درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > اسپانیا > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        سیاست خارجی و روابط خارجی اسپانیا و ایران در دوره ریاست‌جمهوری آقای محمد خاتمی و آسنار موضوع نوشتار حاضر است. با روی کار آمدن آقای خاتمی و ابتکار عمل ایشان مبنی بر گفت‌وگوی تمدن‌ها، تحول قابل توجهی در روابط ایران و اروپا به‌وجود آمد. سفر آسنار در سال 1379 به ایران و به تبع آن سفر آقای خاتمی به اسپانیا در سال 1381، زمینه توسعه بیش از پیش روابط دوجانبه را به‌وجود آورد. نوشتار حاضر در ادامه روابط دو کشور را در زمان ریاست جمهوری آقای محمود احمدی‌نژاد و ساپاته‌رو نیز ارزیابی کرده و در نهایت این دو دوره را با یکدیگر مقایسه کرده است.
نوشتار حاضر ضمن ارزیابی سیاست خارجی اسپانیا در دوره آستار و ساپاته‌رو، به ارزیابی روابط دوجانبه ایران و اسپانیا در دو دوره مذکور پرداخته است. در میان کشورهای اروپایی، اسپانیا یکی از حامیان روابط با ایران بوده و تلاش‌های مثبتی را در این زمینه انجام داده است. تلاش برای حل موضوع سلمان رشدی در دوره ریاست اسپانیا بر اتحادیه اروپا و همچنین اتخاذ موضع ملایم‌تر در جریان بحران میکونوس از جمله این موارد است.
آنتونیو‌دوگوا در سال ۱۶۰۱ میلادی برابر با ۱۰۱۰ هـ‌.ق به عنوان سفیر اسپانیا در ایران به سوی دربار شاه عباس اول صفوی در اصفهان حرکت کرد. پس از مرگ تیمور، شرایط سیاسی دو کشور به مدت دویست سال اجازه تجدید روابط را نداده بود، اما از سال ۱۶۰۲ تا ۱۹۲۲ هیئت‌های سیاسی مختلفی بین دو کشور رفت‌و‌‌آمد کردند. ایران عصر شاه عباس به عنوان قدرت‌مندترین کشور آسیایی و اسپانیایی دوره فیلیپ سوم، سه هدف مهم را از برقراری روابط خارجی دنبال می کرد: برقراری و گسترش روابط تجاری، تثبیت موقعیت تجاری و اقتصادی در خلیج‌فارس و حوزه اقیانوس هند و اتحاد علیه عثمانی. این سه هدف مهم موجب شد که طی سال‌های یادشده چندین هیئت سیاسی بین دو کشور رفت و‌آمد نمایند، اما برخی مشکلات، موجب شد دو کشور به همه اهداف موردنظر خود دست نیابند.

۱