درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > بلژیک > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        شورای علمی ۴۵۰ نفره دانشگاه لييژ بلژيك (Liège) سال گذشته از جناب آقاي خاتمي رياست جمهوري كشورمان دعوت كرد تا به بلژيك سفر کند. در پي لغو اين سفر اكثر خبرها و تحليل‌ها، عدم سفر آقاي خاتمي به بلژيك را در چارچوب روابط ج.ا.ا با اتحاديه اروپایي و هشدار اخير اين اتحاديه به ايران، ارزيابي کرده‌اند. متن حاضر به برسی این دیدگاه ها می پردازد.

۱