درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > کشورهای هم‌دین و هم‌نژاد > کشورهای اسلامی > سیاست و حکومت > دخالت اسرائیل > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ايده تشكيل دولت يهودی در فلسطين، به‌قدری نفرت‌انگيز بود كه واكنش عمومی جهان اسلام را برانگيخت. این واكنش‌ها نیز به اتكای انديشه‌های عميق رهبران مسلمان صورت گرفت. در اين ‌راستا انديشه و موضعگيری‌های فكری و سياسی حضرت امام‌خمينی(ره) نقشی اساس و تعيين‌كننده يافت و مبارزه با اسرائيل را به‌عنوان يك اصل مهم سياست خارجی و استراتژی بنيادين مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی، تثبيت كرد. در مقاله حاضر ديدگاه‌های اصولی حضرت امام(ره) درخصوص شكل‌گيری اسرائيل و شيوه‌های مبارزه با آن مورد شرح و تبيين قرار گرفته است.

۱