راهنمای منابع کتابخانه دیجیتالی دید

مقالات

مقالات روزنامه‌ای

مقالات تخصصی نشریات

نشریات تخصصی فارسی

نشریات تخصصی لاتین

مقالات تخصصی اینترنتی

کتاب‌ها

گزیده تحولات جهان

گزیده پژوهش‌های جهان

کتاب Iran Review

کتاب‌های منطقه‌ای

بولتن‌ها

بولتن ادبیات کاخ سفید

بولتن بحران

بولتن موردی یا ویژه

کتاب‌های تخصصی

گزارش‌ها (کتاب)

کتاب‌های مرجع

کتاب‌ برآورد استراتژیک

خبرنامه‌ها

خبرنامه چشم‌انداز دید

معرفی کتاب‌ها

نقد و بررسی

گزارش‌ها

اخبار

تحلیل خبری

همایش‌ها

سازمان و مراکز

سایر مدارک

پایان‌نامه‌ها

داده‌ها

زندگی‌نامه‌ها

سخنرانی‌ها

اسناد

مذاکرات

عکس

نرم‌افزارها

نقشه‌ها

نمودارها

راهنمای منابع کتابخانه دیجیتالی دید

این راهنما شامل معرفی انواع مدارک موجود در کتابخانه دیجیتالی دید می‌باشد. با مطالعه این راهنما، کاربران گرامی قادر خواهند بود تا به دورنمایی مناسب از گستره موضوعی و محتوایی کتابخانه دیجیتالی دید دست یافته و بتوانند برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود از این پایگاه اطلاعاتی استفاده بهینه‌تری نمایند.

فهرست کلی مدارک به شرح ذیل می‌باشند:

۱. مقاله

۲. کتاب

۳. معرفی کتاب‌

۴. نقد و بررسی کتاب‌

۵. گزارش و رویدادها

۶. خبر

۷. تحلیل‌ خبری

۸. مصاحبه‌

۹. همایش

۱۰. معرفی سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی

۱۱. سایر مدارک

 

مقالات

مقالاتی که در کتابخانه دید قرار داده می‌شوند از نظر محتوی به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۱ ـ ۱. مقالات روزنامه‌ای

۱ ـ ۲. مقالات تخصصی نشریات (قبلاً منتشر شده‌اند)

۱ ـ ۳. مقالات تخصصی اینترنتی (منتشر نشده)

 

۱ ـ ۱ ـ مقالات روزنامه‌ای

این مقالات با محتوای موضوعی مرتبط با روابط بین‌الملل و علوم سیاسی و حوزه‌های بین رشته‌ای مرتبط از زمان تأسیس مؤسسه (سال ۱۳۷۹) به صورت روزانه از روزنامه‌های خاصی استخراج شده و متن کامل آن به همراه چکیده‌ای که برای آن تهیه شده است در کتابخانه قرار داده می‌شود. روزنامه‌هایی که مقالات مذکور از آنها استخراج می‌شوند به شرح ذیل می‌باشند.

روزنامه ایران (دیپلماتیک)، شرق، جام‌جم، کیهان، اطلاعات، همشهری (همشهری دیپلماتیک) و مردم‌سالاری.

 

۱ ـ ۲ ـ مقالات تخصصی نشریات

مقالات تخصصی نشریات شامل نشریات فارسی و لاتین می‌شوند. نشریات فارسی به صورت چاپی دریافت شده و نشریات لاتین به فرم الکترونیکی می‌باشند.

 

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ نشریات تخصصی فارسی

مقالات این گروه نیز در دو حوزه مرتبط یاد شده از نشریات تخصصی (که نشریات هسته حوزه روابط بین‌المللی و علوم سیاسی هستند) استخراج شده و متن کامل آنها پس از تبدیل به قالب دیجیتال به همراه چکیده‌‌ای که برای مدرک تهیه می‌شود در کتابخانه دید اضافه می‌شوند. فهرست این نشریات و دوره‌های زمانی آنها در زیر آمده است:

۱. مطالعات خاورمیانه (از سال ۸۲ تاکنون)

۲. رویداد و گزارش‌ها (از سال ۷۹ تاکنون)

۳. چالش‌ها (از سال ۸۱ تاکنون)

۴. سیاست خارجی (از سال ۸۱ تاکنون)

۵. مطالعات منطقه‌ای: اسرائیل‌شناسی ـ آمریکاشناسی. (از سال ۷۸ تاکنون)

۶. مطالعات آسیای مرکزی قفقاز (از سال ۷۳ تاکنون)

۷. مطالعات راهبردی (از سال ۷۸ تاکنون)

۸. مطالعات دفاعی استراتژیک (از سال ۷۸ تاکنون)

۹. سیاست دفاعی (از سال ۸۱ تاکنون)

۱۰. مطالعات آفریقا (از سال ۸۱ تاکنون)

۱۱. اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی (از سال ۷۷ تاکنون)

۱۲. تاریخ روابط خارجی (از سال ۸۲ تاکنون)

۱۳. صفحه اول (از سال ۸۱ تاکنون)

۱۴. پژوهش حقوق و سیاست (از سال ۷۸ تاکنون)

۱۵. راهبرد (از سال ۸۳ تاکنون)

۱۶. گزارش (از سال ۸۱ تاکنون)

۱۷. چشم‌انداز ایران (از سال ۸۱ تاکنون)

۱۸. مطالعات ملی (از سال ۷۹ تاکنون)

۱۹. علوم سیاسی (از سال ۸۱ تاکنون)

۲۰. فرهنگ اندیشه (از سال ۸۲ تاکنون)

 

۱ ـ ۲ ـ ۲ـ نشریات تخصصی لاتین

کتابخانه دیجیتالی دید با بیش از ۳۰ ژورنال تخصصی، دارای اشتراک یجیتالی است. مقالات تخصصی لاتین از این ژورنال‌ها استخراج شده و چکیده فارسی به همراه متن کامل لاتین مقاله در کتابخانه قرار می‌گیرد.

فهرست نشریات مذکور به شرح ذیل است:

1. International Studies Perspectives

2. International Studies Quarterly

3. International Studies Review

4. Middle East Policy

5. GWF States News Letter

6. Europen Journal of International Relations

7. Political Stadies

8. Review of International Studies

9. International Journal of Middle East

10. Journal of Southeast Asian Studies

11. The Washington Quarterly

12. Meria

13. Questions International (French)

14. Revua Défence Nationale (French)

15. Citizens for Legitimate Government

16. Center for Defense Information

17. Strategic Insights

18. Strategic Studies Institute

19. Institute for Policy Studies

20. The Nixon Venter

21. Brown Journal of World Affairs

22. International Security

23. Taylor and Jrancis Journals

24. Studies in American Political Development

25. Journal of Internationa Studies

26. Confilict, Security and Development

27. Contemporary Security Policy

28. Defense and Security Analysis

 

۱ ـ ۳ ـ مقالات تخصصی اینترنتی

مهم‌ترین ویژگی این گروه از مدارک این است که این مدارک (با احتمال بسیار) قبلاً در سایر رسانه‌ها منتشر نشده‌اند.

1. Internationa Boundaries Research Unite

2. Royal United Services Institute for Defense and Security Studies

3. Washington Post

4. New York Times

5. USA Today

6. Council on Foreign Relations

7. Arms Control Today

8. Peace, Confilict and Development

9. Yaleglobal OnLine Magazine

10. Washington Report on Middle East Affairs

 

کتاب‌ها

این مدارک شامل تولیدات اطلاعاتی مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی تهران است که پس از انجام پژوهش‌ها و یا سایر فرایندهای تولید اطلاعات، به صورت محصولات چاپی مؤسسه منتشر می‌شوند:

فهرست این مدارک به شرح ذیل‌اند:

 

۲ ـ ۱ ـ گزیده تحولات جهان

کلیه رویدادهای مرتبط با منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی خصوصاً در مناطق خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز، شبه قاره و اروپا توسط جمعی از کارشناسان که به‌صورت تخصصی در دپارتمان‌های منطقه‌ای و در قالب «مدیریت گزیده تحولات جهان» سازماندهی شده‌اند بر اساس ساختار رویداد، پیشینه، دیدگاه‌ها و نظریات و در نهایت نظریة کارشناس مورد بررسی قرار می‌گیرند و به‌صورت مجموعه‌ای از گزارش‌ها هر ماه یک بار در قالب «کتاب گزیده تحولات جهان» منتشر می‌گردد.

 

۲ ـ ۲ ـ گزیده پژوهش‌های جهان

 مسائل استـراتـژیــک ایران و خاورمیانه، مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، مسائل مرتبط با انرژی، مسائل مرتبط با قدرت‌های بزرگ جهان، مسائل مرتبط با خلع سلاح و حقوق بشر در مدیریت گزیده پژوهش‌های جهان توسط کارشناسان وابسته به این بخش به طرق مختلف گردآوری، تلخیص و در پایان هر فصل در قالب «کتاب گزیده پژوهش‌های جهان» منتشر می‌گردد.

 

۲ ـ ۳ ـ کتاب Iran Review

این کتاب به زبان انگلیسی هر سه ماه یک بار تهیه و منتشر می‌گردد. در هر شماره از این کتاب یکی از موضوعات مهم در عرصه روابط دوجانبه، منطقه‌ای و یا بین‌المللی مرتبط با منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد. کتاب مذکور حاوی مجموعه‌ای از مقالات است که توسط کارشناسان شورای روابط خارجی مؤسسه و یا همکاران این مؤسسه تهیه می‌گردد.

 

۲ ـ ۴ ـ کتاب‌های منطقه‌ای

هر یک از دپارتمان‌های منطقه‌ای شورای روابط خارجی وظیفه تدوین و انتشار یک یا چند کتاب مستمر پیرامون کشورها یا مناطق مورد نظر را بر عهده دارند. ایـن کتــاب‌ها بیشتـر به‌صـورت فصلنامه منتشر شده و هر یک از آنها به صورت ویژه به یک موضوع مشخص می‌پردازند. مؤسسه تهران در مجموع برای 8 عنوان کتاب منطقه‌ای برنامه‌ریزی و آغاز به کار نموده است. از این مجموعه تاکنون «کتاب اروپا»، «کتاب آسیا»، «کتاب آمریکا» و «کتاب آفریقا» به چاپ رسیده است.

 

۲ ـ ۵ ـ بولتن‌ها

بیشتر بر اساس سفارش‌های دریافت شده و در بعضی موارد بر اساس حوادث و رویدادهای مهم جهان تهیه بولتن‌های مختلف یکی از خدمات و فعالیت‌های مستمر مؤسسه تهران است که در مدیریت بولتن‌های این مؤسسه و توسط کارشناسان وابسته تهیه می‌گردد. پوشش تحلیلی رویدادهای مهم جهان و ارائه خدمات اطلاعاتی به کارگزاران کشور تاکنون از جمله محورهایی بوده که در بولتن‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. این بولتن‌ها عبارتند از:

 

۲ ـ ۵ ـ ۱ ـ بولتن ادبیات کاخ سفید

بولتن ادبیات کاخ سفید: در این بولتن محتوای اظهارات مقامات کاخ سفید و رسانه‌های ایالات متحده آمریکا مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

 

۲ ـ ۵ ـ ۲ ـ بولتن بحران

بولتن بحران: مؤسسه تهران در هنگام بروز بحران‌های بین‌المللی با تشکیل کمیتة ویژه‌ای به بررسی، تحلیل و اطلاع‌رسانی دقیق و به روز دربارة آن‌ها می‌پردازد. تاکنون چهار مجموعه بولتن بحران دربارة حملات تروریستی 11 سپتامبر تحت عنوان «حمله به آمریکا» (۸ شماره)، حمله آمریکا به افغانستان تحت عنوان «حمله به افغانستان» (3 شماره)؛ حمله آمریکا به عراق تحت عنوان «حمله به عراق» (به‌صورت الکترونیکی) و سخنرانی بوش در کنگره آمریکا و قراردادن ایران در محور شیطانی تحت عنوان «آمریکا پس از 29 ژانویه» (3 شماره) به چاپ رسیده است.

 

۲ ـ ۵ ـ ۳ ـ بولتن موردی یا ویژه

بولتن موردی: این بولتن بر اساس اهداف از پیش تدوین گردیده، مسائل غیرقابل پیش‌بینی و درخواست‌های دریافت شده در خصوص موضوعات مختلف تهیه و منتشر می‌گردد. این بولتن شامل متون خبری ـ تحلیلی، متون تحقیقی و متون ترجمه شده است و سری جدید آن تحت عنوان «بولتن ویژه» منتشر می‌گردد.

 

۲ ـ ۶ ـ کتاب‌های تخصصی

بر‌اساس سفارش‌های دریافت شده و یا برنامه‌های مصوب مؤسسه، ترجمه و یا تألیف برخی موضوعات همواره جزء فعالیت‌های عمده و مستمر مؤسسه تهران بوده است. در این راستا پژوهش‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی مؤسسه تهران پس از اتمام به صورت کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرند. ترجمه پژوهش‌ها و کتاب‌های مهم منتشر شده توسط مؤسسات تحقیقاتی معتبر خارجی از دیگر مواردی هستند که تحت عنوان «کتاب‌های تخصصی» منتشر می‌شوند.

 

۲ ـ ۷ ـ گزارش‌ها (کتاب)

مؤسسه تهران در راستای اطلاع‌رسانی دقیق و به روز و تفسیر و تحلیل آخرین تحولات و رویدادهای سیاسی ـ امنیتی جهان، از ابتدای سال 1382 نشر سری جدیـدی از انتشارات خود تحت عنوان «گزارش‌ها» را در دستور کار خود قرار داده است. این گزارش‌ها تحت عناوین «گزارش‌های خبری» و «گزارش‌های تحلیلی» در پایان هر ماه در کتاب گزیده تحولات جهان جمع‌آوری و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

۲ ـ ۸ ـ کتاب‌های مرجع

مؤسسه تهران از بدو تأسیس تاکنون همواره در تلاش بوده است تا با تألیف کتاب‌های مرجع با محورهای زیر بخشی از نیازهای جامعه علمی کشور را تأمین نماید. محورهای مذکور عبارتند از:

1. مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، 2. کارشناسان و متخصصان، 3. بانک‌های اطلاعاتی، 4. کتابشناسی، 5. مفاهیم و اصطلاحات و 6. کشورهای جهان؛ در این راستا گردآوری و تدوین شناسنامه کشورهای مختلف جهان، کتابشناسی کشورهای مختلف و تهیه راهنمای مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی تا به امروز در دستور کار مؤسسه تهران قرار داشته است.

 

۲ ـ ۹ ـ کتاب‌ برآورد استراتژیک

برآورد استراتژیک کشورهای هدف بر اساس یک الگوی از پیش طراحی شده از سال 1381 در دستور کار مؤسسه تهران قرار گرفته است. در این راستا در سال 1381 جلد اول برآورد استـراتـژیک ایالات متحده، مصر، اسرائیل و در سال 1382 جلد اول برآورد استراتژیک عراق، آذربایجان، ژاپن و پاکستان منتشر گردید. در حال حاضر بخش‌های سرزمینی برآورد استراتژیک کشورهای روسیه، آلمان، انگلیس، فرانسه، چین، عربستان و امارات به پایان رسیده و تهیه برآورد سیاسی کشورهای روسیه و انگلیس نیز در شرف اتمام است.

این برآوردها حاوی مجموعه‌ای از داده‌ها و تحلیل‌ها است که مسائلی از جمله موقعیت سرزمینی، توپوگرافی و طبیعت سرزمینی، منابع معدنی و طبیعی، نظامات و نهادهای سرزمینی، هرم سیاسی، نخبگان نظام سیاسی، قانون اساسی، سازمان‌های اطلاعاتی، احزاب، سیاست خارجی، روابط خارجی، تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های این کشورها را شامل می‌شود.

 

۲ ـ ۱۰ ـ خبرنامه‌ها

با توجه به گسترش و افزایش روزافزون حجم مطالب و موضوعات تخصصی و نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق و به‌روز دربارة این موضوعات، مؤسسه تهران برای رفع این نیاز اقدام به انتشار دو خبرنامة «چشم‌انداز دید» نموده است.

 

۲ ـ ۱۰ ـ ۱ ـ خبرنامه چشم‌انداز دید

نشریه چشم‌انداز دید، به منظور آشنایی علاقه‌مندان با آخرین مدارک افزوده شده به کتابخانه تخصصی دیجیتالی دید تهیه شده است و هر دو هفته یک بار منتشر می‌گردد. در چشم‌انداز دید ساختار به‌گونه‌ای است که خوانندگان می‌توانند در کمترین زمان و با مرور فهرست‌های ارائه شده به شناخت کاملی از جدیدترین مدارک منتشر شده در کتابخانه برسند و با مطالعه شناسنامه و چکیده آن‌ها، نیاز اطلاعاتی خود را برطرف نمایند. خوانندگان می‌توانند برای مطالعه متن کامل هر یک از این مدارک به نشانی تارنمای کتابخانه و برای مطالعه چکیده آنها به فهرست عناوین در ابتدای هر بخش و یا نمایه موضوعی در انتهای خبرنامه مراجعه نمایند. نکته قابل توجه این نشریه آن است که بخش عمده‌ای از مراحل صفحه‌آرایی، تهیه فهرست مطالب و تهیه فهرست موضوعی برای آن به صورت خودکار و برنامه‌نویسی شده انجام می‌گیرد.

 

معرفی کتاب‌ها

تعداد قابل توجهی از کتاب‌های تخصصی در حوزه امور بین‌الملل و علوم سیاسی که علی‌الخصوص در کشورهای آمریکا و انگلستان تولید می‌شوند جهت معرفی در دسترس مؤسسه تهران قرار گرفته و متخصصان موضوعی کتابخانه دیجیتالی دید جهت به معرفی آنها در قالب مدارک «معرفی کتاب» می‌پردازند.

 

نقد و بررسی

کلیه متون موجود در نشریات تخصصی یا روزنامه‌ها که کتاب‌های منتشر شده در حوزه روابط بین‌الملل را نقد کرده و یا به بررسی آنها پرداخته است از این منابع استخراج شده و پس از چکیده‌نویسی و الحاق شدن کل متن مذکور به مدرک در صفحه اول کتابخانه مجازی در دسترس می‌باشند.

 

گزارش‌ها

از میان منابع گزارشی معتبری که مؤسسه تهران به آنها دسترسی دارد همواره مدارکی با محتوای گزارش‌ها و رویداد به کتابخانه اضافه می‌شود.

 

اخبار

محتوای اخبار جهان در قالب مدارکی با عنوان گزارش‌‌های خبری قابل دسترس می‌باشند. هر گزارش خبری به نقل و بررسی رویدادهای مهم از دیدگاه خبرگزاری‌های معتبر، رسانه‌ها و شخصیت‌های جهان می‌پردازد و تصویری جامع از نقطه نظرات مختلف در رابطه با رویداد مذکور برای کاربران فراهم می‌آورد.

 

تحلیل خبری

این نوع مدارک به بررسی آخرین تحولات جهان و پیشینه آنها که به نحوی بر روابط خارجی و منافع ملی ایران تأثیرگذار است پرداخته و ابعاد مختلف این تحولات را مورد کاوش قرار می‌دهند. منابع این نوع مدارک از کتاب‌های گزیده تحولات جهان استخراج می‌شوند.

 

مصاحبه‌ها

مصاحبه‌ها به‌عنوان منابع مستند و به‌روز که حاوی اطلاعات مهم در خصوص رویدادهای مختلف می‌باشند در کتابخانه مجازی دید، قرار داده می‌شوند. روزنامه‌ها، سایت‌های خبری و مجلات تخصصی و سایر نشریات از منابعی هستند که «مصاحبه‌ها» از آنها استخراج می‌شوند.

 

 

همایش‌ها

همایش‌های برگزار شده یا همایش‌هایی که در آینده نزدیک برگزار می‌شوند یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین منابع اطلاعاتی در همه حوزه‌های دانش محسوب می‌شوند. علی‌الخصوص به دلیل اهمیت اطلاعات ارائه شده در همایش‌های حوزه روابط بین‌الملل، علوم سیاسی و علوم میان‌رشته‌ای مرتبط، متخصصان موضوعی مؤسسه دست به ایجاد مدارکی می‌زنند که محتوای آن شامل کنفرانس‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌های مختلف در سطح ملی منطقه‌ای و جهانی می‌شود که در صفحه اول کتابخانه دیجیتالی قابل دسترسی می‌باشند.

 

سازمان و مراکز

این‌گونه مدارک شامل اطلاعات مربوط به سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی جهان هستند که در حوزه امور بین‌الملل و علوم سیاسی فعالیت می‌کنند.

 

سایر مدارک

تولید ده نوع مدرک جدید در برنامه کتابخانه دیجیتالی دید قرار دارد که در آینده نزدیک به محتوای اطلاعاتی کتابخانه افزوده خواهند شد. این مدارک عبارتند از:

پایان‌نامه‌ها، داده‌ها، زندگی‌نامه‌ها، سخنرانی‌ها، اسناد، مذاکرات، عکس، نرم‌افزارها، نقشه‌ها و نمودارها.