درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > شاخص‌های اجتماعی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        از نظر شاخص آزادی مطبوعاتی که موسسه خبرنگاران بدون مرز هر ساله آن را اعلام می‌کند، ایران در بین ۱۳۹ کشور، رتبه ۱۲۲ و افغانستان رتبه ۱۰۴ را به خود اختصاص داده‌اند. در این شاخص فنلاند در جای نخست قرار گرفته است.

۱