درگاه دید > موضوعات > روابط و همکاری‌های بین‌المللی > سیاست جهانی > (۲۸۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. В 2017-м начнется новая эпоха», о главных итогах уходящего года ، دي ۱۳۹۵
در سال 2017 دورۀ جدیدی آغاز خواهد شد، مهم‌ترین نتایج سال 2016
نویسنده با اشاره به اینکه 2016، سال تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر در روابط بین‌الملل بوده است، از برگزیت، انتخاب ترامپ و تنش و سپس احیای روابط روسیه و ترکیه به‌عنوان مهم‌ترین تحولات یاد کرده است. به باور وی، در شرایط مبهم بین‌المللی در سال 2017، نقش رهبری کشورها ازجمله در آمریکا و اروپا اهمیت بیش از پیش پیدا می‌کند که می‌توانند برخلاف قوانین، روندها و نهادهای مستقر بین‌المللی اقدام کنند. وی تأکید دارد در شرایط ضعف نهاد در کشورهای مختلف، امکان به قدرت رسیدن رهبران پوپولیست افزایش می‌یابد. در این شرایط، انتخابات‌های پیش رو ازجمله در فرانسه روند آتی را تعیین خواهد کرد، اما نتیجۀ کلی سال 2016 در این خلاصه می‌شود که دورۀ «پس از جنگ سرد» خاتمه یافته و تمام کشورها ازجمله روسیه نیاز به روندهای جدید دارند.
نوشتار حاضر، درصدد کاربست نظریۀ واقع‌گرایی ساختاری برای تحلیل الگوی مدیریت بحران‌ سوریه ازسوی قدرت‌های بزرگ در نظام تک - چندقطبی است. وفق منطق واقع‌گرایی ساختاری، تغییر ساختار نظام بین‌الملل از دوقطبی دوران جنگ سرد به تک‌قطبی و پس از آن به تک - چندقطبی موجب تغییر در فرآیندهای نظام بین‌الملل شده است به تَبَعِ آنها (ساختار و فرآیند)، الگوی رفتاری دولت‌ها و مدیریت بحران‌ها نیز متفاوت شده است. سئوال اصلی این نوشتار، آن است که اقتضائات نظام تک - چندقطبی چگونه بر الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران‌ بین‌المللی سوریه تأثیر گذاشته است؟
ازمنظر نظریه‌های روابط بین‌الملل، نظام بین‌الملل محیطی است که تمامی رفتارها، جهت‌گیری‌ها، نیت‌ها و خواسته‌های اجزای تشکیل‌دهنده از آن محیط تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین، هر تحولی که در این نظام صورت می‌گیرد، ممکن است قانونمندی‌های رفتاری بازیگران را تغییر دهد. تحولات‌ اوکراین در سال 2013 که آثار آن تا به امروز نیز تداوم داشته است، یکی از جدیدترین تحولاتی است که آثار متعددی بر نظم منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. باوجود اهمیت بررسی پیامدهای منطقه‌ای تحولات اوکراین، شناسایی آثار این تحولات بر عرصه بین‌المللی بیشترین اهمیت را دارد که هدف این پژوهش نیز بررسی همین آثار است. این پژوهش به‌دنبال پاسخ‌ به این پرسش است که تحولات سال 2013 اوکراین چه آثار و پیامدهایی بر نظام بین‌الملل داشته است؟
نوشتار حاضر به بررسی این پرسش پرداخته است که، بین عروج زیستمان ملی‌گرایی هندو و لیبرالیسم، و ظهور اقتصادی هند چه ارتباطی برقرار است؟ فرضیۀ طرح‌شده این است که افول اخلاق‌گرایی و عروج ملی‌گرایی هندو و لیبرالیسم، محرکی تعیین‌کننده در انتقال هند به عمل‌گرایی استراتژیک و درنتیجه ظهور اقتصادی هند در سیاست بین‌الملل است. این پژوهش درصدد تبیینی جامع از دگرگونی سیاست بین‌المللی هند نیست، بلکه در جست‌وجوی تبیین یک عامل کلیدی موثر بر ظهور اقتصادی هند است. یافته‌های پژوهش نشان داده که زیستمان‌هایی که بر رفتار هند در سیاست بین‌المللی تاثیرگذار بوده‌اند، پیامدهایی تعیین‌کننده در زمینۀ دستاوردهای اقتصادی هند داشته‌اند و عروج ملی‌گرایی هندو و لیبرالیسم در هند نتایج چشمگیر اقتصادی داشته است.
نوشتار حاضر جایگاه و تأثیر اندیشۀ هالفورد مکیندر، واضع نظریۀ قلب زمین، در سیاست‌های جهانی بریتانیا طی سه دورۀ زمانی از اوایل قرن بیستم تا زمان حاضر را بررسی کرده ‌است. نویسنده ضمن توجه به روند تکامل تاریخی و سیر تکوین دیدگاه ژئوپلیتیک مکیندر، با بررسی متغیرهای موقعیت سرزمینی، قدرت، جبر ژئوپلیتیک و رقابت‌های ژئوپلیتیک، جایگاه این نظریه در روابط خارجی بریتانیا را مورد مطالعه قرار داده است. امتیازها و ضعف‌های ژئوپلیتیک بریتانیا، موقعیت سرزمینی آن و ارتباط معنادارش با عامل قدرت در حوزۀ سیاسی و اقتصادی این کشور اهمیت بسیاری دارد. این دیدگاه که نظریۀ هارتلند برای رهایی از تنگناهای جبر ژئوپلیتیک بریتانیا و در راستای توسعۀ امپراتوری بوده است، بررسی می‌شود.
۶. پیمایش اولویت‌های پیشگیرانه در سال 2016 ، مرداد ۱۳۹۵
Preventive Priorities Survey 2016
نوشتار حاضر تلاش دارد با توجه به درگیری بیش از اندازۀ آمریکا در مسائل و رویدادهای جهانی، بهترین و مهم‌ترین راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای کاهش تنش‌های منجربه درگیری‌های خشونت‌آمیز و نیز درصورت بروز درگیری و بی‌ثباتی، برداشتن گام‌هایی برای تقلیل آسیب‌های آن را ارائه دهد. لازم به ذکر است که این نوشتار خلاصه‌ای است از گزارش شورای روابط خارجی ایالات متحده تحت عنوان «پیمایش اولویت‌های پیشگیرانه برای سال 2016».
دیدبانی، برآیند پایش و پویش است. منظور از پایش، پاییدن مدام موضوع‌های شناخته شده است. برای مثال، سازمان می‌داند که نرخ ارز، روی کسب‌و‌کارش تاثیر چشمگیری دارد؛ بنابراین نرخ ارز را به‌عنوان یک عامل تاثیرگذار، پیوسته پایش می‌کند. منظور از پویش، پوییدن، جستجو و کاویدن محیط، برای یافتن یک عامل تاثیرگذار است که هنوز به‌طور کامل برای ما شناخته‌شده نیست. برای مثال، سازمان در جریان پویش به این نکته پی‌ می‌برد که تحقق پدیده جدیدی به نام بورس کالا می‌تواند روی بهای کالا در بازار هدفش تاثیرگذار باشد. در این نوشتار تلاش شده تا ضمن اشاره به مهم‌ترین مختصات و مولفه‌های مفهومی «دیدبانی» به گام‌های چندگانه طراحی و استقرار سامانۀ دیدبانی در پروژه‌های آینده‌پژوهی اشاره شود.
به باور نویسنده، کشوری تاثیرگذار درمنطقه مانند عربستان سعودی. به‌منظور تطبیق خویش با شرایط نوین، ناچار از انتخاب سیاست‌ها و راهبردهایی است که بتواند اهداف و منافع ملی خود را در شرایط درحال گذار بین‌المللی حفظ و تامین کند. این نوشتار، به دو مولفۀ تعیین‌کننده - یعنی جابه‌جایی ثقل اقتصاد جهانی و تغییر نگاه آمریکا به منطقه غرب آسیا – به‌عنوان دو متغیر مهم تاثیرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی پرداخته است.
یکی از مفاهیم نوین روابط و اقتصاد سیاسی بین‌الملل طی دهۀ اخیر، مفهوم «قدرت‌های نوظهور» است. قدرت‌های نوظهور، کشورهایی هستند که طی دهۀ گذشته با عملکرد مطلوب خود در حوزۀ اقتصادی طی 50 سال، آیندۀ مناسبات و روند قدرت جهانی را شکل خواهند داد. قدرت‌های نوظهور در هزارۀ سوم میلادی، توسعۀ اقتصادی و قدرت‌یابی خود را آغاز کرده‌اند و با توجه به فرایند ترجمۀ قدرت اقتصادی به موقعیت و نفوذ سیاسی در نظام بین‌الملل کنونی، یکی از مهم‌ترین پدیده‌های دورۀ پساجنگ سرد به‌شمار می‌روند. به باور نویسنده، این کشورها تلاش دارند تفاسیر جدیدی از معادلات جهانی رقم بزنند و ضمن مخالفت با یکجانبه‌گرایی و حمایت از چندجانبه‌گرایی، جهانی چندقطبی ایجاد کنند.
نوشتار حاضر به بررسی این مسئله پرداخته است که چه وقت و برمبنای چه معیارهایی دیدبانی لازم است و سازمان برای دیدبانی به چه قابلیت‌هایی نیاز دارد؟ براین‌اساس پس از مرور الگوها و شاخص‌های تحلیل محیط و وضعیت سازمان درقبال دیدبانی، به‌منظور تعمیق بحث، تحقیقی توصیفی در مرکز تحقیق و توسعۀ فناوری (در صنعت هوایی) با ابزار پرسشنامه انجام شده است و درنهایت با توجه به این وضعیت، راهبرد و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد دیدبانی این مرکز پیشنهاد شده است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۹