نتیجه جستجو ( ۱۲۸۱ مدرک )
صفحه ۱ از ۱۲۹ صفحه
نوشتار حاضر ترجمه و تلخیصی است از اثری به قلم کریستین کوتز اولریکسون که در مجلۀ خاورمیانه منتشر شده و به بررسی روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب خلیج فارس اختصاص یافته است. به باور نویسنده، رژیم صهیونیستی یکی از معدود بازیگرانی است که پس از وقوع قیام‌های عربی، حرکتی به‌ظاهر خنثی در درگیری‌های داخلی اعراب داشته است و با شدت گرفتن بحران سوریه، خود را در حاشیه امن قرار داده است و از ادامۀ شرایط موجود به نفع خود استفاده می‌کند.
موضوعات: اسرائیل - سیاست خارجی؛ اسرائیل - روابط خارجی - شورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس - روابط خارجی - اسرائیل؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ آفریقای شرقی - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

به باور نویسنده، تحولات پانزده سال اخیر غرب آسیا و تهدیدات ناشی از آن، این منطقه را تبدیل به «قوس بی‌ثباتی» در اوراسیا کرده است. در تحلیل چرایی این موضوع و راه‌حل آن باید علاوه‌بر بررسی وضعیت سیاسی ـ اجتماعی منطقه، به روابط قدرت‌های بزرگ در آن به‌ویژه آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا نیز توجه کرد. حضور پررنگ روسیه در قالب عملیات نظامی در سوریه، آمریکا در رهبری ائتلاف ضدداعش و اتحادیۀ اروپا برای مدیریت بحران ازجمله: موضوع پناهندگان نشانه‌ای از نگرانی‌های امنیتی آنها در خاورمیانه‌ای است، که طی سال‌های اخیر منبع تهدیدات مسلحانه نه‌تنها برای کشورهای این منطقه، بلکه سایر کشورهای دور از مرزهای خاورمیانه نیز بوده است.
موضوعات: خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ اتحادیه اروپا - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر به بررسی نقش و جایگاه رسانه‌ها در روند کودتای نافرجام ترکیه پرداخته و نشان داده است که دو طرف ماجرا یعنی نظامیان و حامیان کودتا از یک‌سو و دولت و حامیان آن ازسوی‌ دیگر، چگونه از رسانه‌ها طی این رخداد بهره بردند و چه روش‌ها، ابزارها و تاکتیک‌هایی را به‌کار بستند. از دید وی، به‌طور کلی، از زمان روی کار آمدن حزب «عدالت و توسعه»، این حزب آماج انتقادات و حملات گسترده از طرف بیشتر رسانه‌های ترکیه قرار گرفت؛ اما درمقابل، حزب حاکم نیز رسانه‌هایی را تاسیس کرد و تا حدودی توانست نوعی توازن را ایجاد کند.
موضوعات: ترکیه - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر خلاصه‌ای است از گزارش نوامبر 2016 «مؤسسه واشینگتن برای سیاست خاورنزدیک»، به‌ قلم مایکل ایزنشتات، مدیر برنامه مطالعات نظامی و امنیتی این پژوهشکده، با عنوان «نقش موشک در راهبرد نظامی ایران». در این گزارش، نویسنده به بررسی نگاه مسئولان دفاعی جمهوری اسلامی ایران به نقش موشک‌های بالستیک در راهبرد دفاعی کشور پرداخته است. نویسنده در این گزارش اشاره کرده است که جمهوری اسلامی ایران صاحب بزرگ‌ترین زرادخانه موشکی در غرب آسیا است که شامل: هزاران فروند موشک بالستیک کوتاه و میان‌برد و همچنین موشک‌های کروز است.
موضوعات: استراتژی نظامی - ایران
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر ترجمه و تلخیص نوشته‌ای به قلم نویسنده‌ای ایتالیایی است که به شناسایی عوامل موثر بر روابط کشورهای عرب خلیج فارس با کشورهای آفریقای جنوب صحرا پرداخته است. به باور نویسنده، کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، قطر و امارات متحدۀ عربی به‌عنوان بازیگرانی درحال ظهور در حوزۀ امنیت و توسعۀ اقتصادی جهان مطرح هستند. متاسفانه کشورهای آفریقایی، به‌ویژه کشورهای توسعه‌نیافته در این قاره، در بافتار ژئوپلیتیکی جدید، به اهرمی برای گسترش نفوذ برخی قدرت‌های منطقه‌ای یا فرومنطقه‌ای تبدیل شده‌اند.
موضوعات: زیر صحرا - سیاست و حکومت؛ ترکیه - سیاست خارجی؛ شورای همکاری خلیج فارس - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر تلخیصی از چهار پژوهش صورت‌گرفته دربارۀ روابط چین با کشورهای منطقۀ غرب آسیا با تاکید بر روابط با کشورهای حوزۀ خلیج فارس، پاکستان و هند است. به باور نویسنده، منطقۀ غرب آسیا از دو جهت برای چین دارای اهمیت اساسی است؛ در درجۀ اول در حوزۀ مسائل مربوط به انرژی و تامین امنیت آن که برای رشد و توسعۀ این کشور دارای اهمیت حیاتی است و در درجۀ دوم، موضوع امنیت و به‌طور خاص تقابل و همکاری چین با آمریکا، پاکستان و البته هند است که اهمیت دارد.
موضوعات: چین - روابط خارجی - خاورمیانه؛ خاورمیانه - روابط خارجی - چین؛ چین - سیاست خارجی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

تاریخ روسیه و چین نشان داده است که به‌رغم اشتراک در ایدئولوژی مارکسیستی - لنینیستی، دو طرف دارای رقابت و اختلاف جدی بوده‌اند. به باور نویسنده، روسیه برای برقراری روابط باثبات با چین، در وهلۀ نخست باید به تفاهمی کلان با آن دست یابد و در وهلۀ دوم، موضوع عدم تقارن در روابط خود با پکن را حل کند. چرخش به شرق روسیه درواقع واکنشی طبیعی به تغییرات جهانی در توازن قوا و مولفه‌ای از نظم جدید چندقطبی جهانی است؛ لذا تعامل با چین درواقع تلاشی برای تحکیم عینی جایگاه روسیه در عرصۀ بین‌الملل به‌عنوان یک مرکز مستقل قدرت است.
موضوعات: روسیه فدراتیو - روابط خارجیی - چین؛ چین - روابط خارجی - روسیه فدراتیو
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر تلخیصی از دو گزارش است که در آن به بررسی سیاست داخلی و خارجی عربستان سعودی در دوران ملک سلمان و همچنین چالش‌های داخلی این کشور پرداخته شده است. در گزارش اول تحت عنوان «یک‌سالگی پادشاهی سلمان بن عبدالعزیز در کاخ الیمامه: بیگانگی یا تداوم؟» نویسنده سیاست‌های پادشاه فعلی عربستان را در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار داده است. گزارش دوم، ترجمه و تلخیصی است از اثری با عنوان «سرکوب و اعتراض در عربستان سعودی» که به بررسی شش جنبش اصلی در عربستان پرداخته است.
موضوعات: عربستان سعودی - سیاست خارجی؛ عربستان سعودی - سیاست و حکومت
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۹. پس از برگزیت: کدام راهبرد دفاعی برای اتحادیۀ اروپا؟ ، دي ۱۳۹۵
?Aprés Le "BREXIT": Quelle stratégie de défense pour l'Union européenne
نوشتار حاضر به بررسی راهبرد دفاعی ملیِ لهستان، ایتالیا و اسپانیا اختصاص یافته و ظرفیت این کشورها را در این حوزه بررسی کرده است. نویسندگان تلاش دارند در راستای تدوین راهبرد دفاعی جامعی که اعضای برجستۀ اتحادیه، یعنی زوج فرانسه و آلمان درنظر دارند حرکت کنند. آنچه از مطالعۀ سند راهبردی این سه کشور معلوم می‌شود آن است که آنان آمادگی دارند در سطح بین‌المللی در حوزۀ دفاع و امنیت نقش‌آفرینی کنند. باوجوداین، هرچند نویسندگان خوشبینند که این کشورها رهبری آلمان و فرانسه را بپذیرند و خود را وارد بلندپروازی‌های بین‌المللی آنها سازند، اما تا انتشار سند راهبردی امنیت و دفاع اتحادیه و هنگام عمل به آن، باید هنوز منتظر ماند.
موضوعات: استراتژی نظامی - لهستان؛ استراتژی نظامی - ایتالیا؛ لستراتژی نظامی - اسپانیا؛ استراتژی نظامی - اتحادیه اروپا
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

به باور نویسنده، سیاست خارجی روسیه اساسا درپی احیای جایگاه جهانی و سنت‌های شوروی است که با ارزیابی‌های ویژه‌ای از تحولات جدید و بی‌سابقه در عرصۀ بین‌المللی همراه شده است. اقتصاد روسیه و سیاست مرتبط با آن، تابعی از سیاست‌های امنیتی این کشور شده است که با هدف محافظت از تهدیدات احتمالی داخلی و خارجی که روسیه ممکن است با آنها روبه‌رو شود طراحی شده است.
موضوعات: روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - سیاست اقتصادی
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۱۲۹