نتیجه جستجو ( ۴۹۱۹ مدرک )
صفحه ۱ از ۴۹۲ صفحه
۱. Ortadoğu’da Bölgesel Gelişmeler ve Türkiye-İran İlişkileri ، دي ۱۳۹۵
تحولات خاورمیانه و روابط ترکیه- ایران
در نشست کارشناسی‌ای که در مورخۀ 30 دسامبر 2016 به میزبانی مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه و با مشارکت موسسۀ مطالعات سیاسی و روابط بین‌الملل وابسته به وزارت امور خارجۀ ایران و دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اقتصاد و فناوری ترکیه برگزار شد. موضوعاتی مانند سیاست خارجی دولت جدید آمریکا، اختلاف ایران و عربستان و روابط ترکیه و ایران مورد بررسی قرار گرفت.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - ایران؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایران - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - ایران؛
مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه(ORSAM)

به باور نویسنده، بخشی از تبلیغات وسیع و ضدایرانی در ترکیه را می‌توان واکنش حزب حاکم و حامیان رسانه‌ای‌اش به ازدست‌دادن حلب توسط مخالفان مسلح دولت سوریه دانست که قدرت آنها و دولت‌های حامی‌شان را در مذاکره و معاملۀ سیاسی تضعیف می‌کند. به‌رغم وجود فضای ضدایرانی ایجاد شده در ترکیه، به‌دلیل پرهیز مقامات رسمی آنکارا از اظهار‌نظر ضدایران و نیز ادامۀ تلاش‌های دیپلماتیک ایران، ترکیه و روسیه، حس مثبتی در جامعه ایجاد شده و به‌نظر می‌رسد درصورت ادامۀ همکاری‌های ایران و ترکیه و رخ ندادن اتفاق غیرمنتظره در سوریه، فضای منفی ایجادشده علیه ایران به مرور کاهش یابد و اذهان عمومی این کشور به‌تدریج به‌سمت مثبت‌اندیشی دربارۀ ایران و مفید بودن همکاری‌های تهران - آنکارا گرایش پیدا خواهند کرد.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - ایران؛ سوریه - سیاست و حکومت؛ ترکیه - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه به همراه انجمن علوم سیاسی ایران، نشستی به مناسبت رونمایی از کتاب «داعش حقیقی و حقیقت داعش» برگزار کرده که طی آن، به ارزیابی چهار کتاب در این حوزه پرداخته‌ است: اداره‌التوحش؛ المذکره الأستراتیجیه (نکته‌های استراتژیک)؛ الجهاد، فریضه الغائبه و کتاب مسائل من فقه الجهاد. کتاب نخست، درقالب پنج مبحث، رهنامۀ قابل‌توجهی را پیش چشم گروه‌های رادیکال قرار داده است. کتاب دوم، حاوی چهار نکتۀ استراتژیک است که ازسوی افراط‌گرایان دینی مورد توجه است. کتاب سوم، مواردی مانند تفاوت قتال و مرگ، و عقوبت ترک جهاد را مورد بحث قرار داده است. کتاب چهارم، مفصل‌ترین کتابی است که درخصوص خشونت افراط‌گرایانه نوشته شده و به‌صورت مکرر به آیات قرآن و احادیث فقهای سنی استناد دارد.
موضوعات: بنیادگرایی اسلامی
سایت مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

بررسی تطبیقی اقدامات اوفاك با تعهدات دولت آمریکا نشان می‌دهد که اوفاك و دیگر دستگاه‌هاي متولی تحریم به بخش اعظم تعهدات خود در بند چهار تا شش پیوست دو برجام عمل نموده‌اند؛ اما استمرار الگوي کنونی اِعمال لغو تحریم نمی‌تواند اجراي تعهدات آمریکا در بند هفت پیوست دو را تضمین کند. گزارش حاضر به بررسی سه پیشنهاد به‌عنوان راهکار اجرایی براي مقابله با پیچیدگی موجود در ارزیابی میزان عمل آمریکا به تعهداتش درخصوص برجام پرداخته است.
موضوعات: توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژوئیه؛ تحریم اقتصادی آمریکا - ایران؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۵. How Can International Powers and Regional Actors Form Mutually Beneficial Relationships? ، آذر ۱۳۹۵
قدرت‌های بین‌المللی و کنشگران منطقه‌ای چگونه می‌توانند روابطی متقابلاً سودمند برقرار کنند؟
نوشتار حاضر که خلاصة مباحث مطرح‌شده در میزگردی به ابتکار منتدی الشرق با حضور تعدادی از کارشناسان مسائل منطقه‌ای است، در پی پاسخ به این پرسش است که قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای منطقة مِنا چگونه می‌توانند روابطی متقابلاً سودمند با یکدیگر برقرار کنند؟ از جمع‌بندی آرای مطرح‌شدة کارشناسان حاضر می‌توان نتیجه گرفت که از نگاه اغلب آنها تعامل و تراکنش اثربخش با دگرگونی‌های سریع منطقه نیازمند توسعة مدل‌های تحلیلی تازه‌ای است که نقش‌های دستخوش تغییر کنشگران بین‌المللی و منطقه‌ای را لحاظ کنند؛ مدل‌هایی تحلیلی که هدف غایی آنها ایجاد یک نظم منطقه‌ای پایدار، باثبات، چند‌‌قومیتی و تکثرگرا باشد.
موضوعات: سیاست جهانی - قرن 21م.؛ روابط بین‌المللی - قرن 21م.؛ امنیت بین‌المللی؛
منتدی الشرق

نوشتار حاضر گزارش نشست «بروکراسی و فساد اداری زمینه‌ساز ناامنی»، است. در این نشست، آقای دکتر مهدی عبدالحمید، معاون علمی پژوهشکدۀ سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، به ارائۀ دیدگاه‌های خود در زمینۀ موضوع فوق پرداخته است. سخنران به موضوع تصویر القایی از غرب و اینکه چه واکنش محتملی در برابر آن می‌توان اتخاذ نمود پرداخته است. به باور وی، حتی اگر بروکراسی با نهایت کارآمدی نیز اعمال شود، نهایتاً ایران کاملاً غربی خواهد شد و اگر بد اجرا شود و با مفاسد نیز همراه باشد، با مبانی اسلامی در تضاد است؛ لذا برای کسانی که دغدغه نظام دارند باید به فکر جایگزین بروکراسی بود.
موضوعات: بروکراسی؛ ایران - سیاست اقتصادی؛ فساد - جنبه‌های اجتماعی
پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر به بررسی پیش‌نشست کنفرانس امنیتی تهران پرداخته است. این نشست حول محور دو سوال شکل گرفته است: آیا راهبرد آمریکا در غرب آسیا کنش یا واکنش نسبت به شرایط موجود است؛ بر همین اساس، پیامدهای این سیاست برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ و جمهوری اسلامی ایران برای اثرگذاری بر راهبرد آمریکا در منطقه چه ابزارهایی را در اختیار دارد؟
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایران - سیاست خارجی؛ آسیای غربی - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

در دوم شهریور 1395 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی میزبان نشستی با موضوع «بوروکراسی و فساد اداری زمینه‌ساز ناامنی»، بود. در این نشست، آقای دکتر مهدی عبدالحمید، معاون علمی پژوهشکدۀ سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، به ارائۀ دیدگاه‌های خود در زمینۀ موضوع فوق پرداخت. وی به‌ بررسی جایگاه بوروکراسی در قانون اساسی ایران پرداخته و با استناد به مقدمۀ قانون اساسی براین‌نظر است که هدف نهایی انقلاب اسلامی ایران حرکت به‌سوی خداوند بوده و در این مسیر بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوت است باید برچیده شود. در ادامه نیز با تأکید بر ضرورت نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مراحل این نظام‌سازی را شامل توحید (اسلام ناب محمدی)، مردم‌سالاری دینی، اقتصاد اسلامی، و ادارۀ اسلامی دانسته است.
موضوعات: امور مالی - ایران - فساد؛ بوروکراسی - ایران ؛ امنیت اقتصادی - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر گزارش «نشست بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان» است که در مهر 1395 توسط موسسۀ ابرار معاصر تهران برگزار شده است. در این نشست، حاضرین به سوالات زیر پاسخ داده‌اند: نقاط ضعف و قدرت عربستان سعودی در مقابل ایران چیست؟ عربستان سعودی چگونه می‌تواند از جریان تکفیری علیه ایران استفاده کند و آیا ایران و عربستان می‌توانند برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای به توافقی دست یابند؟
موضوعات: ایران - روابط خارجی - عربستان سعودی ؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - ایران؛ ایران - امنیت ملی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱۰. گزارش ویژه: کارکرد سیاسی «قبیله» در عراق: از دوران پادشاهی تا پس از صدام ، آبان ۱۳۹۵
التوظيف السياسي للقبيله في العراق: من الملكيه إلى ما بعد صدام
نویسنده پس از مروری بر جایگاه سیاسی و اجتماعی قبایل در تاریخ عراق، شرح داده است که بهره‌گیری از قبایل به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی مراجع قدرت ــ‌ از استعمارگران بریتانیایی گرفته تا دولت‌های معاصر المالکی و العبادی‌ ــ در جامعۀ عراق متداول و رایج بوده است. بااین‌حال، وی بر این باور است که چنین روندی پیامدهای مهمی برای نظام سیاسی و پایگاه مردمی آن در عراق امروز به‌دنبال دارد. وی به‌طور خاص، افزایش تأکید و توجه بر تعلقات قبیله‌ای ــ‌ به‌جای تعلقات ملی‌ــ و دشوارتر شدن سیطرۀ دولت مرکزی بر قبایل را از خطرناک‌ترین پیامدهای بلندمدت پررنگ‌تر شدن نقش سیاسی و اجتماعی قبایل عراق دانسته و هشدار داده است که این پیامدها عراق را با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد کرد.
موضوعات: عراق - سیاست و حکومت؛ قومیت - عراق
مجله المستقبل العربی / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۴۹۲