درگاه دید > (۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نخجوان در ترکیب کشور آذربایجان، یک جمهوری خودمختار است که پیوستگی ارضی و جغرافیایی با پیکره اصلی خاک جمهوری آذربایجان ندارد. در واقع دو کشور ترکیه و ایران نقش مهمي در ادامه حيات و توسعه اين جمهوري كوچك و بخش برونگان جمهوري آذربايجان داشته‌اند. با اين حال در چند سال گذشته به نظر مي‌رسد باكو با اتخاذ رويكردهايي كوشيده است از وابستگي نخجوان به ايران بكاهد.
شرایط و معادلات حاکم در سطح جامعه بر تمامی دست‌اندرکاران انتخاباتی محرز است که نقش اساسی در تعیین رئیس‌جمهور آینده آمریکا را موضوعات مربوط به اقتصاد ایفا خواهد کرد. آن چه برای همگان محرز است این نکته کلیدی است که بدون رای اکثریت رای‌دهندگان مستقل، امکان پیروزی در ماه نوامبر برای حزب جمهوریخواه قابل تصور نیست. نابخردانه‌ترین نتیجه برای حزب جمهوریخواه این است که فردی کاندید شود که هویت او در چهارچوب موضوعات اجتماعی- اخلاقی تعریف می‌شود زیرا تنها با تمرکز بر موضوعات اقتصادی است که امید به شکست باراک اوباما بیشتر می‌شود حال سوال اساسی این است که آیا رای‌دهندگان محافظه کار حزبی این نگاه را قبول خواهند کرد و از حمایت سنتروم دست خواهند کشید و یا این‌که موضوع را به کنواسیون حزب خواهند کشاند.
۳. الجرائم الإسرائيليه خلال العدوان على قطاع غزه: دراسه قانونيه ، آبان ۱۳۹۰
جنایات اسرائیل در جریان جنگ نوار غزه: مطالعه حقوقی
مرکز مطالعات الزیتونه در این کتاب چهارچوب‌های قانونی اقدام عملی علیه رژیم صهیونیستی را در نظام قضایی بین‌المللی در قالب پژوهشی حقوقی درباره جنایات این رژیم در جریان جنگ غزه فراهم آورده است. فصل اول این کتاب به جنایات جنگی نیروهای رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه و فصل دوم به موارد جنایت علیه بشریت (همراه با بحث درباره ارکان مادی و معنوی هر جرم) اختصاص یافته است. فصل سوم به راه‌های تعقیب و پیگرد جنایت‌کاران جنگی رژیم صهیونیستی را از طریق سازوکارهای بین‌المللی یا دادگاه‌های محلی پرداخته است.
این نوشتار گفت‌و‌گویی با دکتر علی اکبر اسدی، پژوهشگر ارشد خاورمیانه در مرکز تحقیقات استراتژیک در ارتباط با سیاست دو پهلو عربستان سعودی در تغییر و تحولات خاورمیانه، موضع عربستان سعودی در هماهنگی و پیوند با رویکرد آمریکا در منطقه و همچنین واکنش احتمالی محور مقاومت، سقوط متحدینی همچون مصر بر محیط پیرامونی عربستان سعودی و سناریوهای پیش‌روی عربستان در تحولات جدید است.
کتاب حاضر شامل دو بخش و شش فصل است که تمرکز اصلی نویسنده آن به روحیه نظامیان در زمان جنگ معطوف است. نویسنده تلا ش کرده تا با استناد به انواع گسترده منابع از مرکز پژوهش‌های اجتماعی انگلیس، گزارش‌های سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، روزنامه‌ها،گزارش‌های بی‌بی‌سی و خاطرات پس از جنگ فرماندهان و افسران، وضعیت رفتار و ذهن و به عبارتی روحیه غیر نظامیان را به خوبی تشریح کند. این کتاب یک کتاب غیرتجدیدنظر طلبی است که به دنبال اصلاح مجدد چیزی است که نویسنده معتقد است تجدیدنظرطلبان برای خوش‌بینی ظاهری اسطوره پس از مرگ بیش از اندازه دست به اصلاح زده‌اند. با این حال کتاب از یک محدودیت تمرکز رنج می‌برد و آن زمانی است که موضوع ‌ها و بحث‌های دیرین را مورد توجه قرار می‌دهد.

۱