درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > زندگی فرهنگی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        حتی اگر جهانی شدن را در میدان اقتصاد و سیاست محدود کنیم، و تحولات فرهنگی را متاثر از رویکردهای فرهنگی ندانیم، باز هم نمی توانیم از این واقعیت چشم بپوشیم که جهانی شدن به‌ناچار بسیاری از زیرساخت‌های فرهنگی را متزلزل کرده است. وقتی در لابه‌لای جهانی شدن از فرهنگ جهانی سخن می‌رانیم، بایستی تفاوت‌ها و گونه‌گونی‌های فرهنگی را مد نظر داشته باشیم. عوارض جهانی شدن ممکن است تنوع فرهنگ‌ها را به سود سلطه فرهنگ غرب و بالاخص آمریکا مورد تعرض قرار دهد، اما پاسداری از فرهنگ ملی باید مورد توجه فرهنگ‌سازان باشد.

۱