درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > سياست و حکومت > (۳۹۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Ekber Haşimi Refsencani'nin Ölümü ve İran Siyaseti için Önemi ، دي ۱۳۹۵
رحلت [آیت‌الله] اکبر هاشمی رفسنجانی واهمیت آن در سیاست ایران
نویسنده ضمن تشریح زندگی سیاسی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، بر این باور است که وی در نو شدن اقتصاد و سیاست در ایران بعد از جنگ نقش اصلی را داشت. وی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به‌مثابه پلی بین اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاراان دانسته و بر این باور است که درگذشت وی فرایند متوازن‌سازی قدرت بین این دو جناح را در سیاست ایران با مشکل مواجه خواهد کرد و در جناح اصلاح‌طلب خلاء ناشی از نبود وی به‌خوبی مشهود خواهد بود.
سیاست خاطره به‌مثابه حوزه‌ای مطالعاتی، محصول بحران بازنمایی در علوم اجتماعی متأخر است، اما این حوزۀ پژوهشی ضعف‌هایی دارد که سبب می‌شود نتواند برنامۀ پژوهشی واحدی را عرضه کند. مرتفع ساختن کاستی‌های مفهومی و نظری و افزایش شمار موضوعات مورد مطالعۀ آن، مهم‌ترین راهبردهایی هستند که برای ارتقای آن به سطح یک برنامۀ پژوهشی منسجم ضروری‌اند. پرسش اساسی نوشتارحاضر این است که مفاهیم رایج در حوزۀ مطالعاتی سیاست خاطره چه اشکالاتی دارند و چگونه می‌توان آنها را مرتفع ساخت؟
۳. Küresel Denklemler Ve Türkiye ، دي ۱۳۹۵
ترکیه و معادلات جهانی
نویسنده ضمن حمایت از سیاست خارجی مداخله‌جویانۀ ترکیه در سوریه و عراق، عملیات نظامی سپر فرات در خاک سوریه را ازمنظر امنیت و تمامیت ارضی ترکیه بسیار حیاتی توصیف کرده است. به باور وی، ترکیه مانند سایر کشورهای منطقه در معرض برنامه‌های تجزیه‌طلبانۀ قدرت‌های بزرگ برای شکل‌دهی معماری جدید منطقه قرار دارد و مجبور است در این راه دست به اقدامات نظامی در خاک کشورهای دیگر بزند. وی مدعی است که ایران به‌جای تلاش برای برقراری صلح و ثبات، سعی دارد با استفاده از گسل‌های ایجادشده در منطقه به گسترش حوزۀ نفوذ خود بپردازد و در این راه ضمن استفاده از همپوشانی منافعی که با قدرت‌های بزرگ در منطقه دارد، از خوش‌شانسی‌ای که در زمینۀ بهره‌گیری از بازیگران فرودولتی در منطقه دارد نیز منتفع می‌شود.
نوشتار حاضر به بررسی وضعیت رقابت سیاسی در ایران و مقایسۀ وضعیت موجود و مطلوب پرداخته است. باتوجه به ویژگی‌های بنیان سیاسی این نظام، ‌تلاش شده است علاوه‌بر استفاده از منابع رایج، با تکیه‌ بر منابع بومی همچون بیانات و آرای بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و همچنین بررسی اسناد بالادستی و به‌طور ویژه قانون اساسی، ‌چهارده مؤلفۀ بررسی رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی استنتاج و با روش پیمایشی عملیاتی شود. نتایج نشان داده است که میانگین وضعیت موجود از نقطۀ متوسط پایین‌تر و حاکی از شکاف معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب رقابت سیاسی کشور است. همچنین وضعیت موجود در مؤلفه‌‌های قانون‌مداری، اخلاق‌‌مداری، وحدت و دین‌‌مداری مطلوب نیست و آسیب‌پذیر است.
۵. Bir İç Politika Meselesi Olarak İran’da Suriye Sorunu ، آبان ۱۳۹۵
مشکل سوریه به‌مثابه یک مسالۀ داخلی در ایران
نویسنده با بهره‌گیری از منابع ایرانی و خارجی، ضمن بررسی زمینه‌های هم‌پیمانی ایران و سوریه و جایگاه این هم‌پیمانی در معادلات منطقه‌ای، بخش عمدۀ مقاله خود را به نوع نگاه مردم و سیاستمداران ایرانی با گرایش‌های مختلف، به مسالۀ سوریه اختصاص داده است. وی درعین‌حال، به این نکته اشاره دارد که همانطور که تا قبل از بهار عربی، ایران نفوذ منطقه‌ای خود در سوریه و لبنان را با عنوان تقویت محور مقاومت توجیه می‌کرد، بعد از تشدید جنگ سوریه و ظهور داعش با تمرکز بیشتر بر تبلیغات، بر روی مقابله با داعش تاکید دارد. بخش اصلی نوشتار، به تفاوت دیدگاه‌های داخلی در ایران پیرامون مسالۀ سوریه پرداخته است.
۶. İran İç Politikasında Azerbaycan Türkleri ، آبان ۱۳۹۵
[نقش] ترک‌های آذربایجان در سیاست داخلی ایران
در نوشتار حاضر که برگرفته از پایان‌نامۀ فوق لیسانس نویسنده است، جمع‌آوری مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در زمینۀ ترک‌های آذری در ایران، جمهوری آذربایجان و سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. وی فعالیت‌های سیاسی ترک‌های آذری در ایران از دورۀ مشروطیت را بررسی کرده و به‌صورت تفصیلی به حوادثی مانند نهضت مشروطیت، جریان فرقۀ دموکرات آذربایجان (به رهبری سید جعفر پیشه وری)، انقلاب اسلامی ایران و فعالیت‌های اخیر مدنی و فرهنگی توسط ترک‌های آذری پرداخته است. نویسنده در تشریح جریان فرقۀ دموکرات آذربایجان، به‌صورت مفصل، به اهداف و برنامه‌های اتحاد جماهیر شوروی در حمایت از این جریان و به خدمت گرفتن آن اشاره کرده است.
۷. Иран освобожденный, Почему снятие санкций не привело к резким переменам в жизни Исламской Республики ، مهر ۱۳۹۵
ایرانِ آزادشده، چرا رفع تحریم‌ها به تحول اساسی در زندگی در ایران منجر نشد
نویسنده بر این باور است که در روسیه سه فرضیه برای فضای بعد از توافق هسته‌ای ایران مطرح است که عبارتند از: رونق اقتصادی؛ قدرت‌یابی لیبرال‌ها در ایران؛ تقویت روابط با غرب و کاهش روابط با روسیه. گفتنی است هیچ یک از این فرضیه‌ها عملی نشد. به باور وی، با توجه به نفوذ محافظه‌کاران بر سیاست داخلی ایران نمی‌توان انتظار بهبود روابط با غرب را داشت، و دراین‌میان، مسائل سوریه و مقابله با داعش تهران را به روابط نزدیک‌تر با مسکو سوق داده است. وی درنهایت عنوان کرده است: هرچند تهران همین رویه را ادامه خواهد داد، اما به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور بعدی آمریکا رویۀ سختی درقبال ایران در پیش گیرد.
قدرت نرم، نقش مهمی در تقویت سرمایۀ اجتماعی کشور ایفا می‌کند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که سرمایۀ اجتماعی بر قدرت نرم ج.ا.ایران چه تاثیری دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش، نشان داده که بین مولفه‌های سرمایۀ اجتماعی و قدرت نرم رابطۀ معنی‌داری وجود دارد؛ به این شکل که ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد اجتماعی و قدرت نرم (0/21)، هنجارهای اجتماعی و قدرت نرم (0/27) و مشارکت اجتماعی با میزان قدرت نرم (0/53) بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بود که تمام ضرایب رگرسیون مثبت است و بین مولفه‌های سرمایۀ اجتماعی با ابعاد قدرت نرم ارتباط مثبت وجود دارد.
۹. Другая Турция; Переворот не вышел, но все перевернулось ، مرداد ۱۳۹۵
ترکیۀ دیگر؛ کودتا ناکام ماند، اما همه چیز تغییر کرد
نویسنده با اشاره به اینکه بحران داخلی در ترکیه (کودتا) ظرفیت ایجاد تغییرات، نه‌تنها در خاورمیانه، بلکه در اتحادیۀ اروپا را نیز دارد، به بررسی ابعاد خارجی این تحول پرداخته است. وی با اشاره به سرکوب‌های بعد از کودتا و ناخرسندی غرب از این مسئله، تاکید کرده است که به باور غربی‌ها، ترکیه درحال تبدیل شدن به کشوری شبیه ایران است. براین‌اساس، وی با اشاره به اینکه ترکیه سال‌ها عضو ناتو در مدار غرب بوده، هرگونه تغییر در این سمت‌گیری ازجمله در قالب خروج از ناتو را با چالش‌های منطقه‌ای برای غرب مصادف دانسته است. وی درنهایت تأکید دارد که سرکوب‌ها در ارتش ترکیه می‌تواند باعث همکاری اخراج شدگان با نیروهای خارجی شود که این مسئله می‌تواند برای سایر کشورها ازجمله ایران، روسیه و سایرین تبعاتی داشته باشد.
براساس اسناد، در طول سال‌های 1917 تا 1919 بین هشت تا ده میلیون نفر از مردم ایران در اثر قحطی یا بیماری‌های ناشی از کمبود مواد غذایی و سوء‌تغذیه مردند و جمعیت ایران به‌شدت کاهش یافت. قحطی در زمانی رخ داده که ایران در زیر سلطۀ ارتش بریتانیا بوده است. این نوشتار به بررسی ماجرای کشتار هشت تا ده میلیون ایرانی و بررسی اسناد و تبیین دقیق‌تر چیستی ماجرا پرداخته است. به باور نویسنده، حکام انگلیسی در زمان وقوع قحطی بزرگ همگی یا یهودی بودند یا تحت تاثیر اشرافیت یهود قرار داشتند و ماجرای قحطی بزرگ در ایران با مدیریت و اعمال نفوذ مستقیم همین افراد به اجرا درآمده است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۴۰