نتیجه جستجو ( ۲۲۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۳ صفحه
۱. Armenia’s Future, Relations with Turkey, and the Karabagh Conflict ، شهريور ۱۳۹۷
آیندۀ ارمنستان، روابط با ترکیه و درگیری قره‌باغ
نوشتار حاضر یکی از آخرین آثار درخصوص آیندۀ ژئوپلیتیکی ارمنستان و درگیری‌های این کشور در بافتار منطقه‌ای است که منبعی مهم برای رهگیری موضوعات، مسائل، و بحث‌های موجود درخصوص سیاست ارمنی در سه دهۀ گذشته محسوب می‌شود. نویسنده تلاش دارد نشان دهد چگونه ارامنه، برای خود منافعی ملی تعریف کردند و به سیاست خارجی کشور شکل داده‌اند. این کتاب با پرداختن به آثار لوان ترپطروسیان، یکی از مشاهیر ارامنه، مروری بر مهم‌ترین فرازها از بحث‌ مربوط به میراث نسل‌کُشی 1915، دیاسپورایی پرجمعیت ارمنی در سطح جهان، و روابط پُر فراز و نشیب این کشور با ترکیه و آذربایجان دارد، و نویسنده کوشیده است تصویری خوشبینانه از آیندۀ این کشور ارائه دهد.
موضوعات: ارمنستان - سیاست خارجی؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه ؛ ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان
Palgrave Macmillan

کتاب حاضر به کالبدشکافی و بیان چیستی و چرایی شکل‌گیری پدیده‏ نسبتاً نوظهور «گولن و گولنیسم» پرداخته است. زادگاه این پدیده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، ترکیه و شاخه‌ها و شعب وابسته به آن بخش گسترده‌ا‏ی از جهان، از شرق اسلامی گرفته تا برخی از کشورها در مغرب زمین را دربر گرفته است. به باور نویسنده روش‏‌شناسي نظام فكري، ارزش‌ها، معاني و نيز سابقۀ عملي گولن نشان می‌دهد كه این پدیده روزآمد و پيچيده غربي‌ها براي مديريت راهبردی مذهب و مذهب‏گرايي در تركيه و جهان اسلام است. گولن مي‌خواهد با تركيب تدين صوفيانه ـ فردي عثماني با كماليسم، تجارت، اقتصاد بين‏‌الملل و تساهل درقبال غرب، به‌مثابه مديریت نرم مقابله با اسلام اصیل و ناب عمل کند.
موضوعات: جنبش‌هاي اجتماعي – تركيه – تاريخ – قرن 20 م.؛ اسلام – تركيه – تجديد حيات فكري؛ اسلام – تركيه – فرقه‌ها؛ گولن، فتح‌الله، 1938 - م. – نقد و تفسير؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۳. The Southern Energy Corridor: Turkey’s Role in European Energy Security ، بهمن ۱۳۹۶
کریدور جنوبی انرژی: نقش ترکیه در امنیت انرژی اروپا
نوشتار حاضر به بررسی نقش ترکیه در امنیت انرژی اروپا اختصاص یافته و بر اهمیت کریدور جنوبی انرژی متمرکز است. در سال‌های اخیر، بحث تأمین انرژی در اروپا به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده که حوزه‌های توسعه‌ای، انرژی، اقتصاد، امنیت و سیاست را به یکدیگر پیوند زده است. دراین‌میان، کریدور جنوبی انرژی را باید یکی از عناصر کلیدی امنیت انرژی اروپا درنظر گرفت که می‌تواند با تنوع بخشی به منابع تأمین و مسیرهای خط لوله، وابستگی اروپا به روسیه را کاهش دهد. در کتاب حاضر، به‌شکلی کاملاً مفصل، تلاش شده است به تمامی ابعاد امنیت انرژی اروپا و نقش ترکیه در تهدید و تأمین آن پرداخته شود. ضمن‌آنکه دیگر رقبای اروپا در بحث انرژی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
موضوعات: ترکیه - سیاست خارجی؛ امنیت انرژی - اتحادیه اروپا
Springer

۴. Antisemitism and Anti-Zionism in Turkey: From Ottoman Rule to AKP ، بهمن ۱۳۹۶
یهودستیزی و ضدصهیونیستم در ترکیه: از امپراطوری عثمانی تا آک‌پ
نوشتار حاضر به بررسی رویکرد ترکیه درقبال اقلیت یهودی این کشور اختصاص یافته است. نویسنده تلاش داشته است با عبور از تاریخ‌نگاری صرف درخصوص وضعیت این اقلیت از دوران امپراطوری عثمانی تا عصر حاضر و قدرت گرفتن حزب آک‌پ در عرصۀ سیاسی ترکیه، تصویری جامع و تحلیلی مبسوط از زندگی یهودیان در این کشور ارائه دهد. موضوعات اصلی مورد بررسی، تسامح و خشونتِ قدرت رویارو با یهودیان بوده است. در این بافتار، روابط قدرت سیاسی ترکیه با رژیم صهیونیستی و اثر آن بر روابط قدرت با یهودیان در داخل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. مسئلۀ دیگر در این اثر که با توجه به موضوع به آنها پرداخته شده است، جنگ، عملیات نظامی و رسانه هستند.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت؛ یهودیت - ترکیه
Routledge

۵. Naming and Nation-building in Turkey ، بهمن ۱۳۹۶
نام‌گذاری و ملت‌سازی در ترکیه
بحث از نام خانوادگی، موضوعاتی مانند فرهنگ، هویت، نهادگرایی، ترکیب و ترتیب جامعۀ مدنی و بسیاری از موضوعات دیگر را در خود دارد. نوشتار حاضر، ارزیابی هویت‌محوری از جامعۀ مدنی ترکیه با تمرکز بر مسئلۀ گزینش نام خانوادگی و قوانین مربوط به آن در ثبت احوال این کشور است. نویسنده تلاش دارد با این بررسی، ملی‌گرایی تدافهی را در ترکیه در قرن بیست‌و‌یکم ارزیابی کند. به گفتۀ او، یکسان‌سازی ملی و قانون‌گذاری‌هایی که منجربه فرسایش اصالت اقلیت‌ها شده است، درک از ترکیه‌ای را که در حدفاصل دو منطقۀ کاملاً متفاوتِ غرب آسیا و اروپا قرار دارد، تسهیل خواهد کرد.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
Palgrave Macmillan

۶. Turkey’s Relations with the Middle East: Political Encounters after the Arab Spring ، دي ۱۳۹۶
روابط ترکیه با خاورمیانه: رویارویی‌‌های سیاسی پس از قیام‌های عربی
نوشتار حاضر به بررسی روابط ترکیه با دیگر کشورها و بازیگران در غرب آسیا اختصاص یافته است. نویسنده به با تشریح محورهای راهبردی سیاست خارجی این کشور، به آثار وقوع قیام‌های عربی و جنگ در سوریه بر جهت‌گیری‌های داخلی و خارجی ترکیه پرداخته است. به باور او، ترکیه در بحران‌های غرب آسیا آبدیده شده و توانسته است منافع ملی خود را تعقیب کند؛ بااین‌حال، آنگونه که رهبران این کشور تصور می‌کردند، نتوانستند الگوی ترکی را برای تحولات غرب آسیایی که درجستجوی مدرنیته است ارائه دهند. مسئلۀ کُردی، رابطه با ایران و اعراب، نفوذ و مدیریت بحران از دیگر موضوعات این کتاب هستند.
موضوعات: ترکیه - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت
Springer

۷. Reform and Transition in the Mediterranean: Constitutional Reform in Greece and Turkey ، دي ۱۳۹۶
اصلاحات و گذار در غرب آسیا: اصلاحات قانون اساسی در یونان و ترکیه
نوشتار حاضر به بررسی اصلاحات سیاسی، به‌ویژه در بحث قانون اساسی در دو کشور یونان و ترکیه اختصاص یافته است. این مطالعۀ تطبیقی، ابتدا ازنظر گذار مردم‌سالارانه این دو کشور را مورد مطالعه قرار داده و سپس چگونگی به‌قدرت رسیدن حزب پوپولیستی را در ترکیه و یونان تشریح کرده است. هدف نویسنده از انتخاب این دو کشور، این فرض اولیۀ او بوده است که یکی از مهم‌ترین مسائل در حرکت به‌سوی مردم‌سالاری، در هر کشور، تعیین مرز است و از دید او، این مطالعه توانسته است به‌خوبی نشان دهد چگونه دو کشور با فرهنگ مشابه محلی، حتی درصورت رقابت، می‌توانند به‌شکلی غافلگیرکننده ازمنظر انتخاب‌ها و گزینه‌های سیاست داخلی نیز شبیه یکدیگر باشند.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛
Palgrave Macmillan

کتاب حاضرچکیدۀ مجموعه مقالات کنفرانس امنیتی تهران است که در 18 دی 1396 در سالن اجلاس سران برگزار شده است. موضوعات مورد بحث در این کنفرانس: تروریسم و افراط‌گرایی و امنیت منطقه‌ای؛ مخاطرات زیست‌محیطی و امنیت منطقه‌ای؛ مداخله‌گرایی قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای؛ حکمرانی و امنیت منطقه‌ای؛ توسعه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای؛ هویت‌های نوظهور و امنیت منطقه‌ای؛ روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای و انقلاب سایبری و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا بوده است. مهم‌ترین اهداف این کنفرانس عبارت است از: شناخت منطقه و ارائۀ تحلیل دقیق از آن، تولید و تقویت ادبیات فکر و ایده، مشارکت در تصمیم‌سازی، موجه‌سازی و اجماع‌سازی، آینده‌پژوهی نظم امنیتی خاورمیانه.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی؛ National security – Middle East – Congresses؛
/ مرکز فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

کتاب حاضرچکیدۀ مجموعه مقالات کنفرانس امنیتی تهران است که در 18 دی 1396 در سالن اجلاس سران برگزار شده است. موضوعات مورد بحث در این کنفرانس: تروریسم و افراط‌گرایی و امنیت منطقه‌ای؛ مخاطرات زیست‌محیطی و امنیت منطقه‌ای؛ مداخله‌گرایی قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای؛ حکمرانی و امنیت منطقه‌ای؛ توسعه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای؛ هویت‌های نوظهور و امنیت منطقه‌ای؛ روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای و انقلاب سایبری و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا بوده است. مهم‌ترین اهداف این کنفرانس عبارت است از: شناخت منطقه و ارائۀ تحلیل دقیق از آن، تولید و تقویت ادبیات فکر و ایده، مشارکت در تصمیم‌سازی، موجه‌سازی و اجماع‌سازی، آینده‌پژوهی نظم امنیتی خاورمیانه.
موضوعات: خاورمیانه - امنیت ملی؛ National Security – Middle East - Congresses
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱۰. The United States and Military Coups in Turkey and Pakistan ، آبان ۱۳۹۶
آمریکا و کودتاهای نظامی در ترکیه و پاکستان
نوشتار حاضر به واکاوی نحوۀ نقش‌آفرینی یا دخالت آمریکا در کودتاهای نظامی علیه حکومت‌های مشروع در کشورهای ترکیه و پاکستان اختصاص یافته است. اهمیت این بررسی ازآنجا ناشی می‌شود که با توجه به مشکلات و حتی بحران‌های مربوط به بی‌ثباتی در منطقۀ غرب آسیا، هرگونه درگیری که منجربه بروز بی‌ثباتی و تزلزل در وضعیت نامعلوم دولت‌های منطقه شود، آسیب‌هایی جدی برای صلح و توسعه درپی خواهد داشت. به باور نویسنده، ترکیه و پاکستان، پس از جنگ سرد نتوانسته‌اند از شرایط امنیتی خارج شوند و نظامی‌گری را به یکی از ارکان مهم سیاسی خود تبدیل کرده‌اند. از دید او، اگرچه این تقویت قوای نظامی با دغدغۀ ارتقای امنیت صورت گرفته، بارها با توجه به کودتاهایی که در این دو کشور رخ داده، به‌نوعی به پاشنۀ آشیل آنها تبدیل شده است.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت؛ پاکستان - سیاست و حکومت؛ پاکستان - سیاست خارجی
Palgrave Macmillan

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۳