درگاه دید > موضوعات > منابع، محیط زیست و انرژی > سياست انرژي > مناطق و کشورها > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Regional and International Energy Security Dynamics: Consequences for NATO’s Search for an Energy Security Role ، بهمن ۱۳۹۰
پویایی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای امنیت انرژی: پیامدها برای ایفای نقش ناتو در امنیت انرژی
به باور نویسنده انرژی به خاطر ابعاد امنیتی و نظامی‌اش در سالهای اخیر اهمیتی بسیار در حلقه‌های امنیتی دنیا پیدا کرده و جهانی‌سازی نیز با از بین بردن خط تمایز بین امنیت انرژی و مبادلات اقتصادی، چالش‌های جدیدی را در حوزه امنیت انرژی به وجود آورده است. مجموع این تحولات سبب شده تا بحث پیرامون نقش ناتو در زمینه تضمین امنیت انرژی غرب شدت گرفته و وظایفی جدید برای این سازمان در حوزه امنیت انرژی در نظر گرفته شود. از نظر نویسنده هرچند ناتو می‌تواند نقشی مثبت در امنیت انرژی غرب داشته باشد اما بحث امنیت انرژی تحت تاثیر پارامترهای دیگری چون سیاست انرژی و تغییرات اقتصادی است و ناتو برنامه‌ریزان آن بهتر است تا به درک دقیق‌تر و بهتری از روابط بین پارامترهای مذکور دست یابند.

۱