نتیجه جستجو ( ۵۰۷۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۵۰۸ صفحه
۱. A Strategy for the Trans-Pacific Century ، اسفند ۱۳۹۶
راهبردی برای قرن فرا پاسفیکی
به باور نویسنده، نظم بین‌المللی مبتنی‌بر قوانین آزاد در آسیا در معرض تهدید قرار دارد. از آنجا که ایالات متحده و متحدان آسیایی و اروپایی این کشور با طیف گسترده‌ای از چالش‌های جدید در منطقه آسیا ـ پاسیفیک و در داخل کشورهای خود مواجه شده‌اند، لذا واشنگتن باید اهداف، استراتژی، سیاست‌ها و تعهدات خود درقبال رهبری در این منطقه را مورد بازنگری قرار دهد. نوشتار حاضر به بررسی و ارائه یک استراتژی برای سال‌های پیشروی آمریکا در این منطقه پرداخته و اهداف، عناصر و پیامدهای این استراتژی را مورد ارزیابی قرار داده است.  
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛
Atlantic Council

نوشتار حاضر گزارشی از تحولات صحنۀ بحران یمن در هفتۀ چهارم بهمن ماه 1396 است که به بررسی تحلیل‌ها، بررسی‌ها، دیدگاه‌ها و پژوهش‌های تعدادی از رسانه‌ها و نهاد‌های مطالعاتی و پژوهش‌های تعدادی از رسانه‌های غربی و عربی درخصوص جنگ یمن پرداخته. راه‌کارهایی برای کاهش تنش‌ها و خصومت‌ها میان ایران و کشورهای عرب منطقه (به‌ویژه عربستان)، معضلات اقتصادی یمن و راه‌کارهایی برای رفع آنها و ابعاد انسانی و حقوق بشری یمن، ازجمله موضوعات مورد بررسی در این گزارش است.
موضوعات: یمن - سیاست و حکومت؛ حقوق بشر - یمن
سازمان دفاع از قربانیان خشونت

کنفرانس امنیتی تھران، در 18 دی 1396 در سالن اجلاس سران برگزار شده است. به باور نویسنده یکی از اهداف این کنفرانس کمک گرفتن از کشورهای دعوت شده به‌عنوان میانجی و هماهنگ کننده یا حتی شریک هزینه‌ها به تامین امنیت منطقه‌ای بوده است. در این معادله نقش دولت‌هایی مانند چین، ژاپن و کرۀ جنوبی در آسیا پاسیفیک و اتحادیۀ اروپایی در حوزۀ اروپا بسیار حائز اهمیت بوده و ترکیب مدعوین این موضوع را دنبال کرده است تا بتوانند در جهت تعریف این مناطق به عنوان مجموعه‌های امنیتی متصل به یکدیگر گامی بردارد.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ ایالات متحده - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر گزارش نظرسنجی است که در آن نویسندگان با ادعاي انجام یک پژوهش علمی و بی‌طرفانه، توجیه اعمال سیاست‌هاي تجاوزطلبانه آمریکا علیه ایران را تحت لواي افکار عمومی آمریکا صورت‌بندي کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که تمایل مردم آمریکا براي استفاده از سلاح هسته‌اي علیه غیرنظامیان خارجی از سال 1945 تغییر نکرده است و اکثر آمریکایی‌ها تمایل دارند از یک سلاح هسته‌اي علیه شهرهاي ایران که صد هزارغیرنظامی با آن کشته می‌شود، استفاده شود. به باور آنها مردم ایران مستحق این مجازات هستند، زیرا دولت خود را براي موضوعات مورد در بحث هسته‌اي و حمله به آمریکا سرزنش نکرده‌اند.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایران - امنیت ملی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

برپایه نظرسنجی به‌عمل آمده در بهار 2017 توسط مرکز پژوهش پی‌ای‌دبلیو، اکثریت افکار عمومی در پنج کشور واقع در غرب آسیا و شمال آفریقا موافق هستند که روسیه، ترکیه و ایالات متحده، همگی از نقش‌هایی مهم‌تری نسبت به ده سال گذشته در منطقه برخوردارند. به باور نویسنده، متوسطی شامل 53 درصد در این کشورها، ایران را به چشم بازیگري با نقشی مهم‌تر می‌نگرند. نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل این نظرسنجی پرداخته است. نکته جالب و قابل توجه در نظرسنجی مذکور این است که شمار کمتري از مردم منطقه معتقد هستند که رژیم صهیونیستی و عربستان سعودي اکنون در مقایسه با ده سال پیش داراي نفوذ بیشتري شده‌اند.
موضوعات: افکار عمومی - خاورمیانه؛ ایران - سیاست خارجی؛ اسرائیل - سیاست خارجی؛ ترکیه - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ عربستان سعودی - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۶. Testing the Value of the Postwar International Order ، دي ۱۳۹۶
آزمون ارزش نظم بین‌المللی پساجنگ
از سال 1945 ایالات متحده آمریکا در راستای پیشبرد منافع خود به ایجاد و حفظ نهادهای اقتصادی بین‌المللی و سازمان‌های جهانی مثل سازمان ملل متحد، گروه جی‌7، سازمان‌های امنیتی دوجانبه و منطقه‌ای مثل اتحادیه‌ها و هنجارهای سیاسی لیبرال که اغلب به عنوان نظم بین‌‌المللی خوانده می‌شوند، پرداخته است. در سال‌های اخیر قدرت‌های نوظهور شروع به چالش کشیدن جنبه‌هایی از این نظم کرده‌اند. نوشتار حاضر درصدد ارتقاء فهم در زمینۀ نظم موجود بین‌المللی، ارزیابی وضعیت کنونی این نظم و چالش‌های اخیر آن و ارائه توصیه‌هایی برای سیاستگذاری آمریکا برآمده است. هدف نویسندگان این گزارش سنجش ارزیابی نظم، نقش و منافع آمریکا در ارتقاء نظم بین‌المللی بوده است.
موضوعات: نظم نوین جهانی
RAND

۷. Shaping Iraq’s Oil and Gas Future ، دي ۱۳۹۶
شکل دادن به آینده نفت و گاز عراق
به باور نویسنده، برای سال‌ها نفت انرژی بخش اصلی اقتصاد عراق بوده است؛ همچنین درآمدهای نفتی تأمین‌کننده اصلی بودجه ملی و بودجه اقلیم کردستان می‌باشد که منبع اصلی درآمدی برای احیاء توسعه این کشور محسوب می‌شود. عراق همچنین دارای منابع گازی است که هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار داشته و می‌تواند به‌عنوان منبع اصلی انرژی برای این کشور محسوب شوند. علی‌رغم چالش‌های جدی پیش‌روی عراق در سال‌های اخیر ازجمله تأثیر جنگ علیه داعش و کاهش قیمت نفت، این کشور توانسته است پیشرفت‌هایی را در زمینۀ ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و افزایش تولید و صادرات نفت کسب کند. نوشتار حاضر ضمن بررسی کامل چشم‌انداز صنعت نفت و گاز عراق به بررسی چالش‌ها و تلاش‌های عراق برای بهبود توان انرژی خود پرداخته است.  
موضوعات: سیاست انرژی - عراق؛ نفت - عراق - صنعت و تجارت؛ گاز - عراق - صنعت و تجارت
Atlantic Council

به باور نویسنده، منطق استراتژیک جمهوري اسلامی، شبکه تهدید ایران براي تحقق اهداف استراتژیک این کشور را ایجاد کرده است. ویژگی‌هاي مهم این شبکه عبارتند از: نخست، این شبکه عاملی کلیدي در قدرت بازدارندگی ایران علیه دیگر بازیگران به شمار می‌آید. دوم، این شبکه ابزاري براي شناخت اشتیاق ایران جهت تبدیل شدن به قدرتی مسلط در غرب آسیا است. سوم، در اختیار داشتن شبکه‌اي از شرکا، گروه‌هاي نیابتی و جانشین، توانایی به چالش‌کشیدن نظم جاري جهانی را به ایران می‌بخشد. چهارم، برخی افراد در هیات حاکمۀ ایران هنوز به شبکه تهدید این کشور، آشکارا به چشم وسیله‌اي براي صدور انقلاب اسلامی به خارج می‌نگرند.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ ایران - امنیت ملی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ عربستان سعودی - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

به باور نویسنده، با شکست ارتش‌هاي عربی، فلسطینیان به فکر تشکیل سازمان‌هاي نظامی براي آزادي سرزمین خود افتاده‌اند. دراین راستا، جنبش آزاديبخش میهنی فلسطین (فتح) یک گروه سیاسی و نظامی با ایدئولوژي ناسیونالیسم عربی و سوسیالیستی توسط یاسرعرفات و خلیل الوزیر با اصولی همچون: مبارزه با رژیم صهیونیستی به‌عنوان اشغالگر سرزمین فلسطین و آزادي سرزمین فلسطین به‌وسیله فلسطینیان و رهبري آنان در سال 1959 تأسیس شد. نوشتار حاضر به بررسی چالش‌هاي داخلی و خارجی جنبش فتح براي تداوم رهبري در تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین راهبردها و سیاست‌هاي مناسب جمهوري اسلامی ایران پرداخته است.
موضوعات: فتح ؛ فلسطین - سیاست و حکومت؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱۰. International Conference on “Pakistan-China-Iran: A Trident of Regional Connectivity” ، آذر ۱۳۹۶
پاکستان ـ چین ـ ایران: سه‌گانه پیوند منطقه‌ای
مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد (ISSI) روز 19 دسامبر میزبان یک کنفرانس بین‌المللی با عنوان «پاکستان ـ چین ـ ایران: سه‌گانه پیوند منطقه‌ای» با حضور مقامات و کارشناسانی از پاکستان، چین و ج.ا.ایران بود. این کنفرانس دارای سه پنل با عناوین زیر بود: اول: "پاکستان ـ چین ـ ایران: تحلیل چشم‌اندازهای همکاری سه جانبه"؛ دوم: "پاکستان ـ چین ـ ایران: ابتکاراتی برای پیوند منطقه‌ای" و سوم: "چالش‌های پیش روی همکاری سه جانبه و مسیر پیش رو". محورهای مهم بیانات سخنرانان بدین قرار بود: در مراسم گشایش کنفرانس، احسن اقبال، وزیر کشور پاکستان، تأکید کرد که لازم است ایران و پاکستان از رویکرد چین در زمینۀ کسب منافع از طریق ایجاد صلح در منطقه درس بگیرند. وی پیشنهاد داد سه کشور یک جامعه رفاه مشترک تشکیل دهند.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - پاکستان؛ پاکستان - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - چین؛ چین - روابط خارجی - ایران؛ چین - روابط خارجی - پاکستان؛ پاکستان - روابط خارجی - چین
مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد (ISSI)

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۵۰۸