نتیجه جستجو ( ۶۸۲ مدرک )
صفحه ۱ از ۶۹ صفحه
شورای امورجهانی هیوستون واقع در هیوستون/ تگزاس در سال ۱۹۹۰ تاسیس شد. این شورا به ارائه تمامی ابعاد و جوانب مسائل و امور بین‌الملل در عصر حاضر پرداخته است و میزان آگاهی و شناخت جامعه را در مورد مباحث روابط بین‌الملل ارتقا می‌بخشد.
موضوعات: شورای امور جهانی هیوستون؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده ؛ روابط بین‌المللی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۲. موسسه هلندی جنوب آفریقا ، دي ۱۳۸۶
Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NIZA)
موسسه هلندی جنوب آفریقا از ادغام سه سازمان حامی مبارزه با تبعیض نژادی به وجود آمده و از طریق انتشار تحقیقات و نتایج یافته‌های پژوهشی، روند سیاستگذاری در جنوب و شمال آفریقا و ارتقاء سطح دانش عمومی مردم هلند درباره آفریقا را مورد تاکید قرار می‌دهد.
موضوعات: موسسه هلندی جنوب آفریقا؛ موسسات تحقیقاتی - هلند؛ فقر؛ ایدز؛ آزادی بیان؛ حقوق بشر؛ صلح
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۳. موسسه مطالعات اتیوپی، دانشگاه آدیس آبابا ، دي ۱۳۸۶
Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University (IES)
موسسه مطالعات اتیوپی قدیمی‌ترین موسسه پژوهشی دانشگاه آدیس آبابا است که با هدف سازماندهی و گسترش پژوهش‌های مرتبط با اتیوپی، با تاکید بر مطالعات فرهنگی و علوم انسانی و ارتقا سطح آگاهی و شناخت مردم از میراث فرهنگی کشور اتیوپی بنیان نهاده شد.
موضوعات: موسسه مطالعات اتیوپی، دانشگاه آدیس آبابا؛ موسسات تحقیقاتی - اتیوپی؛ فرهنگ - اتیوپی؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۴. موسسه مطالعات آفریقایی دانشگاه بایرویت ، دي ۱۳۸۶
Institut fur Afrika - Studien der Universitat Bayreuth (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا در سال ۱۹۹۰ و با هدف ایجاد، تسهیل و هماهنگ کردن فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با منطقه آفریقا در دانشگاه بایرویت بنیان نهاده شد.
موضوعات: موسسه مطالعات آفریقایی دانشگاه بایرویت؛ موسسات تحقیقاتی - آلمان؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۵. موسسه مطالعات آفریقا، دانشگاه کلمبیا ، دي ۱۳۸۶
Institute of African Studies, Columbia University (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا یکی از مراکز منطقه‌ای دانشگاه کلمبیا ست که سهم قابل توجهی در ارتقاء سطح مطالعات آفریقا در دانشگاه کلمبیا داشته و محور اصلی فعالیت‌های مطالعاتی این مرکز بر روی آفریقای حاشیه صحرا متمرکز شده است.
موضوعات:
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۶. موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه ، دي ۱۳۸۶
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا یک موسسه پژوهشی علمی و دانشگاهی در آکادمی علوم روسیه است که با هدف احیا و توسعه روابط میان روسیه و آفریقا تاسیس شده و از سال ۱۹۵۹ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل و معضلات سیاسی، قومی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و تاریخی کشورهای مستقل افریقایی و به دنبال آن توسعه روابط شوروی سابق و آفریقا و در حال حاضر روسیه با آفریق می‌پردازد.
موضوعات: موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه؛ موسسات تحقیقاتی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - آفریقا؛ آفریقا - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ آفریقا - سیاست و حکومت؛ فرهنگ - آفریقا؛ تاریخ - آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۷. موسسه مطالعات آفریقا ، دي ۱۳۸۶
Institut d'Etudes Africaines (IEA)
موسسه مطالعات آفریقا واحدی است آموزشی و پژوهشی وابسته به دانشگاه پروانس، که به منظور سازماندهی و توسعه تحقیقات پیرامون قاره آفریقا، به ویژه منطقه آفریقای زیر صحرا، در حوزه‌های تاریخ و مردم‌شناسی این منطقه به وجود آمده است.
موضوعات: موسسه مطالعات آفریقا؛ موسسات تحقیقاتی - فرانسه؛ تاریخ - آفریقا؛
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۸. موسسه تحقیقات آفریقا ، دي ۱۳۸۶
Institut fur Afrika-Kunde (IAK)
موسسه تحقیقات آفریقا یکی از مراکز وابسته به موسسه تحقیقات خارجی آلمان و تنها موسسه مطالعاتی در جمهوری فدرال آلمان است که به طور پیوسته و منحصرا تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدید در کل منطقه آفریقای جنوب صحرا را دنبال و فعالیت‌های پژوهشی خود را به این منطقه معطوف کرده است.
موضوعات: موسسه تحقیقات آفریقا؛ موسسات تحقیقاتی - آلمان؛ آفریقا - سیاست و حکومت؛ اقتصاد - آفریقا
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۹. موسسه بین‌المللی آفریقا ، دي ۱۳۸۶
International African Institute (IAI)
موسسه بین‌المللی آفریقا در سال ۱۹۲۶ و با هدف بهبود سطح آموزش عمومی در زمینه آفریقا، با تاکید بر فرهنگ و زبان این قاره و ارتقاء سطح مطالعات آفریقا بنیان نهاده شد.
موضوعات: موسسه بین‌المللی آفریقا؛ موسسات تحقیقاتی - انگلستان؛ فرهنگ - آفریقا؛ زبان - آفریقا
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱۰. موسسه آمریکایی مطالعات مغرب ، دي ۱۳۸۶
American Institute for Maghrib Studies (AIMS)
موسسه آمریکایی مطالعات مغرب یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه تگزاس و یکی از اعضای شورای مراکز تحقیقات خارجی است که به منظور ارتقاء مطالعات نظام‌مند در زمین آفریقای شمالی در میان دانشمندان، متخصصان، دانشجویان و سایر علاقمندان به مطالعات این منطقه بنیان نهاده شد.
موضوعات: موسسه آمریکایی مطالعات مغرب؛ موسسات تحقیقاتی - ایالات متحده
راهنمای مراکز مطالعاتی جهان(۳)/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۶۹