درگاه دید > راهنماها > سازمان‌های بین‌المللی > (۳۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        پیمان ناتو پس از حادثۀ یازده سپتامبر 2001 فعالیت‌های راهبردی خود را براساس مشارکت 26 کشور برای مقابله با تروریسم در افغانستان و تسلیحات کشتار جمعی در عراق گسترش داد. به باور نویسنده، چنین فرایندی نشان می‌دهد که مرحلۀ جدیدی در ماموریت‌های ناتو در رابطه با آنچه «تهدید نامتقارن» نامیده می‌شود آغاز شده است. ماموریت‌های ناتو در افغانستان و عراق نه‌ تنها در جهت مفهوم «راهبرد جدید ناتو» بلکه با «راهبرد امنیت ملی آمریکا» پس از پایان جنگ سرد نیز انطباق دارد.
جایگاه سازمان‌های بین المللی در سیاست خارجی ایران، براساس نظام معنایی - هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متفاوت است. از سال 1357 تا کنون به تجربه ثابت شده است که در دوره‌هایی که ایران با سازمان‌های بین‌المللی تعامل مثبت داشته، امنیت و منفعت ملی ایران بهتر تامین شده و همکاری با سازمان‌ها در عرصه‌های مختلف فرصت‌هایی را برای دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهیا کرده است. در نوشتار حاضر تلاش شده است جایگاه سازمان‌های بین‌الملل سیاست خارجی ایران از سال 1357 تا 1392 مورد بررسی قرار گیرد.
۳. سازمان‌های بین‌المللی و حکمرانی جهانی ، اسفند ۱۳۹۲
International Oeganization and Global Governancy
کتاب حاضر هم روندها و موضوعات سنتی را مورد بحث قرار داده و هم به توضیح پدیده‌های جدید پرداخته است. پرسش اصلی این کتاب چگونگی موجودیت جهانی و ادارۀ آن است. این کتاب درحالی که مفهوم سازمان‌های بین‌المللی را در سایۀ مفهوم وسیع‌تر نهادهای بین‌المللی جایگذاری کرده است، با توسل به تعریف اینس کلاد، سازمان‌های بین‌المللی را حاصل یک فرایند دانسته است. اگرچه ویراستاران کتاب مدام از جدایی عناوین سازمان‌های بین‌المللی و حکمرانی جهانی سخن گفته‌اند، اما بارها این دو را کنار هم قرار داده‌اند. این امر ناشی از درهم‌تنیدگی مفاهیم مرتبط با این دو عنوان، پیچیدگی سلسله‌منابع و اقتدار و راه‌های چندگانۀ اعمال قدرت و اقتدار در عرصۀ بین‌الملل است.
هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی چگونگی تاثیر روابط بین قدرت‌های بزرگ بر پویایی و کارایی سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه در دوران پساجنگ سرد است. دراین‌راستا پرسش اصلی این است که رابطه بین قدرت‌های بزرگ چه تاثیری بر سازمان‌های بین‌المللی در دوران پساجنگ سیرد داشته است؟ نتایچ پژوهش نشان داده که سازمان‌های بین‌المللی محصول کنش و واکنش سیاست بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و اجتماع بین‌الملل بوده و با توجه به تحولی که در ماهیت رابطه بین قدرت‌های بزرگ در دوران پساجنگ سرد رخ داده، سازمان‌های بین‌المللی در مقایسه با دوران پیشین سیاست بین‌الملل، تحول افقی و عمودی یافته و جایگاه مهم‌تری درکنش و واکنش‌های روابط بین‌الملل به دست آورده‌اند.
این نوشتار تلاش کرده تا پس از نگاهی گذرا به ظرفیت‌های حقوقی، نهادی و موضوعی بحث «ایجاد، حفظ و تداوم صلح و امنیت بین‌المللی» در سازمان ملل، نگاهی آسیب‌شناسانه به این ساختار و فرآیند بیاندازد و تصویری تا حدامکان شفاف از معنا و گستره صلح در سازمان ملل و ارگان‌های تابعه آن را ترسیم کند.
۶. Multilateral Diplomacy: Theory and Practice of Regional and International Organizations ، آبان ۱۳۸۹
دیپلماسی چندجانبه: نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی
نوشتار حاضر نقد و بررسی کتاب "دیپلماسی چندجانبه: نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی " به قلم باقر اسدی پرداخته است. این کتاب در سه جلد و توسط جواد ظریف و کاظم سجادپور تالیف و از سوی موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه در سال 1388 منتشر شده است. در اين کتاب به نظريه و عملکرد سازمان‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى در 14 فصل پرداخته شده است. جلد اول شامل هشت فصل است که به بحث‌هاى نظرى و کلى بررسى مفهوم ديپلماسى چندجانبه پرداخته ، در جلد دوم ديپلماسى چندجانبه در سازمان ملل متحد و خارج از آن سازمان در دو فصل بررسى شده و در چهار فصل آخر، بررسى نقش ديپلماسى چندجانبه در مسائل جهانى مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین عوامل قدرتمندی کشورها در دنیای متحول کنونی، دیپلماسی است. تجربه نشان داده است کشورهایی که در یک قرن گذشته از لحاظ سیاسی و اقتصادی توانسته‌اند جایگاه خود را در نظام بین‌الملل ارتقا بدهند. از این ابزار به بهترین نحو ممکن در روابط دو یا چندجانبه با کشورها و نهادهای بین‌المللی استفاده کرده‌اند. از همین‌رو پس از انتشار کتاب دیپلماسی چندجانبه که توسط دکتر محمدجواد ظریف و دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور نوشته شده است، همشهری دیپلماتیک مصاحبه‌ای را با این دو بزرگوار انجام داده که نوشتار حاضر حاصل این گفت‌وگو است.
مجموعه مقالات «سازمان‌های بین‌المللی» که توسط گروه پژوهشی بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تهیه می‌شود درصدد بررسی جوانب مختلف روابط بین‌المللی است که درقالب اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی در ابعاد سیاسی و نظامی و اقتصادی شکل گرفته است.
سازمان‌های بین‌المللی با به کارگیری دیپلماسی پارلمانی، همواره بیشترین کمک را به موضوعات مهم بین‌المللی کرده‌اند. بحث اینترنت و جامعه اطلاعاتی، یکی از موضوعاتی است که به دلیل به روز بودن، مورد توجه کشورها وسازمان‌های بین‌المللی است. نوشتار حاضر ضمن معرفی چند سازمان بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بین‌الملل اینترنت، تاثیرات این سازمان‌ها را در این زمینه مورد ارزیابی قرار داده است.
همچنان که فعالیت‌های جهانی رشد کرده‌اند، به همان نسبت نیز نیاز به حضور و مشارکت سازمان‌های بین‌المللی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. در مقابل و شاید هم متناقض با این امر، توافقنامه‌های منطقه‌ای نیز به‌عنوان راهی برای حمایت از فرایند جهانی شدن ظهور کرده‌اند. کتاب حاضر به چگونگی تاثیرات بی‌پایان جهانی‌شدن برسازمان‌های بین‌المللی پرداخته و عمده تاکید نویسنده بر سازمان ملل است، البته به سازمان تجارت جهانیWTO، پیمان ASEAN, NAFTA, MERCUOR نیز اشاراتی شده است. برای بررسی نمونه‌های تعاملات در عرصه جهانی به سه مورد فعالیت‌های حفظ صلح، مدیریت فعالیت‌های اقتصاد و اجتماع و حفاظت از رفاه عمومی به‌عنوان محوری‌ترین موضوعات پرداخته شده است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ |