درگاه دید > موضوعات > روابط و همکاری‌های بین‌المللی > سیاست جهانی > (۲۹۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        پیتر دراکر، اندیشمند بزرگ حوزۀ مدیریت معتقد است که زمان کمیاب‌ترین منابع است و تا زمانی که نتوان زمان را مدیریت کرد، هیچ چیز دیگری را نمی‌توان مدیریت کرد. نوشتار حاضر به مقوله‌هایی همچون واقع‌گرایی و ضدواقع‌گرایی نسبت به زمان، واقعی یا غیرواقعی بودن زمان، مفهوم زمان از دیدگاه پدیدارشناسی، مفهوم زمان در فلسفه مدرن و نیز نگاه دوگانۀ حال‌گرایی دربرابر غایت‌گرایی اشاره دارد.
زمان یکی از مفاهیم کلیدی در آینده پژوهی است که وندل بل نیز تا حدودی به آن پرداخته و ما آن را به وسیله ساعت درک می کنیم. با وجود صدها سال جستجو و کاوش درباره ماهیت زمان، هم چنان پرسش‌های بدون جواب زیادی باقی مانده است؛ برای مثال این پرسش فلسفی که از منظر هستی شناختی چه تفاوتی میان زمان گذشته، حال و آینده وجود دارد؟ نوشتار حاضر معرفی اجمالی و مقدماتی زمان به عنوان یکی از ارکان اصلی در علم و هنر آینده پژوهی هستیم. این مجموعه، به مباحثی مانند فلسفۀ زمان، واقعی یا مجازی بودن مفهوم زمان، خطی یا چرخه‌ای بودن زمان، امکان سفر در زمان، جهت زمان، تفاوت میان انواع زمان و نیز فیزیک و روانشناسیِ زمان پرداخته است.
۳. An Outlook on Global Politics 2018 ، بهمن ۱۳۹۶
چشم انداز سیاست جهانی 2018
این گزارش، مجموعه مقالاتی است از طرف کارشناسان و محققین امور سیاست جهانی و اقتصاد بین‌الملل که از طرف موسسۀ تحقیقاتی کریدیت سوییس و به‌دنبال برگزاری مجمع جهانی داووس به چاپ رسیده است. دغدغه اصلی این گزارش آیندۀ نظم دموکراتیک و لیبرال بین‌المللی است و به مسایلی همچون تصمیم‌گیری رای‌دهنده در عصر دیجیتال و شکست‌های سیاسی که منجر به رشد پوپولیسم شده پرداخته است. درواقع ناپایداری‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی به همراه دورنمایی متعادل برای پیشبرد شیوع دموکراسی در این گزارش برای خوانندگان شرح داده شده است.
ارزیابی ساختاری و محتوایی گزاره‌های راهبردی حوزۀ اینده‌پژوهی ازمنظر برخی فعالان این حوزه و نویسندگان این نوشتار، در دستور کار قرار گرفته که نتایج آن نشانگر نقص و کمبود اساسی در این گزاره‌ها است. در نوشتار حاضر فهرستی تجمیع‌شده از مفاهیم مطرح در پیش‌فرض‌های آینده‌پژوهی رایج، ارائه شده است. نتایج حاکی از غلبه انسان‌محوری بر چهارچوب فکری آینده‌پژوهی رایج است. . در این فضای مفهومی، به‌هیچ‌وجه به ارادۀ خدا و نقش‌آفرینی فرستادگان او در تاریخ بشر و آینده‌اش، اعتنا نشده است.پس می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌گیری از مفاهیم مرتبط با ارادۀ خدا در تدوین پیش‌فرض‌ها یا اصول موضوعهۀ آینده‌پژوهی، نوآوری تأثیرگذاری برای اندیشمندان موحد و به‌ویژه مسلمان به‌شمار می‌آید.
۵. Between Disarmament and Deterrence ، مهر ۱۳۹۶
بين خلع سلاح و بازدارندگي
نويسنده در ابتدا به اعطاي جايزه صلح نوبل 2017را به يک کارزار ضدهسته‌اي به نام «کارزار بين‌المللي براي برچيدن جنگ‌افزارهاي هسته‌اي» ((ICAN اشاره کرده و آن را براي هواداران خلع سلاح هسته‌اي در جهان مايۀ دلگرمي خوانده است. به باور وي، نه تصويب يک معاهده براي ممنوعيت سلاح‌هاي هسته‌اي و نه افزايش مخاطرات هسته‌اي؛ به‌ويژه بين کرۀ شمالي و آمريکا نتوانسته است در باور کشورهاي هسته‌اي در مورد کارآمدي بازدارندگي هسته‌اي خللي ايجاد کند. نويسنده در پايان به استدلال مخالفين اين‌گونه کازارها اشاره کرده است که معتقدند بدون سلاح‌هاي هسته‌اي خشونت نه‌تنها کمتر نخواهد شد، بلکه برعکس، افزايش هم خواهد يافت و جنگ ميان قدرت‌هاي بزرگ که از سال 1945 رخ نداده است به صحنه باز خواهد گشت.
گروه 20 با این هدف تشکیل شد که در واکنش به مسائل جهانی انعطاف‌پذیرتر باشد. دستور کار گروه 20 برخلاف دیگر انجمن‌های بین‌الملل، دقیق تعریف نشده و در آن ابهامات فراوانی وجود دارد. این گروه شرایط تعامل چهره‌به‌چهرۀ رهبران جهان را برای اقدام جمعی به‌منظور مقابله با معضلات و بحران‌های جهانی فراهم می‌آورد. مسائلی که در دستور کار گروه 20 قرار می‌گیرد حاصل نشست‌های متعدد وزرا و گروه‌های کارشناسی است. همچنین گروه 20، ازطریق مجموعه‌های غیردولتی فعال هم حضور پیدا کرده و صدای خود را به مردم جهان می‌رساند. باوجوداین، گروه 20 شبیه هیچ نشست دیگری در مقولۀ حکمرانی جهانی نیست. نوشتار حاضر به بررسی هدف اساسی تاسیس گروه 20 و برنامه‌های پیش‌ روی آن پرداخته است.
کتاب «نظم جهانی»، تاملی در ویژگی‌ ملت‌ها و جریان تاریخ نوشتۀ هنری کیسینجر، دیپلمات ایالات متحده با ترجمۀ محمد تقی حسینی است که ازسوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. می‌کوشد به مناطقی بپردازد که تعبیر آنها از نظم جهانی بیشترین نقش را در تکامل دوران مدرن داشته است. در این اثر نخست به تاثیر صلح وستفالی در نظم جهانی اشاره شده و نظم را برخاسته از غرب ‌دانسته است که بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم نقش عمده‌ای برای آمریکا در ایجاد نظم جهانی قائل است. آنچه در این کتاب حائز اهمیت است، نوع نگاه مولف به مسائل خاورمیانه و به‌ویژه ایران است. کیسینجر بر این باور است که ایران اگر می‌خواهد در منطقه تاثیرگذار باشد، باید یا کشور بودن را انتخاب کند یا آرمان بودن را.
نوشتار حاضر، نظرات فقهای شیعه در چهار دورۀ قبل از صفویه، صفویه، مشروطه و انقلاب اسلامی (در هر دوره، سه یا چهار فقیه) درخصوص معیار و ملاک تعیین دار‌الاسلام، دارالکفر و دارالحرب که سه مفهوم اساسی و بنیادی در فقه روابط بین‌الملل است را مورد بررسی قرار داده است و درمجموع نظرات فقهای شیعه را در قالب سه گروه، دسته‌بندی کرده است. همچنین مشخص شد که فقهای دورۀ مشروطه و انقلاب اسلامی عمدتاً قائل به معیار سوم یعنی استقرار حکومت برای تعیین دارالاسلام و دارالکفر هستند و این معیار بیشتر با شرایط امروز نظام بین‌الملل و روابط بین‌الملل که مبتنی‌بر نظام ملت- دولت است هماهنگی و تطابق دارد.
حدود 100 سال پیش، غربی‌ها با برخورداری از شاخصه‌های مادی و معنوی قدرت توانستند ابتدا با قوای فائقۀ خود در صحنه‌های میدانی جهان خط‌و‌ربط و نظامات جدیدی ایجاد کنند و سپس با شکل دادن سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای به این نظم‌ها شکل و مشروعیت قانونی بدهند. به باور نویسنده، الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ غربی برای دورانی طولانی تحمیل رویکردها و برنامه‌های خود به کشورهای مختلف، بدون توجه به ارادۀ مردم محلی بوده است. نوشتار حاضر به بررسی موضوعاتی چون: نظام بین‌المللی چندقطبی و چند بعدی بودن مولفه‌های قدرت، پرداخته است.
نوشتار حاضر به بررسی دغدغه‌های تحلیلگران نظام بین‌الملل درخصوص اصالت ساختار و کارگزار در عصر قدرت جهانی‌شده، پرداخته است. ازآنجایی‌که کارویژۀ اصلی سازه‌های جدید قدرت در عصر جهانی‌شدن، دستیابی کم‌هزینه‌تر بزرگترین قدرت‌های مادی و معنوی نظام بین‌الملل به هدف‌های از پیش تعیین‌شده است، تبیین سازۀ قدرت به‌عنوان کلید راهگشای قفل‌های تحلیلی در حوزۀ روابط بین‌الملل در دستور کار پژوهش حاضر بوده است. حدود تئوریک ساخت‌ قدرت در رابطۀ ساختار- کارگزار با بررسی سه‌وجهی رویکردهای نئورئالیستی، نئولیبرالیستی و سازه‌انگاری (ونتی) صورت گرفته است. به‌دنبال بررسی هستی‌شناسانۀ پارادایم قدرت، کنش‌های پنج‌گانه (مادی، معنایی، فردی، اجتماعی و تاریخی) ساختار و کارگزار به ساخت قدرت نیز تبیین شده است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۳۰