درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > کشورهای هم‌دین و هم‌نژاد > کشورهای اسلامی > سیاست و حکومت > دخالت ایالات متحده > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        آمریکا در دوره اشغال عراق و تلاش برای دستگیری صدام، موضوع بن‌لادن را به فراموشی سپرد؛ تا جایی‌که بسیاری عقیده داشته و دارند که او مأمور سیاسی آمریکا برای ایجاد آشوب در مناطق استراتژیک جهان و ایجاد زمینه مداخله و اشغال نظامی بوده است. اخیراً بیانیه‌های وی در مورد عقاید و تصمیمات عملیاتی القاعده از طریق وسائل ارتباط جمعی به اطلاع مخاطبان این گروه می‌رسد. به طور کلی، گروه افراطی و خشونت‌گرای القاعده دارای هویتی منتسب به کل جهان اسلام است و داعیه آن نیز بیداری کل این جهان می‌باشد. در این راستا مقاله حاضر در صدد است تا بحث القاعده را به عنوان یکی از مسائل بین‌المللی جهان اسلام مورد مطالعه قرار دهد.

۱