درگاه دید > موضوعات > علم، فناوری و صنعت > علم > فناوری اطلاعات > (۴۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        باتوجه به اهمیت فراوان صنعت گردشگري در رشد و شکوفایی اقتصادي کشورها، نوشتار حاضر به بررسی رابطه بین گردشگري بین‌الملل و رشد اقتصادی در ایران به‌عنوان هدف اصلی پژوهش پرداخته است. نتایج به‌دست‌ آمده حاکی از آن است که گردشگري بین‌الملل، توسعۀ مالي، مصرف انرژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثير مثبت و معنی‌داري بر رشد اقتصادي ایران داشته است. براساس نتایج حاصل از بررسی رابطۀ عليت بین عوامل مؤثر بر گردشگري بین‌الملل، رابطۀ علی معناداری از رشد اقتصادی، فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالي و مصرف انرژي به گردشگری بین‌الملل در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود ندارد.
نوشتار حاضر با بهره‌گیری از چهارچوب، مفهومی روابط علّی بین دو متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیپلماسی، به‌دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که در عصر جدید، فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر مفهوم و اشکال دیپلماسی داشته و چگونه موجب تحول کارکرد آن شده است؟ یافته‌های پژوهش نشان داده است که فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از شبکه‌های اینترنتی، ارتباطی و رسانه‌ای؛ دستور کار و کارکرد دیپلماسی سنتی را به چالش کشیده و دیپلماسی صرفاً به ایجاد صلح و جلوگیری از جنگ محدود نمی‌شود، بلکه موضوعاتی چون اقناع افکار عمومی داخلی و جهانی برای همسو کردن با سیاست‌های اعمالی، خلع سلاح هسته‌ای، جلوگیری از خشونت‌های ساختاری دستور کار دیپلماسی عصر اطلاعات را تعیین می‌کنند.
۳. الاقتصاد السیاسی لصناعه التقنیه العالیه فی اسرائیل ، ارديبهشت ۱۳۹۴
اقتصاد سیاسی صنعت فناوری‌های پیشرفته در اسرائیل
نوشتار حاضر خلاصه‌ای است از کتابی که اخیراً با عنوان: «الاقتصاد السیاسی لصناعه التقنیه العالیه فی اسرائیل» منتشر شده و به طور خاص به صنایع مبتنی‌بر فناوری‌های پیشرفته (صنایع ارتباطاتی و اطلاعاتی) در اسرائیل و نقش و جایگاه آنها در بدنة سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن پرداخته است. کتاب حاضر، پس از آنکه مفاهیم اساسی و ویژگی‌های متمایزکنندة صنعت فناوری‌های پیشرفته را بررسی کرده و تصویری از نقش این صنعت در رشد نظام سرمایه‌داری جهانی ارائه داده، به‌طور خاص و تحلیلی، روند شکل‌گیری و توسعة زیرساخت‌های اقتصاد سیاسی رژیم صهیونیستی را از پیش از آغاز پروژة صهیونیستی در 1882 تا سال‌های اخیر بررسی کرده است.
اين نوشتار به مطالعه اجمالي تاثير تلفن همراه به مثابه يك ابزار ـ رسانه سياسي جديد بر ابعاد مختلف زندگي سياسي پرداخته است. بررسي تاثير تلفن همراه بر رفتار انتخاباتي و راي‌دهي، بسيج اعتراض‌ها، سازمان‌دهي و بازنمايي جنبش‌هاي اجتماعي و نيز تاثير آن بر دموكراسي و گسترش يا تحديد حوزه عمومي، چهارچوب اصلي این نوشتار را تشكيل داده است.
ضريب نفوذ فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران، در دهه1380 افزايش چشمگيري داشته، به‌طوري‌كه به متغير مستقلي براي بيان برخي تغييرات سياسي و اجتماعي تبديل شده است. هدف از اين نوشتار، بررسي تاثير اينترنت و تلفن همراه به عنوان دو نماد اصلي در عصر ِفناوري اطلاعات بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در دهه 1380 است.
بازی‌های رایانه‌ای را می‌توان ابزاری در دست نظام سرمایه‌داری جهت نمایش سبک زندگی در این رسانه‌ تعاملی دانست. بازی‌های رایانه‌ای رسانه‌ای تاثیر‌گذارند که به علت خاصیت تعاملی یا همان کنش و واکنشی که بین بازی و بازیکن وجود دارد، اهمیتی فراوان دارند. این بازی‌ها دارای ژانرهای متفاوتی هستند و ژانرها حلقه‌ اتصالی هستند بین تولیدکنندگان و مخاطب. بدین جهت است که بررسی بازی‌های رایانه‌ای، اهمیت بسزایی در مطالعات رسانه دارد. سبک زندگی در بازی‌های رایانه‌ای با مصرف و شادی پیوند خورده است. به همین علت است که نظام سرمایه‌داری به تولید و بازتولید مصرف در رسانه‌ها می‌پردازد تا خود را پویاتر نگه دارد.
۷. Culture, Identity, and Information Technology in the 21st Century: Implications for U.S. National Security ، مرداد ۱۳۹۱
فرهنگ، هویت و فناوری اطلاعات در قرن 21: دلالت‌ها برای امنیت ملی آمریکا
نوشتار حاضر روندهای راهبردی تغییر فرهنگی و شکل‌گیری هویت را در قرن 21 بررسی کرده است. هرچند پیش‌بینی دقیق و قطعی ارزش‌ها و باورهای نسل‌های آینده ممکن نیست، نویسنده در نخستین بخش کوشیده است با مطالعه روندهای جهانیِ بهره‌گیری از زبان و رسانه و همچنین استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، چشم‌اندازی تقریبی از آینده را به تصویر بکشد. در بخش دوم، نویسنده دلالت‌های بالقوه این روندهای فرهنگی و هویتی را برای قدرت تاثیرگذاری آمریکا بر فضای اطلاعاتی ـ ارتباطاتی جهان شرح می‌دهد.
۸. شبکات التواصل الاجتماعی الرقمیه؛ نظره فی الوظائف ، دي ۱۳۹۰
شبکه‌های ارتباطات اجتماعی دیجیتال؛ نگاهی به کارکردها
شبکه‌های ارتباطات مجازی به دلیل حجم بالای کاربرانشان نفوذ زیادی در جوامع امروزی، مخصوصا جوانان، دارند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده است که سازوکارهای ارتباطی مجازی چه نقشی را در تغییرات اجتماعی و فکری چند سال اخیر جهان عرب بازی کرده‌اند. در این راستا، نویسنده بحث خود را با مفهوم انقلاب شبکه‌های اجتماعی در جهان آغاز کرده است و پس از ارائه تعریفی از ماهیت و وضع کنونی این شبکه‌ها به تغییر و تحولات اینترنت و ظهور پدیده وب 2 پرداخته است. وی در ادامه شرح می‌دهد که چگونه ویژگی‌های خاصی مانند سادگی فنی، هزینه‌ اقتصادی کم، امکان مشارکت و تعامل فردی و گروهی، حضور غیرمادی کاربر و شهروندی دیجیتال اقبال جوامع را به این فناوری‌ها افزایش داده است.
۹. liberation vs. control:the future of cyberspace ، مرداد ۱۳۸۹
تکنولوژی رهایی‌بخش
نوشتار حاضر به بررسی تاثیر تکنولوژی‌های جدید رسانه‌ای بر تغییرات اجتماعی پرداخته است.. نویسنده به نقش توئیتر برای جنبش سبز ایران، یوتوب برای انقلاب برمه و تلفن همراه در انقلاب‌های رنگی کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرده است. وی تاکید دارد تاکنون هیچ تکنولوژی به اندازه شبکه‌های اجتماعی مجازی نتوانسته در آزادسازی جوامع انسانی موثر باشد. البته به همان میزان تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای زمینه کنترل و نظارت بیشتری را به‌وجود آورده‌اند. حتی در کشورهای بسیار پیشرفته نیز این نظارت و کنترل بسیار به چشم می‌خورد. این دوگانگی کنترل و آزادی که زاییده ویژگی‌های متناقض فضای سایبر است، تاثیرات متفاوتی نیز بر تغییرات اجتماعی دارد.
امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی عرصه‌ها و سطوح حیات فردی و اجتماعی بشر آثار گسترده و عمیقی داشته است. این آثار در کلیه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مشهود می‌باشد، به گونه‌ای که شیوه زندگی، کار، تفریح و تعامل اجتماعی انسان‌ها متحول شده است. در این نوشتار سعی شده تاثیرات به کارگیری فناوری اطلاعات بر تصمیم‌گیری مدیران در کشور مورد بررسی قرار گیرد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |