نتیجه جستجو ( ۶۴۱۸ مدرک )
صفحه ۱ از ۶۴۲ صفحه
۱. Syrian Kurds: Problems after Russia-Turkey-Iran Talks ، دي ۱۳۹۵
کردهای سوریه: مشکلات پس از مذاکرات روسیه- ترکیه- ایران
نویسنده تاکید دارد توافق وزرای خارجۀ ایران، روسیه و ترکیه در مسکو برای کردهای سوریه خوشایند نیست، زیرا به حضور نیروهای ترکیه در شمال سوریه رسمیت می‌بخشد و ارتباط و اتحاد میان کردها در این منطقه را مختل می‌کند. به باور وی، با این توافق ترکیه برای سیاست ضدکردی خود حمایت جلب کرده و می‌تواند مشوقی برای اسد برای محدود کردن کردها باشد؛ در این شرایط،سخت تنها امید کردها امریکا است. نویسنده تأکید دارد که مذاکرات و توافقات سه‌جانبۀ ایران، روسیه و ترکیه موفق نخواهد بود، زیرا نقش بازیگر مهمی چون آمریکا نادیده گرفته شده است؛ درعین‌حال، اختلافات مشخصی نیز بین تهران و مسکو از یک‌سو و با انکارا ازسوی دیگر وجود دارد.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - ایران؛ ترکیه - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ کردان - سوریه؛
باشگاه بین‌المللی گفت‌وگوهای ولدای

۲. What the assassination of an ambassador means for Russia, Turkey ، آذر ۱۳۹۵
ترور سفیر چه معنی برای روسیه و ترکیه دارد
نویسنده در ابتدا تأکید دارد که ازمنظر تاریخی (با مقایسه کشته شدن سفیر روسیه تزاری در ایران)، ترور سفیر مسکو در آنکارا می‌تواند به نزدیکی روابط دو کشور بینجامد، هرچند اختلافات آنها نیز به‌جای خود پابرجاست. وی بروز این تحول را با نشست وزرای خارجۀ ایران، روسیه و ترکیه در مسکو که فردای روز ترور برگزار شد، تقویت روابط میان مسکو و آنکار و روند صلحی که میان این سه کشور در مورد سوریه دنبال می‌شد، بی‌ارتباط نمی‌داند.
موضوعات: روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛
سایت «راشا دیرکت»

۳. How Can International Powers and Regional Actors Form Mutually Beneficial Relationships? ، آذر ۱۳۹۵
قدرت‌های بین‌المللی و کنشگران منطقه‌ای چگونه می‌توانند روابطی متقابلاً سودمند برقرار کنند؟
نوشتار حاضر که خلاصة مباحث مطرح‌شده در میزگردی به ابتکار منتدی الشرق با حضور تعدادی از کارشناسان مسائل منطقه‌ای است، در پی پاسخ به این پرسش است که قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای منطقة مِنا چگونه می‌توانند روابطی متقابلاً سودمند با یکدیگر برقرار کنند؟ از جمع‌بندی آرای مطرح‌شدة کارشناسان حاضر می‌توان نتیجه گرفت که از نگاه اغلب آنها تعامل و تراکنش اثربخش با دگرگونی‌های سریع منطقه نیازمند توسعة مدل‌های تحلیلی تازه‌ای است که نقش‌های دستخوش تغییر کنشگران بین‌المللی و منطقه‌ای را لحاظ کنند؛ مدل‌هایی تحلیلی که هدف غایی آنها ایجاد یک نظم منطقه‌ای پایدار، باثبات، چند‌‌قومیتی و تکثرگرا باشد.
موضوعات: سیاست جهانی - قرن 21م.؛ روابط بین‌المللی - قرن 21م.؛ امنیت بین‌المللی؛
منتدی الشرق

۴. What Obama's foreign policy legacy means for Trump ، آذر ۱۳۹۵
میراث سیاست خارجی اوباما برای ترامپ
نویسنده با اشاره به انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، به بررسی میراث اوباما برای وی پرداخته است و تأکید دارد هرچند اوباما فاقد دکترین و اهداف و تعریف مشخصی از سیاست خارجی بود، اما ضعیف نبود. وی در ادامه به روابط آمریکا و روسیه پرداخته و با اشاره به بحران‌های اوکراین، توسعه ناتو و پیمان‌های کنترل تسلیحات میان دو طرف در دورۀ اوباما، بهبود این موضوعات و روابط دوجانبه در دوره ترامپ را مشکل ارزیابی کرده است. نویسنده در مورد سیاست خارجی ترامپ تأکید دارد که عدم تجربۀ وی در این حوزه، انتظار برخی اقدامات پیش‌بینی‌ناپذیر را محتمل کرده است، اما سیاست عملی وی با اظهارات پیش انتخاباتی‌اش متفاوت خواهد بود.
موضوعات: ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فداتیو - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ترامپ جان ، دونالد
«راشا دیرکت»

۵. Middle Powers in World Trade Diplomacy: India, South Africa and the Doha Development Agenda ، آذر ۱۳۹۵
قدرت‌های میانه در دیپلماسی تجاری جهانی: دستورِ کار توسعه‌ایِ هند، آفریقای جنوبی، و دوحه
کتاب حاضر به مطالعۀ جایگاه کشورهای جنوب در نظام بین‌المللی اختصاص یافته و انگیزه‌های حکمرانی آنان را در گذشته و آینده بررسی کرده است. به باور نویسنده، نقش قدرت‌های جنوب در سکانداری جهانی معاصر، به‌شکلی خاص پس از ظهور رهبران گروه بیست در نشست سال 2008 به‌عنوان انجمن جدیدی برای مدیریت پسابحران اقتصاد جهانی روشن شده است. از آن پس نیز شاهد افزایش تمایل رهبران این کشورها برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های گوناگون بوده‌ایم. این کتاب کوشیده است جدا از تمرکز بر سیاست‌های جهانی تجارت، راهی برای درک ظهور قدرت‌های جنوب بیابد و ازاین‌طریق، به نظریه‌پردازی درخصوص تلاش قدرت‌های درحال‌ظهور در یافتن صدایی مستقل در امور بین‌المللی و ایجاد تمایز در نقش خود در سیاست‌های جهانی بپردازد.
موضوعات: اقتصاد بین‌الملل؛ سیاست جهانی؛
Palgrave Macmillan

۶. Power, Information Technology, and International Relations Theory: The Power and Politics of US Foreign Policy and Internet ، آذر ۱۳۹۵
قدرت، فناوری اطلاعات، و روابط بین‌المللی: قدرت و سیاست در سیاست خارجی آمریکا و اینترن
کتاب حاضر به بررسی جایگاه فناوری در روابط بین‌الملل اختصاص یافته است. به باور نویسنده، پس از جنگ جهانی، مهم‌ترین موضوع روابط بین‌الملل، فناوری و مقابله با سلاح‌های کشتارجمعی حاصل از این فناوری بوده است. به گفتۀ وی، جنگ و نسل‌کشی به موضوعات مهمی در عصر پساجنگ تبدیل شده‌اند که متفکران بسیاری تلاش داشتند به آنها پاسخ دهند. حتی به باور بسیاری از کارشناسان، صنعتی‌شدن و ابزارهای ارتباط جمعی مدرن در خلق رشتۀ روابط بین‌الملل نیز نقش‌آفرین بوده‌اند. این کتاب با بررسی فناوری در کانون نظریه‌های روابط بین‌الملل و ارزیابی آنها درخصوص نمونۀ موردی آمریکا تلاش دارد نقش فناوری در ارتباط با قدرت و سیاست کشورها را نشان دهند.
موضوعات: روابط بین‌المللی - فلسفه؛ تکنولوژی اطلاعات؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛
Palgrave Macmillan

۷. The Iran-Russia-China Strategic Triangle ، آذر ۱۳۹۵
مثلث راهبردی روسیه- ایران- چین
نویسنده با اشاره به اینکه روابط ایران، روسیه و چین درحال راهبردی شدن است، از این روابط به‌عنوان مثلث طلایی در اوراسیا یاد کرده است. این تحولات نشانه تعمیق روابط نظامی بین مثلث اوراسیا یعنی ایران، چین و روسیه است که پیامدهای مهمی ازجمله برای ثبات‌سازی در سوریه، عراق و خاورمیانه خواهد داشت. درعین‌حال، روابط اقتصادی این سه کشور نیز درحال توسعه است و طرح راه ابریشم جدید چین نیز می‌تواند به تحکیم این روابط کمک کند. به باور وی، به‌عنوان بخشی از طرح جادۀ ابریشم جدید با تکمیل خط آهن چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران، این طرح می‌تواند به پویایی اقتصاد آسیای مرکزی کمک کند. به‌ویژه که ازاین‌طریق اتصال آسیای مرکزی و چین به خلیج فارس نیز برقرار می‌شود.
موضوعات: ایران - روابط نظامی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط نظامی - ایران؛ ایران - روابط نظامی - چین؛ چین - روابط نظامی - ایران؛ روسیه فدراتیو - روابط نظامی - چین؛ چین - روابط نظامی - روسیه فدراتیو؛ ایران - روابط اقتصادی - چین؛ چین - روابط اقتصادی - ایران؛
سایت مجله «چشم‌انداز جدید شرقی»

۸. Azerbaijan and Israel: Unlikely partners creating a new template for cooperation ، آبان ۱۳۹۵
آذربایجان و رژیم صهیونیستی: شرکای احتمالی به‌دنبال ایجاد چهارچوب جدید همکاری
نویسنده با اشاره به سفر قریب الوقوع بنیامین نتانیاهو به باکو، این سئوال را مطرح کرده است که اهمیت روابط آذربایجان و رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی منطقه‌ای و ارتباط تحولات خاورمیانه و قفقاز در چیست؟ وی در پاسخ، با اشاره به اینکه آذربایجان در دورۀ پساشوروی، روابط راهبردی را با رژیم صهیونیستی پیش برده، چند عامل را در این تصمیم باکو دخیل دانسته که در نوشتار حاضر به آنها اشاره کرده است. به باور وی، سیاست خارجی آذربایجان در دورۀ پساشوروی، ازجمله در انتخاب بین روسیه و غرب و روابط با ایران ناپایدار بوده، اما همچون آمریکا و روسیه، باکو نیز مجبور بوده تا برای انطباق با شرایط پویایی منطقه، سیاست‌های مختلف و بعضاً متناقضی را در پیش گیرد.
موضوعات: آذربایجان (جمهوری) - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - آذربایجان (جمهوری)؛
راشا دیرکت

۹. History’s Lessons for Resolving Today’s Middle East Conflicts ، مهر ۱۳۹۵
درس‌های از تاریخ برای حل منازعات کنونی خاورمیانه
نوشتار حاضر به بررسی توافق‌های تاریخی بین‌المللی پرداخته و تلاش دارد موفقیت یا شکست آنها را ارزیابی نموده و درس‌هایی را که از آنها منتج می‌شود معرفی کند. به باور نویسنده، آنها که تاریخ را نمی‌دانند مجبور به تکرار آن خواهند شد. او با این فلسفه تلاش دارد حل درگیری‌های بسیار پیچیده در گذشته را مورد مطالعه قرار دهد. از دید وی، اگرچه این درگیری‌ها متفاوت بوده‌اند، ولی می‌توان از آنها الگوهایی را استنباط کرد که برای حل منازعات و جنگ‌های بی‌پایان در خاورمیانه، برای درگیری سوریه یا برای نابودی داعش، مؤثر خواهند بود.
موضوعات: مناقشات بین‌المللی؛
Atlantic Council

۱۰. Iran's next president likely to chart reformist, pro-Western course ، مهر ۱۳۹۵
رئیس‌جمهور آیندۀ ایران احتمالا رویکرد اصلاح‌طلبی و غرب‌گرایی را در پیش خواهد گرفت
نویسنده با اشاره به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آقای روحانی را دارای بخت زیادی برای پیروزی در این انتخابات دانسته است که در سال‌های اخیر موقعیت خود را تحکیم کرده است. به باور وی، نتایج انتخابات آمریکا نیز بر وضعیت سیاسی ایران اثر خواهد داشت؛ درصورت انتخاب ترامپ، وضعیت محافظه‌کاران در ایران تحکیم خواهد شد. وی تاکید دارد رئیس‌جمهور آیندۀ ایران هر کس باشد، بهبود وضعیت اقتصادی، وظیفه و هدف اصلی وی خواهد بود؛ سیاست منطقه‌ای ایران نیز تغییر نخواهد کرد و تهران به موضع‌گیری‌های ضدصهیونیستی خود و حمایت ار فلسطین ادامه خواهد داد؛ مقابله با داعش و همکاری با مسکو نیز ادامه خواهد داشت و روابط این کشور با عربستان و آمریکا همچنان غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
موضوعات: روسای جمهور - ایران؛ انتخابات - ایران؛ ایران - سیاست خارجی؛
راشا دیرکت

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۶۴۲