درگاه دید > موضوعات > دین و مذهب > (۱۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        به باور نویسنده، یکی از مباحث پرچالش و حاشیه‌دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام و چه در سطح خاص نظام‌های حقوقی و قضایی. از مهم‌ترین بازتاب‌های اهمیت این موضوع را می‌توان در مواجهات برون‌دینی، درون‌دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. دراین‌میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیدۀ اجتماعی بوده است. به باور نویسنده، هر‌چند سکولاریسم در ایالات متحدۀ آمریکا پس از دهه‌ها تلاش بی‌وقفه در انسداد شریان‌های کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن نفوذ آرام و پرقدرت کارگردایی نرم دین، همچنان ناکام مانده است.
از چالش‌های سیاست جهانی می‌توان به عملکرد حکمرانی و دموکراسی در جهانی آکنده از واقعیت‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. زمانی که فرهنگ‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند، ادیان نیز درون حوزه‌های اصلی، دست به کنش و تعامل می‌زنند. نویسنده بر این باور است که رویارویی میان مذهب و جهانی شدن، مشخصه مهم جهان کنونی است. وی همچنین مدعی است در بررسی علم سیاست، آگاهی از مذهب مشهود است. همچنین در تحولات جهانی که روی می‌دهد، مذهب برای فهم موضوعات خاص از قبیل دموکراسی و بنیادگرایی، منازعه و آشتی، تساهل و افکار عمومی و دیپلماسی راه دوم مهم است.
دهه‌های اخیر در جهان، بستر مناسب شکل‌گیری جنبش‌های معنوی نوپدید بوده است. فرآیند جهانی‌سازی فرهنگ‌ها، ایران اسلامی را نیز مصون از این پدیده نگذاشته است. بر این اساس، این نوشتار این پدیده را در قالب و چارچوب جنگ نرم مورد بررسی قرار داده است.
کتاب«نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر» از مهم‌ترین کتاب‌های ساموئل هانتینگتون است. این کتاب احتمالا واپسین تلاش جدی و مهم برای ایجاد نظریه عمومی توسعه سیاسی بود و اهمیت آن در ضرورت حضور در میان نظریاتی بود که در سال‌های دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ بر این حوزه مسلط شده بودند. هانتینگتون بسیار عمیق‌تر از واکنش منفی‌اش به نظریه مدرنیزاسیون که سبب شهرت کتاب نظم سیاسی شد معتقد به پایداری ارزش‌های فرهنگی و اولویت مذهب به عنوان شکل‌دهنده هر دو معقوله توسعه سیاست ملی و روابط بین‌الملل بود.
درک مفید و واقع‌گرایانه از تحولات دینی سالیان اخیر در سیاست جهانی، از طریق ابزارهای تحلیلی و مفاهیم علم موجود و نهادینة روابط بین‌الملل ممکن نیست که این به‌دلیل ماهیت امر فرهنگی است. از سوی دیگر بحث رابطة دین و روابط بین‌الملل در اساس خود، نتیجة انتزاعی نادرست از تأثیرات انقلاب ایران بر شرایط منطقه‌ای و جهانی و به‌دنبال آن، بر دانش کنونی روابط بین‌الملل است. بنابراین درکی واقعی از روابط دین و سیاست بین‌الملل در دورة کنونی لازم است. با این‌حال ضروری است به محدودیت ارزش و برد محدود مقولاتی که اندیشیده شده‌اند ولی تجربه نشده‌اند واقف باشیم و بر عکس، باید به فایده، ضرورت و گستردگی بی‌حد مقولاتی که تجربه شده‌اند ولی هنوز به آنها اندیشیده نشده است، توجه داشت
جهانی شدن فرایند رو به گسترشی است که تمام ابعاد و نهادهای جوامع را درنوردیده و توجه همگان را به خود معطوف کرده است. این پدیده با متاثر ساختن فرهنگ دینی جامعه، تربیت دینی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. جهانی شدن فرصت‌ها و تهدیدهایی را پیش‌روی تربیت دینی قرار داده که تبیین و شناخت آنها می‌تواند زمینه‌ای فراهم آورد تا نظام آموزشی در فرایند تربیت دینی، با این پدیده فراگیر مواجهه صحیح و مطلوبی داشته باشد. این نوشتار درصدد است تا پس از شرح و تعریف مفهوم جهانی شدن، ابعاد و دستاوردهای آن و بیان نظریاتی در خصوص دین و جهانی شدن به شناخت مفهوم تربیت دینی، ابعاد و ویژگی‌های آن و چالش‌ها و فرصت‌های جهانی شدن بر روی تربیت دینی بپردازد.
۷. Religion in the South Caucasus ، مهر ۱۳۸۹
مذهب در قفقاز جنوبی
نوشتار حاضر به بررسی نقش و اهمیت مذهب در قفقاز جنوبی پرداخته است. مقاله اول به تحلیل نقش مذهب در ارمنستان، آذربایجان و گرجستان پرداخته. مقاله دوم نقش مذهب در ارمنستان برای مشروعیت بخشی به درگیری‌ها در فاصله سال‌های 1988-1994 را مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی استراتژی‌های احیای کلیسای ارتدوکس در جنوب قفقاز و بررسی تطبیقی اجتماعات مسلمانان در این منطقه دو موضوع دیگر مورد بررسی در این متن است.
۸. The Religious Transition: A long-run Perspective ، دي ۱۳۸۸
تغییر مذهبی: چشم‌اندازی بلندمدت
نوشتار حاضر از چشم‌اندازی اقتصادی به موضوع کاهش گرایش مذهبی در جوامع پرداخته است براساس فرضیه اصلی این متن هرچه که کشورها ازنظر اقتصادی غنی‌تر می‌شوند سطح تعصب مذهبی پایین می‌آید. نویسنده براین‌نظر است که منحنی تقاضا برای مذهب به‌عنوان یک عامل تولید یا توسعه به زیر صفر متمایل اما تقاضا برای مذهب به‌مثابه کالای مصرفی احتمالاً به بالای صفر تمایل پیدا می‌کند.
۹. مذهب در توسعه؛ بازنویسی نسخه سکولار ، خرداد ۱۳۸۸
Religion in Development: Rewriting the Secular Script
به اعتقاد نویسندگان کتاب، اگر چه مذهب از سوی افرادی به عنوان منبع مناقشه و درگیری شناخته می‌شود، اما از مهم‌ترین ابزارهای گسترش صلح در دنیا است. از این‌رو تبیین رابطه بین مذهب و توسعه به خودی خود بسیار دشوار است. کتاب حاضر تلاش کرده ضمن ارزیابی جامعی از وضعیت مذهب و توسعه، مثال‌های متعددی درباره این‌که چگونه فعالیت‌های مذهبی از یک‌سو و فعالیت‌های توسعه‌ای از سوی دیگر بر روی هم تاثیر می‌گذارند و با هم تعامل دارند، آورده است. نویسندگان در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که بین مذهب و توسعه هیچ گونه جدایی وجود ندارد؛ مشارکت جوامع مذهبی در توسعه، ناشی از اعتقادات بنیادین آنهاست و نمی‌توان فعالیت‌های توسعه‌ای را از فعالیت‌های مذهبی جدا کرد.
بخش بزرگی از قرون وسطی که درآن کلیساها، دیرها و بناهای مذهبی ساخته‌ شده را «عصر ایمان» می‌گویند. با توجه به تجدید حیات اسلام در 30 سال گذشته و دین‌باوری در جهان و با توجه به این نوشتار که جدیدترین یادداشت‌های فلسفی هابر مارسی، یکی از پیشروان روشنفکری اروپا درباره جامعه سپاسکولار است، باید انتظار داشت ـ دیر یا زود ـ پس از رنسانس، قرون روشنگری، انقلاب صنعتی، قرن اتم و سرانجام عصر انقلاب اطلاعات، عصر ایمان با قدرت هرچه بیشتر به سراسر جهان بازمی‌گردد.

۱ | ۲ |