نتیجه جستجو ( ۲۰۴ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۱ صفحه
کتاب حاضر شامل مجموعه‌ای از مقالات ارائه‌شده در اولین کنفرانس امنیتی تهران است که در آن به جنبه‌های مختلف نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا پرداخته شده است. عناوین برخی از این مقالات به قرار زیر است:تبیین الگوی‌های رفتار رقابتی و همکاری‌جویانۀ قدرت‌های جهانی در تعارضات منطقه‌ای؛ مطالعه موردی در منطقه غرب آسیا؛ منافع و ظرفیت‌های همکاری در غرب آسیا: بررسی موردی روابط ایران و عربستان سعودی؛ جعبۀ سیاه روابط آمریکا و عربستان و آیندۀ نظم امنیتی در غرب آسیا؛ سناریوهای احتمالی نظم منطقه‌ای غرب آسیا؛ ناآرامی‌های عربی: مقدمه‌ای بر تغییر نظم غرب آسیا؛ نارکوتروریسم در غرب آسیا: تهدید نامتقارن کنشگران هیبریدی و ....
موضوعات: امنیت ملی – خاورمیانه – کنگره‌ها؛ National Security – Middle East – Congresses؛
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

کتاب حاضر شامل مجموعه‌ای از مقالات ارائه‌شده در اولین کنفرانس امنیتی تهران است که در آن به جنبه‌های مختلف نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا پرداخته شده است. عناوین این مقالات به قرار زیر است: الگوهای نظم منطقه‌ای در آسیای غربی؛ نگاهی به چالش‌های حقوق بشری در غرب آسیا؛ سیاست مهار آمریکا علیه ایران؛ راهبرد امنیتی روسیه در غرب آسیا؛ نظم و امنیت تراریخت در تفکر رژیم صهیونیستی؛ اقتصاد سیاسی بین‌الملل و نظام نوظهور منطقه‌ای غرب آسیا؛ کدهای ژئوپلیتیکی غرب آسیا و نظم مطلوب ایران؛ دورنمای بحران داخلی عراق و تاثیر آن بر نظم منطقه‌ای خاورمیانه؛ بازنمایی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در مدل‌سازی ماتریسی از نظم‌های امنیتی؛ تحلیلی بر آینده پیش‌روی ائتلاف محور مقاومت.
موضوعات: امنیت ملی – خاورمیانه – کنگره‌ها؛ National Security – Middle East - Congresses
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

کتاب حاضر چکیدۀ مجموعه مقالات کنفرانس امنیتی تهران است که در 21 آذر 1395 در سالن اجلاس سران برگزار شده است. موضوع مورد بحث در این کنفرانس، نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا بوده است. مهم‌ترین اهداف این کنفرانس عبارت است از: شناخت منطقه و ارائۀ تحلیل دقیق از آن، تولید و تقویت ادبیات فکر و ایده، مشارکت در تصمیم‌سازی، موجه‌سازی و اجماع‌سازی، آینده‌پژوهی نظم امنیتی خاورمیانه.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی - کنگره‌ها؛ National Security – Middle East - Congresses
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۴. سیاست و جامعه در هندوستان ، ارديبهشت ۱۳۹۵
امروزه هندوستان مهم‌ترین قدرت اقتصادی، نظامی و به پشتوانة دموکراسی‌اش، قدرت سیاسی آسیای جنوبی است. در کتاب حاضر تلاش شده است با معرفی چگونگی شکل‌گیری ساختار سیاسی نوین هندوستان برپایة الگوی مردم‌سالاری، ساختارهای حقوقی، دستگاه‌های نظامی، نهادهای فرهنگی و الگوهای پیشرفت اقتصادی این کشورِ رو به توسعه معرفی شود و سازوکار شکل‌گیری روابط خارجی آن با دیگر کشورها مورد بررسی قرار گیرد.
موضوعات: هند – سیاست و حکومت؛ هند – روابط خارجی
/ انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

همگام با وخیم‌تر شدن روابط روسیه و غرب از زمان آغاز بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴، مسکو تلاش‌های خود را برای گسترشِ روابط با ایران افزایش داده است. این افزایش همکاری‌ها باعث شده است تا در سطح کارشناسان و حتی سیاستمداران دو کشور، این گمان به‌طور جدی شکل بگیرد که روابط ایران و روسیه این توان را دارد که به سطوح استراتژیک برسد (البته برخی نیز از رسیدن به این سطح خبر می‌دهند). کتاب حاضر به بررسی روابط ایران و روسیه در طیف گسترده‌ای از حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و استراتژیک پرداخته است و تلاش دارد با نگاهی آسیب‌شناختی، این روابط را بررسی کند و توصیه‌هایی برای پیشبرد منافع ملی ایران درقبال روابط و تعامل با روسیه ارائه دهد.
موضوعات: ایران – روابط خارجی – روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

ایران و چین در دو سوی قارة کهن، ازمنظر اقتصادی مکمل یکدیگر قلمداد می‌‏شوند. باوجوداین، هیچ‌گاه روند همکاری‌های دو کشور مبتنی‌بر معیارها و اصول راهبردی نبوده است. بسط روابط با چین بی‌گمان یکی از مهم‌ترین‌تحولات سیاست خارجی ایران در سالیان اخیر بوده است. اکنون چین یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران و در صحنۀ بین‌المللی نیز از حامیان ایران به‌شمار می‌رود. ازآنجاکه قدرت چین به‌گونه‌ای روزافزون درحال گسترش است، مناسبات با این کشور در سال‌های آتی اهمیت بسیار بیشتری برای سیاست خارجی ایران خواهد داشت. در کتاب حاضر با توجه به اهمیت روابط دو کشور سعی شده است مهم‌ترین مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در روابط دو کشور با نگاهی آسیب‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد.
موضوعات: ایران – روابط خارجی – چین – مقاله‌ها و خطابه‌ها؛ چین – روابط خارجی – ایران – مقاله‌ها و خطابه‌ها
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

در دهۀ 1990 بحث عمومی دربارۀ سیاست خارجی آلمان بر سر این بود که آیا بهبود جایگاه قدرت این کشور بعد از اتحاد مجدد باعث تغییر در سیاست خارجی آن و تبدیل شدن آلمان به یک قدرت جهانی یا حداقل یک قدرت برتر منطقه‌ای در اروپا خواهد شد یا نه؟ امروزه با گذشت بیش از 25 سال از اتحاد مجدد آلمان، به‌واسطۀ افزایش چشمگیر قدرت اقتصادی این کشور و به‌خصوص عملکرد آن پس از بروز بحران یورو در سال 2008، بار دیگر بحث بر سر سیاست خارجی این کشور داغ شده و گمانه‌زنی‌ها دربارۀ سیاست خارجی و امنیتی آلمان افزایش یافته است و بسیاری معتقدند که قدرت مهارشدۀ اروپا می‌رود تا جایگاه خود را در سیاست قدرت بزرگ در جهان باز یابد.
موضوعات: آلمان غربی – روابط خارجی؛ المان غربی – روابط خارجی – ایران؛ ایران - روابط خارجی - آلمان غربی
/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۸. روسیه‌شناسی ، اسفند ۱۳۹۴
روسیه به‌واسطة تاریخ پرفرارونشیب، جغرافیای گسترده، اقتصاد متنوع، فرهنگ مختلط، اجتماع مرکب، ویژگی‌های سیاسی، مزیت‌های ژئوپلیتیکی و امتیازات ژئواکونومیکی، یکی از ساخت‌های پیچیده و خاص در نقشة جهان است که نه‌تنها خود روس‌ها، بلکه سایر کشورها نیز بر این امر تأکید دارند. در نوشتار حاضر تلاش شده است که مروری کوتاه و درعین‌حال کاربردی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و روندهای جاری در روسیة معاصر ارائه شود. براین‌اساس، با تمرکز بیشتر بر مقطع اخیر، طی هشت بخش، این ویژگی‌ها و روندها در زمینه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست منطقه‌ای، اقتصادی، نظامی ـ امنیتی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت و درعین‌حال، به بستر تاریخی تحولات و ارتباط معنادار این عرصه‌ها با یکدیگر نیز توجه شده است.
موضوعات: روسیه
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

کتاب حاضر به ارزیابی و کالبدشکافی داعش پرداخته است. به‌ همین‌منظور سعی شده است به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود: مبانی فکری و ايدئولوژيک این گروه از چه جریانی نشات می‌گیرد؟ علل شکل‌گیری و صعود آن چیست؟ نقش قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در افزایش قدرت داعش چیست؟ ساختار تشکيلاتي داعش به چه شکل است؟ این گروه از چه راهبردهایی در میدان جنگ بهره می‌برد؟ استراتژی رسانه‌ای آن چیست؟ علت جذابیت آن چیست؟ توانایی مالی آن از کجا تأمین می‌شود؟ عوامل تأثیرگذار در پیشروی و شکست داعش کدامند؟ چالش‌ها و فرصت‌های حضور این گروه در منطقه برای جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و درنهایت، چگونه ممکن است گروهی که حدود پنج سال از زمان تشکیل آن گذشته، یکباره بتواند به این حد از توانایی و نفوذ دست پیدا کند؟
موضوعات: داعش؛ تروریستها – سوریه؛ تروریستها – عراق
/ موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

تحلیل روند خیزش و تحولات داخلی چین ازمنظر «جامعه‌شناسی توسعه» ازسویی و مدنظر قرار دادن تحولات بین‌المللی و تأثیرگذاری آن بر جامعۀ چین ازسوی‌ دیگر، می‌تواند افق‌های نو و آموزنده‌ای را از فهم چین امروز به ‌نمایش بگذارد، بدین‌سان که از تکرار تجربۀ ذی‌قیمت نخبگان و مردم این کشور توسط دیگر جوامع جلوگیری نماید. براین‌اساس، کتاب حاضر تلاشی برای فهم چگونگی ورود مدرنیتۀ غربی به جامعۀ چین و نتیجۀ کنش و واکنش حاصل از آن و ترسیم تصویری روشن از وضعیت چین امروز است. کتاب حاضر اگرچه به مطالعات اقتصاد سیاسی و روابط اقتصادی مرکز و پیرامون بی‌توجه نبوده است، عمده تلاش خود را بر شناخت چین امروز ازمنظر جامعه‌شناسی مدرنیته نهاده و تلاش نموده است که در راه ستردن فقرِ نگاهِ تئوریک به مسائل اجتماعی گام بردارد.
موضوعات: تجدد - چین - تاریخ؛ توسعه پایدار - چین؛ چین - سیاست و حکومت؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۱