نتیجه جستجو ( ۱۱۷۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۱۸ صفحه
نوشتار حاضر به بررسی تحولات و رویداد‌های مرتبط با روندهای جهانی حقوق بشر و همچنین نگاه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران در بازۀ زمانی 15 مهر تا 15 آذر 95 پرداخته است. ازجمله موضوعات مطرح در این بولتن می‌توان به هشدار کارشناس سازمان ملل دربارۀ افول آزادی بیان در سراسر دنیا و استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای تروریسم؛ گزارش سازمان عفو بین‌الملل درخصوص بی‌اساس دانستن اتهامات رژیم صهیونیستی علیه عیسی عمرو، مدافع حقوق بشر فلسطین؛ گزارش‌های متنوع و متعدد از نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف و بررسی قطعنامۀ کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
موضوعات: حقوق بشر؛ حقوق بشر - ایران؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۲. بولتن ایران رصد (108) ، بهمن ۱۳۹۵
در این شماره از بولتن ایران رصد، تحولات میدانی در سوریه پس از آزادسازی حلب و نیز استمرار جنگ فرسایشی در موصل برای عقب راندن گروه تروریستی داعش از عراق همچنان در صدر خبرها و در کانون توجه ناظران مسائل منطقه‌ای قرار داشته است. گمانه‌زنی دربارۀ توافقات سیاسی در مورد آیندۀ سوریه نیز باتوجه به برگزاری اجلاس قزاقستان در چهار و پنج بهمن 1395 مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. درخصوص مسائل مرتبط با پروندۀ هسته‌ای نیز با گذشت یک سال از اجرایی شدن برجام، به‌نظر می‌رسد که اتحادیۀ اروپا همچنان در دفاع از این توافق به‌عنوان تنها دستاورد قابل توجه سیاست خارجی واحد خود طی سال‌های اخیر از انگیزۀ کافی برخوردار باشد و باید بهره‌گیری از این ظرفیت بیش از گذشته مبنای عمل در حوزۀ سیاست خارجی قرار گیرد.
موضوعات: فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛ داعش؛ عراق - سیاست و حکومت؛ سوریه - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

مروري بر مطالب منتشرشده ازسوي انديشكده‌ها، اتاق‌هاي فكر، رسانه‌ها و سايت‌هاي تحليلي معتبر آمريكايي،اروپايي، روس، عربي و صهيونيستي، تركيه‌اي و آسيايي در ژانويۀ 2016 (دي و بهمن 1395 ) نشان مي‌دهد كه سياست دولت جديد آمريكا در غرب آسيا و پيامدهاي آن به جهت نوع مواجهه با ايران بيشتر در كانون تحليل‌ها و توجهات قرار داشته است. توجهات بيشتري ازسوي اغلب اتاق‌هاي فكر و نخبگان سياسي و تحليلگران در مورد احتمال تشديد تقابل منطقه‌اي تهران - واشينگتن و تلاش آمريكا براي مهار نفوذ كشورمان در غرب آسيا به‌ويژه نواحي بحراني آن و به‌طور مشخص در سوريه، عراق، و خليج فارس ابراز شده است.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

در این شماره از بولتن ایران رصد به ارزیابی جايگاه ايران در سياست منطقه‌اي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري جديد آمريكا و نيز تحليل آيندۀ سـوريه پـس از آزادسازي شهر حلب، پرداخته شده است. درخصـوص محـور نخسـت بايـد گفـت كـه كارشناسـان كشورهاي مختلف همچنان در گمانه‌زني‌هاي خود درمورد سياست‌هاي ترامپ در غرب آسيا با تأكيد بر عدم قطعيت‌هاي موجود، به موضـوعات مـرتبط بـا ايـران ازجملـه پرونـدۀ هسته‌اي، تحريم‌ها و مناسبات دو كشور درمورد مسائل منطقه‌اي مانند بحران سوريه، عراق و جنگ با داعش پرداخته‌اند. اشاره به نقش و كاركرد تخريبي دولت‌هاي عربي و ابهامات موجود در آيندۀ مناسـبات آمريكا و كشورهاي عرب حاشيۀ خليج فارس و تأثير آن بر روابط ايـران و آمريكـا نيـز مـورد توجـه كارشناسان قرار گرفته است.
موضوعات: ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ سوریه - سیاست و حکومت؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللیابرار معاصر تهران

در این شماره از بولتن ایران رصد، ابعاد مختلفی از چالش‌های میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا در عرصۀ پروندۀ هسته‌ای، تحریم و مسائل منطقه‌ای مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. مهم‌ترین تحولات امنیتی در غرب آسیا طی آذر 1395 را می‌توان تحول در عرصۀ مقابله با تروریسم و افراطی‌گری در سوریه و عراق برشمرد. در مورد تحولات عراق نیز محور فضاسازی تبلیغاتی و تحلیل علیه ایران کمابیش ادامه داشته است؛ محور دیگر القای جریان ایران‌ستیز بر نقد عملکرد گروه‌های مقاومت شیعی در عملیات آزادسازی موصل استوار بوده که کوشیده‌اند گروه‌های شیعی و ایران را به مداخله در مناطق سنی‌نشین و اعمال خشونت علیه آرمان و زمینه‌سازی برای استقرار درازمدت در این شهر استراتژیک تلقی نمایند.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ داعش؛ تروریستها - سوریه؛ تروریستها - عراق
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

این شماره از بولتن ایران رصد، حاوی نکات قابل تاملی است که سیالیت محیط امنیت منطقه‌ای و پویایی نقش و کارکرد بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موثر بر ترتیبات امنیتی در خرده‌نظام‌های غرب آسیا را بازنمایی کرده است. همان‌گونه كه مطالب منتشرشده در سايت‌هاي المعرفه، الجزيره و قاهره ريويو نشان مي‌دهد، كشورهاي عربي درخصوص جابه‌جايي قدرت در كاخ سفيد در وضعيت ترديد و صبر و انتظار به‌سر مي‌برند. اين درحالي است كه دولت تركيه از روي‌كار آمدن دونالد ترامپ استقبال كرده و باوجود اختلاف عميق مواضع و رويكردهاي ترامپ و اردوغان درمورد آيندۀ سوريه و مسئلۀ كردها چنين وانمود مي‌كنند كه با روي‌كار آمدن ترامپ فرصت بهتري براي افزايش همكاري و رفع سوءتفاهمات و اختلاف‌نظرها ميان آنكارا و واشينگتن وجود دارد.
موضوعات: آسیای غربی - امنیت ملی؛ روسای جمهور - ایالات متحده - انتخابات؛ ترکیه - سیاست خارجی؛ سوریه - سیاست و حکومت؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۷. بولتن ایران رصد (104) ، آبان ۱۳۹۵
مروری بر مطالب این شماره از بولتن ایران رصد نشان می‌دهد که در دو دهۀ پایانی آبان 1395، تحلیلگران و ناظران امور بین‌المللی و منطقه‌ای توجه عمده‌ای به مسائل انتخاباتی آمریکا و نتیجۀ شگفت‌انگیز آن داشته‌اند. توجه به رويكردهاي كارشناسي و خروجي اتاق‌هاي فكر در مورد سياست خارجي دونالد ترامپ ازآن‌رو حائز اهميت مضاعفي است كه نامبرده شخصيت سياسي شناخته شده‌اي در آمريكا نيست و انتساب و پيوستگي حزبي مشخصي هم ندارد. برخي تحليلگران واقع‌گرا با اشاره به واقعيات منطقه‌اي، رژيم‌ها، ساختارها و نهادهاي بين‌المللي يادآور مي‌شوند كه بايد چهارچوب كلي برجام را حفظ كرد. به زعم همۀ تحليلگران رقابت منطقه‌اي ميان ايران و آمريكا افزايش خواهد يافت.
موضوعات: روسای جمهور - ایالات متحده - انتخابات؛ ایران - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۸. بولتن ایران رصد (103) ، آبان ۱۳۹۵
براساس مطالب مربوط به رصد انتخابات رياست جمهوري آمريكا، اغلب دولت‌هاي خاورميانه‌اي از ممالک عربي گرفته تا رژيم صهيونيستي، در وضعيت خوف و رجا و صبر و انتظار به سر مي برند و چشم انتظار تحولات در سكانداري قدرت در كاخ سفيد هستند. در عرصۀ تحولات منطقه‌اي، گزارش‌هاي تحليلي انديشكده‌هاي آمريكايي و ابراز نگراني آنها از ناحيۀ افزايش تنش‌ها در درياي سرخ و خليج فارس قابل تأمل به‌نظر مي‌رسد. درخصوص تحولات عراق توجه اغلب تحليلگران بر عمليات آزادسازي موصل و فرايند مبارزۀ داعش در اين كشور متمركز شده است.
موضوعات: روسای جمهور - ایالات متحده - انتخابات؛ داعش؛ عراق - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

این شماره از بولتن حقوق بشر، تحولات حقوق بشری طی 15 مرداد تا 15 مهر 1395 را مورد بررسی قرار داده است. در این بولتن، رویدادها و تحولات مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد ازجمله سی‌وسومین جلسۀ شورای حقوق بشر؛ اظهارات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل شامل انتقاد تند از سیاستمداران عوام‌فریب و پوپولیست غربی و ابراز نگرانی در مورد اعدام 36 نفر از نیروهای داعش در عراق؛ اظهارات مقامات و کارشناسان سازمان ملل ازجمله بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل, یان الیاسون، معاون دبیرکل سازمان ملل؛ تحولات مربوط به حقوق بشر سایر کشورها مثل آزارواذیت نظام‌مند جمعیت شیعیان بحرین یا ادامۀ بازداشت‌های اداری بدون تفهیم اتهام رژیم صهیونیستی؛ و درنهایت، تحولات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوعات: حقوق بشر؛ حقوق بشر - ایران؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱۰. بولتن ایران رصد (102) ، آبان ۱۳۹۵
در این شماره از بولتن ایران ‌رصد، صرف‌نظر از تحولات در عراق و سوريه، رويدادها و مسائل ديگر ازجمله: روابط تركيه و عربستان، استمرار تنش ميان ايران و عربستان، تداوم رقابت منطقه‌اي ميان اين دو كشور، گمانه‌زني در مورد آيندۀ روابط آمريكا و منتقدان منطقه‌اي به‌ويژه دولت‌هاي عربي، روابط خارجي ايران و تحليل وضعيت اقتصادي ايران در دوران پساتحريم مورد توجه كارشناسان و ناظران كشورهاي مختلف قرار گرفته است. بيشترين حجم مطالب تحليلي و گزارش‌هاي خبري دربارۀ تحولات جاري در عراق و عمليات آزادسازي موصل به رسانه‌ها و انديشكده‌هاي عربي و تركيه اختصاص دارد و مقامات اين كشورها نيز توجه و حساسيت ويژه‌اي به اين رويداد بسيار مهم نشان داده‌اند.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - ایران؛ ترکیه - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - ترکیه؛ عراق - سیاست و حکومت؛ سوریه - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۱۸