمار سعی خواهد کرد تا با ارائه شاخصه‌های اقتصادی این تغییر رویکرد از الهام‌بخشی به تعامل ژئواکونومی را بنمایاند.
موضوعات: هند - سیاست خارجی؛ آفریقا - سیاست و حکومت
فصلنامه مطالعات آفریقا

جستجو درون متن این مدرک
هدف اصلی این مقاله تشریح چرایی ضرورت بسط مناسبات ایران و آفریقا در مسیر اقتصادی است. طرح سیاست تعامل سازنده همراه با سیاست تعاملی ضدنظام سلطه به‌عنوان راهبرد کلان سیاست خارجی دولت نهم و دهم است تا در مقطع فعلی در قالب تعامل جنوب ـ جنوب، روابط با آفریقا واجد اهمیت فراوانی شود. ازاین‌رو موقعیت این منطقه با تعدد کشورها و ظرفیت‌های نهادی و اقتصادی باعث شده تا ایران در راستای اهداف کلان خود دیپلماسی عمومی را به‌عنوان ابزار اصلی در بهره‌گیری از موقعیت آفریقا به‌کار گیرد. این درحالی است که نگاه اجمالی به شرایط آفریقا و نیاز مبرم آن به توسعه از یک‌سو و نحوه تعامل قدرت‌های درحال ظهور با کشورهای این قاره از سوی دیگر نشان می‌دهد که قدرت نرم ایران در رابطه با آفریقا نیازمند تقویت تعاملات اقتصادی است.
موضوعات: ایران - روابط اقتصادی - آفریقا؛ آفریقا - روابط اقتصادی - ایران؛ ایران - سیاست خارجی؛
فصلنامه روابط خارجی

جستجو درون متن این مدرک