درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > فلسطین > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        کتاب حاضر مجموعه مقالات و بخشی از نتایج همایش بین رشته‌ای در تحولات فلسطین از نگاه حقوق سیاست و امنیت است که در اردیبهشت ۸۷ برگزار شده است. کتاب حاضر متن تعدادی از سخنرانی‌های برگزیده این همایش است که توسط مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.
هنگامی که از نگاه ایرانی به موضوع فلسطین سخن می‌گوییم، این امر، دور از علاقه، سمپاتی دلبستگی و نگرانی نسبت به مردم فلسطین نیست. سیاست‌های تبلیغی و ایدئولوژیک کنونی با وجود حجم بسیار زیاد، به نفع مردم فلسطین نیست. قصد این کتاب همین است. از گروه‌های مختلف مقالاتی در این مجموعه آمده که تنها استاندارد آن، علمی بودن مقالات و نگاه ایرانی است.

۱