اخبار

رعایت حریم خصوصی افراد و سازمان‌ها در کتابخانه دیجیتالی دید؛

این سند شامل سیاست کتابخانه دید در رابطه با داده‌های شخصی است که کتابخانه دیجیتالی دید زمانی که شما تارنمای کتابخانه را بازدید می‌نمایید، پیامی الکترونیکی برای ما ارسال نموده، فرم بر خـطی را بر روی تارنمای کتابخانه دیجیتالی دید کامل کرده و برای ما می‌فرستید جمع‌آوری می‌نماید.

در زمان تکـمیل فـرم‌ها ممکن است سوالاتی درباره اطلاعات شخصی شما مانند نام، آدرس و ... پرسیده شود. تنها با ارائه این‌گونه اطلاعات است که ما می‌توانیم با شما به صورت رسمی ارتباط برقرار نماییم. جمع‌آوری چنین اطلاعاتی می‌تواند به دلایل زیر باشد:

  • جهت ارائه دقیق‌تر اطلاعات یا خدماتی که درخواست نموده‌اید.
  • به‌عنوان ورودی جهت بهبود بخشیدن سنجش آماری کاربران از ابعاد مختلف
  • ایجاد پلی ارتباطی با جامعه کارشناسی مورد نظر کتابخانه

بدین وسیله کتابخانه دیجیتالی دید متعهد می‌گردند که به هیچ عنوان اطلاعات شخصی افراد را در اختیاردیگران قرار نداده و از آن استفاده‌ای به غیر از موارد تعریف شده ننمایند.