نتیجه جستجو ( ۶۷۳۵ مدرک )
صفحه ۱ از ۶۷۴ صفحه
۱. The New Fulcrum of the Middle East ، دي ۱۳۹۷
نقطۀ اتکای جدید در خاورمیانه
نوشتار حاضر به بررسی شرایط کنونی در خاورمیانه و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای پرداخته است. به باور نویسنده، عصر کنونی دورۀ گذاری ژئوپلیتیک است و چین تلاش دارد به‌عنوان قدرت برتر، با آمریکا جایگزین شود، یا حداقل شریک رهبری جهانی آمریکا شود. به باور فیشر، پویایی‌های سطح کلان بر تغییرات غرب آسیا به‌شدت اثر گذاشته‌اند و نفوذ آمریکا، احتمالاً تاچندی‌ دیگر، در این منطقه پایان خواهد پذیرفت. فیشر تأکید دارد امروز نظم منطقه‌ای درحال تغییر است که یکی از مظاهر آن، تغییر جهت مسائل مهم منطقه‌ای از صلح فلسطین، به مسائلی مانند رفع بحران هسته‌ای ایران، حل جنگ سوریه و یمن و نظایر آن بوده است.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت
تارنمای تحلیلی پراجکت سیندیکیتِ جمهوری چک

۲. Armenia’s Future, Relations with Turkey, and the Karabagh Conflict ، شهريور ۱۳۹۷
آیندۀ ارمنستان، روابط با ترکیه و درگیری قره‌باغ
نوشتار حاضر یکی از آخرین آثار درخصوص آیندۀ ژئوپلیتیکی ارمنستان و درگیری‌های این کشور در بافتار منطقه‌ای است که منبعی مهم برای رهگیری موضوعات، مسائل، و بحث‌های موجود درخصوص سیاست ارمنی در سه دهۀ گذشته محسوب می‌شود. نویسنده تلاش دارد نشان دهد چگونه ارامنه، برای خود منافعی ملی تعریف کردند و به سیاست خارجی کشور شکل داده‌اند. این کتاب با پرداختن به آثار لوان ترپطروسیان، یکی از مشاهیر ارامنه، مروری بر مهم‌ترین فرازها از بحث‌ مربوط به میراث نسل‌کُشی 1915، دیاسپورایی پرجمعیت ارمنی در سطح جهان، و روابط پُر فراز و نشیب این کشور با ترکیه و آذربایجان دارد، و نویسنده کوشیده است تصویری خوشبینانه از آیندۀ این کشور ارائه دهد.
موضوعات: ارمنستان - سیاست خارجی؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه ؛ ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان
Palgrave Macmillan

۳. Diplomacy as Diaspora Management: The Case of India and the Gulf States ، اسفند ۱۳۹۶
دیپلماسی به‌عنوان مدیریت دیاسپورا: نمونۀ موردی هند و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس
نوشتار حاضر به بررسی سیاست‌های هند درخصوص مدیریت دیاسپورای این کشور که در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس حضور دارد، و نیز موفقیت و ناکامی‌های این سیاست‌ها اختصاص یافته است. به باور نویسنده، هند برای مدیریت مهاجرانی که ارزش افزودۀ قابل توجهی برای این کشور دارند، درعین‌حال، وضعیت آنها به علت کوتاهی پادشاهی‌های خلیج فارس ناراحت کننده است، از دیپلماسی بهره می‌گیرد. نوشتار حاضر نشان می‌دهد عوامل ژئوپلیتیکی و سیاست‌گذاری کشورهای میزبان بر سرنوشت این دیاسپورا اثرگذار بوده‌اند و اقدامات مودی، نخست‌وزیر هند، تا چه اندازه توانسته است هدف او، یعنی ارزش افزودۀ دیاسپورای هندی را برای کشور مادر محقق کند.
موضوعات: هند - سیاست خارجی؛ خلیج فارس، منطقه - اوضاع اجتماعی
The Institut français des relations internationales

۴. The Southern Energy Corridor: Turkey’s Role in European Energy Security ، بهمن ۱۳۹۶
کریدور جنوبی انرژی: نقش ترکیه در امنیت انرژی اروپا
نوشتار حاضر به بررسی نقش ترکیه در امنیت انرژی اروپا اختصاص یافته و بر اهمیت کریدور جنوبی انرژی متمرکز است. در سال‌های اخیر، بحث تأمین انرژی در اروپا به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده که حوزه‌های توسعه‌ای، انرژی، اقتصاد، امنیت و سیاست را به یکدیگر پیوند زده است. دراین‌میان، کریدور جنوبی انرژی را باید یکی از عناصر کلیدی امنیت انرژی اروپا درنظر گرفت که می‌تواند با تنوع بخشی به منابع تأمین و مسیرهای خط لوله، وابستگی اروپا به روسیه را کاهش دهد. در کتاب حاضر، به‌شکلی کاملاً مفصل، تلاش شده است به تمامی ابعاد امنیت انرژی اروپا و نقش ترکیه در تهدید و تأمین آن پرداخته شود. ضمن‌آنکه دیگر رقبای اروپا در بحث انرژی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
موضوعات: ترکیه - سیاست خارجی؛ امنیت انرژی - اتحادیه اروپا
Springer

۵. Antisemitism and Anti-Zionism in Turkey: From Ottoman Rule to AKP ، بهمن ۱۳۹۶
یهودستیزی و ضدصهیونیستم در ترکیه: از امپراطوری عثمانی تا آک‌پ
نوشتار حاضر به بررسی رویکرد ترکیه درقبال اقلیت یهودی این کشور اختصاص یافته است. نویسنده تلاش داشته است با عبور از تاریخ‌نگاری صرف درخصوص وضعیت این اقلیت از دوران امپراطوری عثمانی تا عصر حاضر و قدرت گرفتن حزب آک‌پ در عرصۀ سیاسی ترکیه، تصویری جامع و تحلیلی مبسوط از زندگی یهودیان در این کشور ارائه دهد. موضوعات اصلی مورد بررسی، تسامح و خشونتِ قدرت رویارو با یهودیان بوده است. در این بافتار، روابط قدرت سیاسی ترکیه با رژیم صهیونیستی و اثر آن بر روابط قدرت با یهودیان در داخل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. مسئلۀ دیگر در این اثر که با توجه به موضوع به آنها پرداخته شده است، جنگ، عملیات نظامی و رسانه هستند.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت؛ یهودیت - ترکیه
Routledge

۶. Naming and Nation-building in Turkey ، بهمن ۱۳۹۶
نام‌گذاری و ملت‌سازی در ترکیه
بحث از نام خانوادگی، موضوعاتی مانند فرهنگ، هویت، نهادگرایی، ترکیب و ترتیب جامعۀ مدنی و بسیاری از موضوعات دیگر را در خود دارد. نوشتار حاضر، ارزیابی هویت‌محوری از جامعۀ مدنی ترکیه با تمرکز بر مسئلۀ گزینش نام خانوادگی و قوانین مربوط به آن در ثبت احوال این کشور است. نویسنده تلاش دارد با این بررسی، ملی‌گرایی تدافهی را در ترکیه در قرن بیست‌و‌یکم ارزیابی کند. به گفتۀ او، یکسان‌سازی ملی و قانون‌گذاری‌هایی که منجربه فرسایش اصالت اقلیت‌ها شده است، درک از ترکیه‌ای را که در حدفاصل دو منطقۀ کاملاً متفاوتِ غرب آسیا و اروپا قرار دارد، تسهیل خواهد کرد.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
Palgrave Macmillan

۷. Navigating Dangerous Pathways: A Pragmatic Approach to U.S.-Russian Relations and Strategic Stability ، بهمن ۱۳۹۶
هدایت مسیرهای خطرناک: رویکردی عملگرایانه به روابط آمریکا و روسیه و ثبات راهبردی
هدف نویسندگان نوشتار حاضر آن است که با ارائۀ پیشنهاداتی روابط میان آمریکا و روسیه را به سطحی از ثبات راهبردی برسانند. شکل‌دهی به روابط سیاسی میان دو کشور در جهت حفظ منافع آمریکا و به حداقل رساندن ریسک تقابلات،جلوگیری و کاهش تقابل احتمالی در حوزۀ فضای سایبر و فضای ماورای جو و همچنین تاکید بر آسیب پذیری‌های متقابل و تلاش در جهت کاهش این آسیب پذیری‌ها، ازجمله موضوعات مورد بررسی در این نوشتار است.
موضوعات: ایالات متحده - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایالات متحده
Belfer Center

۸. Back to what future?What Remains for Syria’s Displaced People ، دي ۱۳۹۶
بازگشت به آینده؟ چه چیزی برای آوارگان سوری باقی مانده است
به باور نویسنده، با آزادسازی رقه و دیرالزور در شرق سوریه داعش با شکست‌های سختی مواجه شده است. شکست داعش در عراق و سوریه از نظر نظامی به تنهایی به معنی بازگشت صحیح آوارگان به خانه‌های خود نیست بلکه به تدابیر سیاسی و اقتصادی نیز نیاز است. به باور وی این دو این منطقه موقعیت اقتصادی ویژۀ خود را از دست داده‌اند؛ همچنین تنش میان بازیگران رقیب از جمله کردها و عرب‌ها نیز شدت گرفته است. این مسایل سبب شده است تا چشم انداز روشنی برای آوارگان در این مناطق تصور نشود.
موضوعات: سوریه - سیاست و حکومت
Carnegie endowment

۹. Reform and Transition in the Mediterranean: Constitutional Reform in Greece and Turkey ، دي ۱۳۹۶
اصلاحات و گذار در غرب آسیا: اصلاحات قانون اساسی در یونان و ترکیه
نوشتار حاضر به بررسی اصلاحات سیاسی، به‌ویژه در بحث قانون اساسی در دو کشور یونان و ترکیه اختصاص یافته است. این مطالعۀ تطبیقی، ابتدا ازنظر گذار مردم‌سالارانه این دو کشور را مورد مطالعه قرار داده و سپس چگونگی به‌قدرت رسیدن حزب پوپولیستی را در ترکیه و یونان تشریح کرده است. هدف نویسنده از انتخاب این دو کشور، این فرض اولیۀ او بوده است که یکی از مهم‌ترین مسائل در حرکت به‌سوی مردم‌سالاری، در هر کشور، تعیین مرز است و از دید او، این مطالعه توانسته است به‌خوبی نشان دهد چگونه دو کشور با فرهنگ مشابه محلی، حتی درصورت رقابت، می‌توانند به‌شکلی غافلگیرکننده ازمنظر انتخاب‌ها و گزینه‌های سیاست داخلی نیز شبیه یکدیگر باشند.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛
Palgrave Macmillan

۱۰. Turkey’s Relations with the Middle East: Political Encounters after the Arab Spring ، دي ۱۳۹۶
روابط ترکیه با خاورمیانه: رویارویی‌‌های سیاسی پس از قیام‌های عربی
نوشتار حاضر به بررسی روابط ترکیه با دیگر کشورها و بازیگران در غرب آسیا اختصاص یافته است. نویسنده به با تشریح محورهای راهبردی سیاست خارجی این کشور، به آثار وقوع قیام‌های عربی و جنگ در سوریه بر جهت‌گیری‌های داخلی و خارجی ترکیه پرداخته است. به باور او، ترکیه در بحران‌های غرب آسیا آبدیده شده و توانسته است منافع ملی خود را تعقیب کند؛ بااین‌حال، آنگونه که رهبران این کشور تصور می‌کردند، نتوانستند الگوی ترکی را برای تحولات غرب آسیایی که درجستجوی مدرنیته است ارائه دهند. مسئلۀ کُردی، رابطه با ایران و اعراب، نفوذ و مدیریت بحران از دیگر موضوعات این کتاب هستند.
موضوعات: ترکیه - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت
Springer

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۶۷۴