درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > آسیا > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ایران به‌عنوان یک کشور آسیایی با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک خود ناگزیر به داشتن روابط مناسبی با کشورها و قدرت‌های آسیایی است. با نگاهی گذرا به تاریخ روابط ایران با کشورهای آسیایی می‌توان دریافت که همواره روابط با این کشورها در ابعاد مختلف و در سطح مناسبی برقرار بوده است. کتاب حاضر با هدف بررسی زمینه‌های موجود داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای تعامل ایران با کشورهای شرقی و همچنین بررسی چالش‌ها و موانع گسترش روابط میان ایران و کشورهای آسیایی به رشته تحریر در آمده است.

۱