نتیجه جستجو ( ۱۶۶۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۶۷ صفحه
نوشتار حاضر به بررسی کتاب جدید انتشارات موسسۀ افق آینده‌پژوهی راهبردی با عنوان «آیندۀ معمای استقلال کردی؛ بازیگران، موضوع‌ها و استراتژی‌ها» به قلم دکتر علیرضا خسروی و دکتر علی‌اکبر اسدی منتشر شده است. آنچه در کانون توجه نویسندگان قرار داشته و به نوعی آن را از دیگر پژوهش‌های انجام شده متمایز می‌سازد، محوریت مبحث امکان‌پذیری استقلال کردستان عراق است. این اثر می‌تواند به‌عنوان یک نمونه عملی در چگونگی کاربست این روش در پژوهش‌های آینده‌پژوهانه برای علاقه‌مندان مورد استفاده قرار گیرد. این پرسش ک عراق به لحاظ وحدت سرزمینی در سال‌های آینده به چه سمت‌و‌سویی حرکت خواهد کرد؟ برای راهبردهای امنیتی کشورهای ذی‌نفع در این حوزه اهمیت غیرقابل انکاری دارد.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ کردان - عراق؛ کردان - ترکیه؛ ایران - سیاست خارجی؛ عربستان سعودی - سیاست خارجی؛
ماهنامه نامه آینده‌پژوهی

جستجو درون متن این مدرک
۲. Toward a NATO of the Gulf? The challenges of collective defense within the GCC ، آبان ۱۳۹۶
به سوی ناتویی در خلیج فارس؟ چالش‌های دفاع دسته‌جمعی در شورای همکاری خلیج فارس
گزارش حاضر، پس از مروری کلی بر چالش‌های امنیتی نوظهور در خلیج فارس، به‌خصوص در سال‌های پس از بهار عربی، و بررسی احتمال شکل‌گیری نظامی امنیتی مشابه ناتو در این منطقه، به تفصیل شرح می‌دهد که چنین نظامی ــ ‌درصورت شکل‌گیری‌ــ با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود و باید به چه الزامات راهبردی و عملیاتی‌‌ای پاسخ دهد. وی بر اهمیت ایجاد یک فرماندهی مشترک نظامی در این منطقه تأکید دارد، اما یادآور شده است که هر اقدام عملی در این زمینه مستلزم فراهم‌سازی مقدمات فرهنگی و سیاسی ضروری است؛ مقدماتی که به‌نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی فراهم باشند.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - امنیت ملی؛ شورای همکاری خلیج فارس - سیاست و حکومت؛
U.S. Army War College – Strategic Studies Institute

جستجو درون متن این مدرک
۳. Sustainability in the Gulf: Challenges and Opportunities ، مهر ۱۳۹۶
پایداری و استمرار در خلیج فارس: چالش‌ها و فرصت‌ها
با توجه به رشد سریع اقتصادی و جمعیت‌شناختی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دهة گذشته، موضوع استمرارپذیری به دغدغه‌ای جدی در این کشورها بدل شده است. تغییر الگوی مصرف و مصرف‌گرایی افراطی جوامع این کشورها تغییر در این زمینه و گذار به راهبردهای توسعة پایدار را ضروری می‌کند. از این گذشته، رشد سریع اقتصادی و جمعیتی این کشورها در حوزة فرهنگی و سیاسی هم پیامدهایی جدی به همراه داشته است. کتاب حاضر با مروری بر مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این کشورها در مسیر توسعة پایدار و گذار به اقتصاد غیرنفتی، در پی پپاسخ به این پرسش است که این کشورها چگونه می‌توانند از تنش‌ها و تکانه‌های ناشی از دگرگونی‌های بزرگ دهة گذشته جان به‌در ببرند.
موضوعات: شورای همکاری خلیج فارس - اوضاع اقتصادی؛ توسعه پایدار؛
Routeldge

جستجو درون متن این مدرک
۴. Geopolitical Shifts In West Asia Trends And Implications ، مهر ۱۳۹۶
تغییرات ژئوپلیتیکی در غرب آسیا؛ مفاهیم و روندها
کتاب حاضر از پنج بخش تشکیل شده که هر بخش از آن قسمتی از تغییرات ژئوپلیتیک منطقه را مورد بررسی قرار داده است. بخش نخست، تروریسم، فرقه‌گرایی و امنیت منطقه‌ای؛ بخش دوم، مداخلۀ قدرت‌های خارجی؛ بخش سوم، بررسی ثبات سیاسی و امنیت انرژی؛ بخش چهارم هند و بخش پنجم تحت عنوان غرب آسیا است.
موضوعات: خاورمیانه - موقعیت بین‌المللی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ تروریسم - خاورمیانه؛ امنیت انرژی - خارمیانه
Institute For Defence Studies & Analyses

جستجو درون متن این مدرک
۵. Iraqi Kurdistan, the PKK and International Relations: Theory and Ethnic Conflict ، تير ۱۳۹۶
کردستان عراق، پ‌ک‌ک و روابط بین‌الملل: نظریه و منازعة قومی
این کتاب می‌کوشد با توضیح پیچیدگی‌های وضع کردستان عراق تصویری از جایگاه و نقش کردها در میدان نبرد با داعش ارائه دهد؛ نقشی که بی‌تردید می‌تواند در تعیین جایگاه کردها در ترکیه، عراق و سوریة سال‌های آینده اثرگذار باشد. نویسنده بخشی از بحث خود را به‌طور خاص بر پ‌ک‌‌‌ک، نقش منطقه‌ای آن و تأثیرش بر ماهیت روابط کنشگران دولتی منطقه‌ای متمرکز می‌کند و شرح می‌دهد که ماهیت روابط پ‌ک‌ک و دیگر گروه‌های کرد منطقه چگونه بر موازنة قدرت و روابط دولت‌های منطقه اثر می‌گذارد.
موضوعات: کردستان (عراق) - سیاست و حکومت؛ حزب کارگران کردستان (ترکیه)؛ روابط بین‌المللی - فلسفه؛
Routledge

جستجو درون متن این مدرک
۶. العلاقات الاقتصاديه بين الهند ودول الخليج: الواقع والتحديات والفرص ، تير ۱۳۹۶
روابط اقتصادی میان هند و کشورهای خلیج فارس: واقعیت، چالش‌ها و فرصت‌ها
کتاب حاضر به‌طور کلی درصدد است توضیح دهد که هند چگونه در سال‌های پایانی قرن بیستم وآغازین قرن بیست‌ویکم تلاش کرده است با توسعة روابط اقتصادی خود با کشورهای عربی منطقة خلیج فارس زمینه‌ای برای تقویت جایگاه و نفوذ سیاسی خود در این منطقه فراهم کند. نویسنده همچنین توضیح داده که چگونه تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با هند، به مثابه قدرتی نوظهور و رو‌به‌رشد، به یکی از اولویت‌های کشورهای خلیج فارس بدل شده است. در این چهارچوب کلی، نویسنده پس از مروری تاریخی بر فراز و فرود روابط هند و کشورهای عربی خلیج فارس، نخست تصویری از روابط اقتصادی دو طرف در شرایط کنونی ارائه ‌داده و سپس چشم‌اندازی از آیندة این روابط و پیامدهایش در حوزة سیاسی ترسیم کرده است.
موضوعات: هند - روابط اقتصادی - شورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس - روابط اقتصادی - هند؛
مركز الجزيره للدراسات - الدار العربيه للعلوم ناشرون

جستجو درون متن این مدرک
۷. Türkiye ve İran’da Vatandaşlık ve Etnisite ، ارديبهشت ۱۳۹۶
شهروندی و ملیت در ترکیه و ایران
در این کتاب به زمینه‌های تاریخی مشترک دو کشور اشاره شده و انقلاب مشروطیت در ایران و انقلاب قانون اساسی در ترکیه در سال‌های 1906 و 1908 و نیز رویدادهای دهۀ 1980 بررسی شده است. به باور نویسنده، به‌رغم مشابهت زیاد در رویدادهای تاریخی دو کشور، ازآنجاکه ساختار اجتماعی و فرایند دولت‌گرایی دو کشور با هم هم‌سطح نبودند، خاندان پهلوی و جمهوری ترکیه که از زمان رضاه شاه و آتاتورک اهداف مشترکی را دنبال می‌کردند، ولی در ترکیه به دلیل دارا بودن سابقۀ دولت‌گرایی مقتدر و مرکزیت‌گرای برجای مانده از امپراتوری عثمانی، این سابقه با تاسیس جمهوری ترکیه ادامه یافت، ولی در ایران شکل دیگری یافت.
موضوعات: ایران - تاریخ؛ ترکیه - تاریخ؛ ایران - روابط فرهنگی - ترکیه؛ ترکیه - روابط فرهنگی - ایران؛ ؛
دانشگاه بیلگی استانبول

جستجو درون متن این مدرک
۸. Contemporary Alternative Spiritualities In Israel ، ارديبهشت ۱۳۹۶
معنویت‌های جایگزین معاصر در سرزمین‌های اشغالی
آثار بسیاری درخصوص سنت‌های باستانی یهود نگاشته شده است؛ اما درخصوص جایگزین‌های معنوی در سرزمین‌های اشغالی معاصر، دانش درست و روشنی در دست نیست. کتاب حاضر، اولین اثر به زبان انگلیسی است که به شناسایی معنویت‌های نو در سرزمین‌های اشغالی اختصاص یافته است. نویسندگان نشان داده‌اند که چگونه ادیان عصر جدید و معانی نو در سرزمین‌های اشغالی بازتولید شده و با تغییراتی اندک خود را با محیط ارتدوکس سازگار ساخته‌اند. کتاب حاضر تلاش دارد با نگاهی نزدیک به واکنش دولت به فعالیت‌های اخیر، رشد این جنبش‌های مذهبی را مطالعه کند و چالش‌های معنوی صهیونیسم را به‌تصویر بکشد.
موضوعات: اسرائیل - سیاست و حکومت
Palgrave

جستجو درون متن این مدرک
۹. Iran’s Struggles for Social Justice: Economics, Agency, Justice, Activism ، ارديبهشت ۱۳۹۶
مبارزات ایران در راه عدالت اجتماعی: اقتصاد، نمایندگی، عدالت، فعالیت
کتاب حاضر به بررسی مقولۀ «عدالت اجتماعی» در ایران اختصاص یافته است. این کتاب برگرفته از نشستی در دانشگاه ویکتوریای کانادا نگاشته شده و دیدگاهی جانبدارانه درخصوص وضعیت اجتماعی در ایران دارد. به باور نویسندگان، آرمان مردمی در انقلاب سال 57 در ایران رسیدن به «عدالت اجتماعی» بوده است که به ادعای آنها این امر پس از انقلاب محقق نشده است. آنها تلاش دارند در این اثر، الگویی نظری و پژوهشی برای بحث درخصوص نابرابری‌های اجتماعی و عدالت اجتماعی در ایران ارائه دهند و مدعی شده‌اند برای احیای عدالت اجتماعی در ایران ارائۀ گفتمانی جدید ضروری است تا حقوق زنان، حقوق بشر، و حق آزادی بیان بار دیگر زنده شوند.
موضوعات: ایران - اوضاع اجتماعی
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۱۰. The Internet and Formations of Iranian American-ness: Next Generation Diaspora ، ارديبهشت ۱۳۹۶
پویایی‌های درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی
کتاب حاضر به بررسی رفتار فرزندان مهاجران ایرانی در ایالات متحدۀ آمریکا در برخورد با فضای سایبری، و نحوۀ توسعۀ هویت دیجیتال آنها اختصاص یافته است. در گروه مورد مطالعه، نه‌فقط افرادی حضور دارند که مدت‌هاست از ایران دور بوده‌اند بلکه اغلب آنها حتی برای یک بار نیز در ایران حضور نداشته‌اند. بااین‌حال، ازنظر نویسنده، فضای سایبری برای آنها این امکان را فراهم آورده است که با هویت ایرانی خود آشنا شوند. وی با بررسی دیاسپورای ایرانی در لس‌آنجلس، این مسئله را ارزیابی کرده است که تا چه اندازه نسل دوم مهاجران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، خود را به ایران، نژاد، خاطرات، و هویت این کشور متعلق می‌دانند.
موضوعات: فلسطین - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - فلسطین
Palgrave Macmillan

جستجو درون متن این مدرک
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۶۷