درگاه دید > راهنماها > سازمان‌های منطقه‌ای > (۱۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        



۱. سازمان‌های منطقه‌ای و مدیریت امنیت ، فروردين ۱۳۹۲
The Security Governance of Regional Organizations
در جهان وسیع و با فاصله‌های بسیار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، تاریخی، جغرافیایی و همچنین خصوصیات اخلاقی و روانی مختلف ملت‌ها و نیز منافع ملی به شدت متعارض و متعدد، امکان اتخاذ تصمیمات مشترک و سریع برای حل بحران‌های بین‌المللی به سختی میسر است. این درحالی است که در چارچوب یک منطقه می‌توان با کنار گذاشتن فاصله‌های فوق تا حدود زیادی به سازگاری و اشتراک منافع برای مدیریت بحران‌ها دست یافت. با این رویکرد، کتاب حاضر تلاش کرده تا نقش سازمان‌های منطقه‌ای مهم و تاثیرگذار را در حکمرانی و مدیریت امنیت مورد مطالعه قرار دهد. در این راستا بیش از دوازده سازمان منطقه‌ای که در ترتیبات امنیتی منطقه خود نیز موثر هستند، مورد اشاره، توصیف ساختار و عملکرد و بررسی و نقد میزان کارایی قرار گرفته است.
سازمان کشورهای مستقل هم‌سود به وسیلة روسیه سفید، روسیه و اوکراین در «مینسک» پایه‌گذاری شد. اهداف تشکیل این سازمان عبارت بود از: گسترش روابط دوستانه بین اعضا، حسن همجواری و افزایش همکاری کشورهای عضو و درک و اعتماد متقابل. این سازمان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی و قفقاز تلقی می‌شود. این نوشتار به بررسی چهار عامل ناکامی این سازمان در مسیر هم‌گرایی اعضا پرداخته که عبارتند از: نگرانی کشورهای تازه استقلال‌یافته از احیای نفوذ روسیه، جریان‌های تجزیه‌طلب و اختلاف‌های مرزی، اختلاف اعضای این سازمان و نیز رقابت آمریکا و روسیه در «خارج نزدیک».
۳. Multilateral Diplomacy: Theory and Practice of Regional and International Organizations ، آبان ۱۳۸۹
دیپلماسی چندجانبه: نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی
نوشتار حاضر نقد و بررسی کتاب "دیپلماسی چندجانبه: نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی " به قلم باقر اسدی پرداخته است. این کتاب در سه جلد و توسط جواد ظریف و کاظم سجادپور تالیف و از سوی موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه در سال 1388 منتشر شده است. در اين کتاب به نظريه و عملکرد سازمان‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى در 14 فصل پرداخته شده است. جلد اول شامل هشت فصل است که به بحث‌هاى نظرى و کلى بررسى مفهوم ديپلماسى چندجانبه پرداخته ، در جلد دوم ديپلماسى چندجانبه در سازمان ملل متحد و خارج از آن سازمان در دو فصل بررسى شده و در چهار فصل آخر، بررسى نقش ديپلماسى چندجانبه در مسائل جهانى مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین عوامل قدرتمندی کشورها در دنیای متحول کنونی، دیپلماسی است. تجربه نشان داده است کشورهایی که در یک قرن گذشته از لحاظ سیاسی و اقتصادی توانسته‌اند جایگاه خود را در نظام بین‌الملل ارتقا بدهند. از این ابزار به بهترین نحو ممکن در روابط دو یا چندجانبه با کشورها و نهادهای بین‌المللی استفاده کرده‌اند. از همین‌رو پس از انتشار کتاب دیپلماسی چندجانبه که توسط دکتر محمدجواد ظریف و دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور نوشته شده است، همشهری دیپلماتیک مصاحبه‌ای را با این دو بزرگوار انجام داده که نوشتار حاضر حاصل این گفت‌وگو است.
۵. No. 76: Russia and Regional Organizations ، فروردين ۱۳۸۹
روسیه و سازمان‌های منطقه‌ای (شماره 76)
نوشتار حاضر هفتادوششمین شماره از گزیده تحلیلی روسیه است که در 15 آوریل 2010 منتشر و در آن مقالاتی با عناوین فوق به بررسی تعامل روسیه با سازمان‌های منطقه‌ای پرداخته است. رهیافت روسیه در قبال همکاری چندجانبه در فضای بعد از شوروی و تمرکز بر تغییر نگاه روسیه از کشورهای مشترک‌المنافع به‌ سوی سازمان معاهده امنیت جمعی، جامعه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای؛ بهبود روابط میان روسیه و ناتو/ اتحادیه اروپا؛ سیاست روسیه درقبال کشورهای آسیا جنوب‌شرقی و آسه‌آن ازجمله موضوعاتی است که در این شماره به آنها پرداخته شده است.
این نوشتار پس از بررسی فرآیند دموکراتیزاسیون و بیان مطالبی درباره سازمان‌های دموکراتیک منطقه‌ای، به نقش، راهکارها، امکانات و توانایی‌های این سازمان‌ها در اثرگذاری بر فرآیند دموکراتیزاسیون پرداخته، توانایی آنها را در پیشگیری از سقوط دموکراتیک بررسی کرده است. نمونه ترکیه و موریتانی نیز در پایان جهت روشن‌تر شدن این تعامل و کنش و واکنش‌ها به اختصار بررسی شده است.
۷. ظهور منطقه‌گرایی آسیایی و تحول در نظام بین‌الملل: اندیشه‌ها و دیدگاه‌های علمی چین ، دي ۱۳۸۷
Asian Regionalism on the Rise and International System in Transformation: Chinese Academic Perspective and Thinking
در سال‌های اخیر جوامع سیاست خارجی در داخل و خارج اهمیت بیشتری برای مطالعه درمورد مواضع چین درخصوص نظام کنونی بین‌الملل و منطقه‌گرایی درزمینه نفوذ روزافزون چین روبه‌ظهور قائل شده‌اند. در این شرایط موسسه مطالعات بین‌الملل شانگهای SIIS و موسسه بروکینگز آمریکا کنفرانس منطقه‌گرایی در آسیا و روابط چین و آمریکا را در تاریخ 11 و 12 دسامبر سال 2006 در شانگهای برگزار کردند. موسسه مطالعات بین‌الملل شانگهای در این کنفرانس، مجموعه مقالات حاضر را که حاوی نقطه‌نظرات شرکت‌کنندگان چینی درخصوص رابطه میان نظام بین‌الملل درحال تغییر و منطقه‌گرایی آسیا درحال تکامل، رابطه میان منطقه‌گرایی آسیایی و روابط چین و آمریکا و نیز ارتباط میان تحقیقات علمی و مطالعات سیاسی است، تدوین نموده است.
۸. Regional Security and Global Governance ، آذر ۱۳۸۶
امنیت منطقه‌ای و حکومت جهانی
هدف این مقاله شناخت تاریخ و چشم‌انداز آتی مکانیزم جهانی ـ منطقه‌ای امنیت بین‌المللی عنوان و بر نقش سازمان‌های منطقه‌ای در جلوگیری و مدیریت مناقشات در مناطق مختلف جهان تأکید شده است. بر این اساس مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل رابطه بین ابعاد منطقه‌ای و جهانی امنیت، روند توسعه سازمانی و قانونی‌سازمان‌های منطقه‌ای، مکانیزم امنیت منطقه‌ای، انواع منطقه‌گرایی امنیتی و ماهیت چندبعدی امنیت منطقه‌ای پرداخته است.
این کتاب در نظر دارد شکلی از اجتماع را که در ورای یک کشور و در فضای به اصطلاح فاقد اقتدار مرکزی گسترش می‌یابد، بررسی کند و به طور اعم به تاثیر گسترش جوامع امن بر سیاست جهانی و به طور اخص به روابط دولت‌های درون یک جامعه و روابط آنها با دولت‌های بیرون از آن اشاره خواهد نمود و از این‌ چارچوب اولیه برای بررسی چهار رابطه شبه جامعه معاصر بهره می‌گیرد. این چهار مورد عبارتند از جامعه امن اروپای غربی آسه‌آن، شورای همکاری خلیج‌فارس و نفتا. در بحث از هریک از این جوامع ابتدا یک مبحث کوتاه از تاریخچه شکل‌گیری آنها طرح می‌شود و سپس بر ۴ مولفه فوق متمرکز می‌شود و در ادامه بررسی می‌شود که این جوامع از نوع دژ منطقه‌ای، جامعه دوسوگرا یا جامعه همگرا هستند و چرا.
آسیای مرکزی از زمان فروپاشی شوروی شاهد یکسری سازمان‌های همکاری متطقه‌‌ای تقریبا توخالی بوده است. سازمان همکاری آسیای مرکزی، سازمان همکاری شانگهای و حتی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، غالبا فقط به صورت اسمی فعال بوده‌اند. حرکات اخیر روسیه که با هدف، ایجاد تصویر مثبت از خود، نزد کشورهای آسیای مرکزی صورت می‌گیرد تا همین زمان آثار عمیقی از نقطه‌نظر نفوذ روسیه بر منبع انرژی منطقه داشته است. به نظر می‌رسد صعود و ارتقای روسیه به جایگاه شریک منطقه‌ای آسیای مرکزی منعکس‌کننده تغییر و گذر آگاهانه کشورهای آسیای مرکزی از آمریکا به روسیه به عنوان شریکی است که به دلایل عدیده می‌تواند شریک طبیعی و سامان‌یافته‌ای برای آنها باشد.

۱ | ۲ |