درگاه دید > موضوعات > روابط و همکاری‌های بین‌المللی > سیاست جهانی > (۲۸۷ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        حدود 100 سال پیش، غربی‌ها با برخورداری از شاخصه‌های مادی و معنوی قدرت توانستند ابتدا با قوای فائقۀ خود در صحنه‌های میدانی جهان خط‌و‌ربط و نظامات جدیدی ایجاد کنند و سپس با شکل دادن سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای به این نظم‌ها شکل و مشروعیت قانونی بدهند. به باور نویسنده، الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ غربی برای دورانی طولانی تحمیل رویکردها و برنامه‌های خود به کشورهای مختلف، بدون توجه به ارادۀ مردم محلی بوده است. نوشتار حاضر به بررسی موضوعاتی چون: نظام بین‌المللی چندقطبی و چند بعدی بودن مولفه‌های قدرت، پرداخته است.
نوشتار حاضر به بررسی دغدغه‌های تحلیلگران نظام بین‌الملل درخصوص اصالت ساختار و کارگزار در عصر قدرت جهانی‌شده، پرداخته است. ازآنجایی‌که کارویژۀ اصلی سازه‌های جدید قدرت در عصر جهانی‌شدن، دستیابی کم‌هزینه‌تر بزرگترین قدرت‌های مادی و معنوی نظام بین‌الملل به هدف‌های از پیش تعیین‌شده است، تبیین سازۀ قدرت به‌عنوان کلید راهگشای قفل‌های تحلیلی در حوزۀ روابط بین‌الملل در دستور کار پژوهش حاضر بوده است. حدود تئوریک ساخت‌ قدرت در رابطۀ ساختار- کارگزار با بررسی سه‌وجهی رویکردهای نئورئالیستی، نئولیبرالیستی و سازه‌انگاری (ونتی) صورت گرفته است. به‌دنبال بررسی هستی‌شناسانۀ پارادایم قدرت، کنش‌های پنج‌گانه (مادی، معنایی، فردی، اجتماعی و تاریخی) ساختار و کارگزار به ساخت قدرت نیز تبیین شده است.
امروزه همه‌ انسان‌ها تحت حاکمیت پدیده‌ای سیاسی- حقوقی به‌نام دولت - ملت زندگی می‌کنند؛ اما آنچه می‌توان نسبت به آن تردید داشت، ادامۀ روند فعلی است. تحول مفهوم دولت متأثر از تحول اندیشه‌های سیاسی است که سبب شده اندیشمندان این حوزه به سه دستۀ طرفداران تقویت دولت؛ تضعیف دولت و اضمحلال آن تقسیم شوند. به باور نویسنده، دولت همچون هر پدیده‌ اجتماعی دیگری در تحول دائم به‌سر می‌برد و ازجمله تحولات چند دهۀ‌ اخیر می‌توان به تغییر کارکردهای آن و تضعیف حاکمیتش به‌عنوان شاخص‌ترین ویژگی آن و همچنین سهیم شدن قدرت با بازیگرانی جدید همچون نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و طرح دولت جهانی اشاره کرد.
۴. В 2017-м начнется новая эпоха», о главных итогах уходящего года ، دي ۱۳۹۵
در سال 2017 دورۀ جدیدی آغاز خواهد شد، مهم‌ترین نتایج سال 2016
نویسنده با اشاره به اینکه 2016، سال تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر در روابط بین‌الملل بوده است، از برگزیت، انتخاب ترامپ و تنش و سپس احیای روابط روسیه و ترکیه به‌عنوان مهم‌ترین تحولات یاد کرده است. به باور وی، در شرایط مبهم بین‌المللی در سال 2017، نقش رهبری کشورها ازجمله در آمریکا و اروپا اهمیت بیش از پیش پیدا می‌کند که می‌توانند برخلاف قوانین، روندها و نهادهای مستقر بین‌المللی اقدام کنند. وی تأکید دارد در شرایط ضعف نهاد در کشورهای مختلف، امکان به قدرت رسیدن رهبران پوپولیست افزایش می‌یابد. در این شرایط، انتخابات‌های پیش رو ازجمله در فرانسه روند آتی را تعیین خواهد کرد، اما نتیجۀ کلی سال 2016 در این خلاصه می‌شود که دورۀ «پس از جنگ سرد» خاتمه یافته و تمام کشورها ازجمله روسیه نیاز به روندهای جدید دارند.
نوشتار حاضر، درصدد کاربست نظریۀ واقع‌گرایی ساختاری برای تحلیل الگوی مدیریت بحران‌ سوریه ازسوی قدرت‌های بزرگ در نظام تک - چندقطبی است. وفق منطق واقع‌گرایی ساختاری، تغییر ساختار نظام بین‌الملل از دوقطبی دوران جنگ سرد به تک‌قطبی و پس از آن به تک - چندقطبی موجب تغییر در فرآیندهای نظام بین‌الملل شده است به تَبَعِ آنها (ساختار و فرآیند)، الگوی رفتاری دولت‌ها و مدیریت بحران‌ها نیز متفاوت شده است. سئوال اصلی این نوشتار، آن است که اقتضائات نظام تک - چندقطبی چگونه بر الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران‌ بین‌المللی سوریه تأثیر گذاشته است؟
ازمنظر نظریه‌های روابط بین‌الملل، نظام بین‌الملل محیطی است که تمامی رفتارها، جهت‌گیری‌ها، نیت‌ها و خواسته‌های اجزای تشکیل‌دهنده از آن محیط تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین، هر تحولی که در این نظام صورت می‌گیرد، ممکن است قانونمندی‌های رفتاری بازیگران را تغییر دهد. تحولات‌ اوکراین در سال 2013 که آثار آن تا به امروز نیز تداوم داشته است، یکی از جدیدترین تحولاتی است که آثار متعددی بر نظم منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. باوجود اهمیت بررسی پیامدهای منطقه‌ای تحولات اوکراین، شناسایی آثار این تحولات بر عرصه بین‌المللی بیشترین اهمیت را دارد که هدف این پژوهش نیز بررسی همین آثار است. این پژوهش به‌دنبال پاسخ‌ به این پرسش است که تحولات سال 2013 اوکراین چه آثار و پیامدهایی بر نظام بین‌الملل داشته است؟
نوشتار حاضر به بررسی این پرسش پرداخته است که، بین عروج زیستمان ملی‌گرایی هندو و لیبرالیسم، و ظهور اقتصادی هند چه ارتباطی برقرار است؟ فرضیۀ طرح‌شده این است که افول اخلاق‌گرایی و عروج ملی‌گرایی هندو و لیبرالیسم، محرکی تعیین‌کننده در انتقال هند به عمل‌گرایی استراتژیک و درنتیجه ظهور اقتصادی هند در سیاست بین‌الملل است. این پژوهش درصدد تبیینی جامع از دگرگونی سیاست بین‌المللی هند نیست، بلکه در جست‌وجوی تبیین یک عامل کلیدی موثر بر ظهور اقتصادی هند است. یافته‌های پژوهش نشان داده که زیستمان‌هایی که بر رفتار هند در سیاست بین‌المللی تاثیرگذار بوده‌اند، پیامدهایی تعیین‌کننده در زمینۀ دستاوردهای اقتصادی هند داشته‌اند و عروج ملی‌گرایی هندو و لیبرالیسم در هند نتایج چشمگیر اقتصادی داشته است.
نوشتار حاضر گزارش میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و موسسه ایفانز کرۀ جنوبی است که دوم شهریور 1395 در دفتر مطالعات برگزار شده است و طرفین دربارۀ موضوعات مهم منطقۀ شرق آسیا و خاورمیانه به تبادل‌نظر پرداخته‌اند. سوالات مورد بررسی در این نوشتار عبارتند از: چگونه می‌توان به درکی از موقعیت بین‌المللی دست یافت؟ و باتوجه به اینکه قرائت‌ها و تفاسیر مختلفی از روابط بین‌الملل وجود دارد مفاهیم کلیدی در فهم سیاست بین‌الملل چیست؟
نوشتار حاضر جایگاه و تأثیر اندیشۀ هالفورد مکیندر، واضع نظریۀ قلب زمین، در سیاست‌های جهانی بریتانیا طی سه دورۀ زمانی از اوایل قرن بیستم تا زمان حاضر را بررسی کرده ‌است. نویسنده ضمن توجه به روند تکامل تاریخی و سیر تکوین دیدگاه ژئوپلیتیک مکیندر، با بررسی متغیرهای موقعیت سرزمینی، قدرت، جبر ژئوپلیتیک و رقابت‌های ژئوپلیتیک، جایگاه این نظریه در روابط خارجی بریتانیا را مورد مطالعه قرار داده است. امتیازها و ضعف‌های ژئوپلیتیک بریتانیا، موقعیت سرزمینی آن و ارتباط معنادارش با عامل قدرت در حوزۀ سیاسی و اقتصادی این کشور اهمیت بسیاری دارد. این دیدگاه که نظریۀ هارتلند برای رهایی از تنگناهای جبر ژئوپلیتیک بریتانیا و در راستای توسعۀ امپراتوری بوده است، بررسی می‌شود.
۱۰. پیمایش اولویت‌های پیشگیرانه در سال 2016 ، مرداد ۱۳۹۵
Preventive Priorities Survey 2016
نوشتار حاضر تلاش دارد با توجه به درگیری بیش از اندازۀ آمریکا در مسائل و رویدادهای جهانی، بهترین و مهم‌ترین راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای کاهش تنش‌های منجربه درگیری‌های خشونت‌آمیز و نیز درصورت بروز درگیری و بی‌ثباتی، برداشتن گام‌هایی برای تقلیل آسیب‌های آن را ارائه دهد. لازم به ذکر است که این نوشتار خلاصه‌ای است از گزارش شورای روابط خارجی ایالات متحده تحت عنوان «پیمایش اولویت‌های پیشگیرانه برای سال 2016».

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۹