نتیجه جستجو ( ۳ مدرک )
صفحه ۱ از ۱ صفحه
نجفعلی میرزایی، صاحب‌نظر امور جهان عرب، در گفت‌وگو با روزنامه ایران، به ارزیابی ابعاد مختلف آزادسازی اسرای دربند رژیم صهیونیستی و آثار آن در تحولات منطقه خاورمیانه پرداخت. وی گفت: حزب‌الله در این قضیه ثابت کرد که برخلاف همه تبلیغات منفی به تعهدات اخلاقی و دیپلماتیک خود به جامعه جهانی پایبند و به لوازم گفت‌وگوهای سه‌طرفه ملتزم است و حتی از این پرونده برای مصارف سیاسی و تبلیغاتی استفاده نکرد. با این تجربه، سازمان ملل در برنامه‌های آینده در عرصه امنیت منطقه می‌تواند حساب ویژه‌ای روی حزب‌الله باز کند.
موضوعات: لبنان - سیاست و حکومت؛ اسیران جنگی - لبنان؛ حزب‌الله (لبنان)؛ میرزایی ، نجفعلی - مصاحبه‌ها؛
روزتامه ایران

جستجو درون متن این مدرک
آقای نجفعلی میرزایی، صاحب‌نظر مسائل خاورمیانه، درگفت‌گو با روزنامه ایران به ارزیابی تحولات اخیر لبنان و آزادسازی اسرای دربند رژیم صهیونیستی پرداخت. وی گفت: یکی از دلایل اولمرت برای مبادله اسرا، این بود که در کارنامه آغشته به شکست دوران خود، به ظاهر برگ رضایت‌بخشی بر جای بگذارد. وی در خصوص پیامدهای مبادله اسرای حزب‌الله گفت: حزب الله نه تنها در جریان این عملیات دیپلماتیک، بلکه به طور کلی در یک روند دقیق استاتژیک از دست کم دو دهه قبل تا کنون، توازن رعب در مصاف با ارتشی مجهز به تکنولوژ‌های پیشرفته را به هم ریخت.
موضوعات: لبنان - سیاست و حکومت؛ اسرائیل - سیاست خارجی؛ اسیران جنگی - لبنان؛ حزب‌الله (لبنان)؛ میرزایی ، نجفعلی - مصاحبه‌ها
روزنامه ایران

جستجو درون متن این مدرک
۳. تروریسم‌شناسی ، مرداد ۱۳۸۶
تروریسم از جمله موضوعاتی است که علی‌رغم کاربرد متعدد لفظ آن، هنوز نقاط ابهام بسیاری درخصوص آن وجود دارد. فقدان وجود تعریفی جامع و مانع از تروریسم و نگاه‌های کاملا متفاوت کشورها و مکاتب مطرح در سطح بین‌المللی به این موضوع، پیچیدگی مذکور را بیشتر نموده است. این کتاب تلاش دارد تا تعاریف مختلف ارائه شده درخصوص تروریسم و همچنین نگاه مکاتب متفاوت و کارشناسان مطرح در این امر را به خواننده ارائه داده، تعمیقی بر مفهوم تروریسم در مکاتب شیعه و سنی و دیدگاه‌ نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای داشته، در نهایت نگاهی ایرانی به این مقوله مطالعاتی بیاندازد.
موضوعات: تروریسم
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

جستجو درون متن این مدرک