درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > سياست و حکومت > (۳۸۷ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Ekber Haşimi Refsencani'nin Ölümü ve İran Siyaseti için Önemi ، دي ۱۳۹۵
رحلت [آیت‌الله] اکبر هاشمی رفسنجانی واهمیت آن در سیاست ایران
نویسنده ضمن تشریح زندگی سیاسی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، بر این باور است که وی در نو شدن اقتصاد و سیاست در ایران بعد از جنگ نقش اصلی را داشت. وی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به‌مثابه پلی بین اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاراان دانسته و بر این باور است که درگذشت وی فرایند متوازن‌سازی قدرت بین این دو جناح را در سیاست ایران با مشکل مواجه خواهد کرد و در جناح اصلاح‌طلب خلاء ناشی از نبود وی به‌خوبی مشهود خواهد بود.
۲. Bir İç Politika Meselesi Olarak İran’da Suriye Sorunu ، آبان ۱۳۹۵
مشکل سوریه به‌مثابه یک مسالۀ داخلی در ایران
نویسنده با بهره‌گیری از منابع ایرانی و خارجی، ضمن بررسی زمینه‌های هم‌پیمانی ایران و سوریه و جایگاه این هم‌پیمانی در معادلات منطقه‌ای، بخش عمدۀ مقاله خود را به نوع نگاه مردم و سیاستمداران ایرانی با گرایش‌های مختلف، به مسالۀ سوریه اختصاص داده است. وی درعین‌حال، به این نکته اشاره دارد که همانطور که تا قبل از بهار عربی، ایران نفوذ منطقه‌ای خود در سوریه و لبنان را با عنوان تقویت محور مقاومت توجیه می‌کرد، بعد از تشدید جنگ سوریه و ظهور داعش با تمرکز بیشتر بر تبلیغات، بر روی مقابله با داعش تاکید دارد. بخش اصلی نوشتار، به تفاوت دیدگاه‌های داخلی در ایران پیرامون مسالۀ سوریه پرداخته است.
۳. İran İç Politikasında Azerbaycan Türkleri ، آبان ۱۳۹۵
[نقش] ترک‌های آذربایجان در سیاست داخلی ایران
در نوشتار حاضر که برگرفته از پایان‌نامۀ فوق لیسانس نویسنده است، جمع‌آوری مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در زمینۀ ترک‌های آذری در ایران، جمهوری آذربایجان و سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. وی فعالیت‌های سیاسی ترک‌های آذری در ایران از دورۀ مشروطیت را بررسی کرده و به‌صورت تفصیلی به حوادثی مانند نهضت مشروطیت، جریان فرقۀ دموکرات آذربایجان (به رهبری سید جعفر پیشه وری)، انقلاب اسلامی ایران و فعالیت‌های اخیر مدنی و فرهنگی توسط ترک‌های آذری پرداخته است. نویسنده در تشریح جریان فرقۀ دموکرات آذربایجان، به‌صورت مفصل، به اهداف و برنامه‌های اتحاد جماهیر شوروی در حمایت از این جریان و به خدمت گرفتن آن اشاره کرده است.
۴. Иран освобожденный, Почему снятие санкций не привело к резким переменам в жизни Исламской Республики ، مهر ۱۳۹۵
ایرانِ آزادشده، چرا رفع تحریم‌ها به تحول اساسی در زندگی در ایران منجر نشد
نویسنده بر این باور است که در روسیه سه فرضیه برای فضای بعد از توافق هسته‌ای ایران مطرح است که عبارتند از: رونق اقتصادی؛ قدرت‌یابی لیبرال‌ها در ایران؛ تقویت روابط با غرب و کاهش روابط با روسیه. گفتنی است هیچ یک از این فرضیه‌ها عملی نشد. به باور وی، با توجه به نفوذ محافظه‌کاران بر سیاست داخلی ایران نمی‌توان انتظار بهبود روابط با غرب را داشت، و دراین‌میان، مسائل سوریه و مقابله با داعش تهران را به روابط نزدیک‌تر با مسکو سوق داده است. وی درنهایت عنوان کرده است: هرچند تهران همین رویه را ادامه خواهد داد، اما به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور بعدی آمریکا رویۀ سختی درقبال ایران در پیش گیرد.
قدرت نرم، نقش مهمی در تقویت سرمایۀ اجتماعی کشور ایفا می‌کند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که سرمایۀ اجتماعی بر قدرت نرم ج.ا.ایران چه تاثیری دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش، نشان داده که بین مولفه‌های سرمایۀ اجتماعی و قدرت نرم رابطۀ معنی‌داری وجود دارد؛ به این شکل که ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد اجتماعی و قدرت نرم (0/21)، هنجارهای اجتماعی و قدرت نرم (0/27) و مشارکت اجتماعی با میزان قدرت نرم (0/53) بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بود که تمام ضرایب رگرسیون مثبت است و بین مولفه‌های سرمایۀ اجتماعی با ابعاد قدرت نرم ارتباط مثبت وجود دارد.
۶. Другая Турция; Переворот не вышел, но все перевернулось ، مرداد ۱۳۹۵
ترکیۀ دیگر؛ کودتا ناکام ماند، اما همه چیز تغییر کرد
نویسنده با اشاره به اینکه بحران داخلی در ترکیه (کودتا) ظرفیت ایجاد تغییرات، نه‌تنها در خاورمیانه، بلکه در اتحادیۀ اروپا را نیز دارد، به بررسی ابعاد خارجی این تحول پرداخته است. وی با اشاره به سرکوب‌های بعد از کودتا و ناخرسندی غرب از این مسئله، تاکید کرده است که به باور غربی‌ها، ترکیه درحال تبدیل شدن به کشوری شبیه ایران است. براین‌اساس، وی با اشاره به اینکه ترکیه سال‌ها عضو ناتو در مدار غرب بوده، هرگونه تغییر در این سمت‌گیری ازجمله در قالب خروج از ناتو را با چالش‌های منطقه‌ای برای غرب مصادف دانسته است. وی درنهایت تأکید دارد که سرکوب‌ها در ارتش ترکیه می‌تواند باعث همکاری اخراج شدگان با نیروهای خارجی شود که این مسئله می‌تواند برای سایر کشورها ازجمله ایران، روسیه و سایرین تبعاتی داشته باشد.
نوشتار حاضر با تاکید بر اندیشۀ مقام معظم رهبری، تلاش دارد الزامات همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت را بررسی کند و در مقام پاسخ به این پرسش است که «الزام همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت چیست؟» سخنان و بیانات رهبر انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داده است. نوع پژوهش، کاربردی است و از روش تحلیل محتوا و نظریه‌پردازی داده‌بنیان استفاده کرده و به‌منظور تحلیل گفتمان، از الگوی سه سطحی فرکلاف شامل توصیف، تفسیر و تبیین استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عواملی مانند اعتماد متقابل دولت و ملت، اتحاد و اتفاق در راه هدف‌های الهی و ایجاد جامعۀ نمونۀ اسلامی، اولویت دادن به منافع ملی، وجود دولتی قوی و کاردان و یکی بودن گفتار و عمل مسئولان از الزام‌ات همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت در ج.ا.ایران است.
۸. #IranVotes: Political Discourse on Iranian Twitter during the 2016 Parliamentary Elections ، خرداد ۱۳۹۵
گفتمان سیاسی در تویتر ایرانی در دورة انتخابات پارلمانی 2016
نویسندگان نوشتار حاضر، محتوا و ویژگی‌های ساختاری فضای تویتری کاربران ایرانی را در دوران انتخابات اسفند 1394 مجلس شورای اسلامی بررسی و تحلیل کرده‌اند تا جوامع مجازی شکل‌گرفته حول محورهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این فضا را شناسایی کنند و تأثیر کمپین‌های سیاسی آنلاین بر کارزارهای انتخاباتی را بسنجند. مهم‌ترین یافتة این پژوهش این است که فعالیت تویتری گستردة دیاسپورای ایرانی و بخش‌های لیبرال‌تر جامعة ایران دو اثر عمده بر فضای تویتر ایرانی داشته است: یکی سیاسی‌سازی عمومی فضای تویتر و دیگری به حاشیه رانده شدن جریان‌های واگرای سیاسی ــ‌به‌خصوص جریان محافظه‌کار‌ــ در این فضا است؛ جریانی که به‌نظر می‌رسد شبکه‌های اجتماعی بومی و فیلترنشده را برای فعالیت ترجیح می‌دهد.
۹. İran’ın Yeni Meclisi ، خرداد ۱۳۹۵
مجلس جدید ایران
نوشتار حاضر سعی دارد با ارزیابی پیش‌زمینۀ سیاسی موجود در ایران قبل از انتخابات مجلس دهم، با تحلیل نتایج انتخابات به آرایش سیاسی قوا در ایران آینده بپردازد. نویسنده بر این باور است که موازنۀ قدرت در مجلس جدید ایران را نه نتیجۀ انتخابات، بلکه ائتلاف‌ها و همکاری بین قوا در داخل مجلس تعیین خواهد کرد و دراین‌میان، نقش نمایندگان مستقل بسیار پررنگ خواهد بود. نویسنده همچنین دو ویژگی جدید برای مجلس دهم ایران برشمرده است که عبارتند از: حضور پرتعداد و موثر زنان در این مجلس و نیز کاهش تعداد نمایندگان روحانی در آن که در تاریخ مجلس بعد از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است.
۱۰. Rouhani’s Incomplete Victory in Iran’s Parliamentary Elections ، ارديبهشت ۱۳۹۵
پیروزی ناتمام آقای روحانی در انتخابات مجلس ایران
آقای علی واعظ، تحلیلگر ارشد ایران در گروه بحران‌های بین‌المللی، در مصاحبه‌ای با این گروه که باعنوان”پیروزی ناتمام آقای روحانی در انتخابات مجلس ایران“ در تاریخ 4 می 2016 در سایت این نهاد به چاپ رسیده، بر این باور است که آقای روحانی به‌رغم ترکیب‌بندی متفاوت مجلس جدید، با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود و ایجاد تغییرات سریع و گسترده در فضای سیاسی ایران بعید به نظر می‌رسد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۳۹