درگاه دید > موضوعات > حقوق‌بشر > مناطق و کشورها > آٰفریقا > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در دهه 60 میلادی کشورهای غیرمتعهد موفق شدند با صدور قطعنامه‌های متعدد اصل حق تعیین سرنوشت برای مستعمرات را به یک قاعده الزام‌آور تبدیل کنند. پس از فروپاشی شوروی کشورهای غرب تلاش کردند از این قاعده برای تجزیه بالکان استفاده کنند، ولی در بحران‌های آفریقایی نیم قرن گذشته، عملکرد دولت‌های غربی به ویژه آمریکا، انگلستان و فرانسه بر اساس یک اصل و قاعده نانوشته «منافع ملی خود بالاتر از هر حق » بوده است. به طوری که هرجا که عدم مداخله، منافع ملی آنها را تامین کرده است، از دور بر بحران‌ها نظارت کرده و با آگاهی و علم به امکان بروز فاجعه انسانی مداخله‌ای نکرده‌اند. در این نوشتار سعی شده بحران‌های آفریقایی و حق تعیین سرنوشت و عملکرد دوگانه و متضاد دولت‌های غربی و حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد.
۲. Why NEPAD and African Politics Don't Mix ، بهمن ۱۳۸۲
چرا سیاست‌های آفریقایی با مشارکت برای توسعه آفریقا (NEPAD) جور در نمی‌آید
دو سال از زمانی که مشارکت برای توسعه آفریقا (NEPAD) در آبیجای نیجریه به راه افتاده است، می‌گذرد و شاید زمان مناسبی برای مرور کردن برنامه‌ای باشد که هدفش حمایت از توسعه در آفریقاست. این برنامه سعی دارد به کشورهایی که استانداردهای یک حکومت خوب مانند دموکراسی و حقوق بشر را رعایت می‌کنند با ارائه کمک‌های مالی کمک کند. اما واقعیت آن است که پیشرفت هماهنگ کمی وجود داشته و یکی از دلایل آن میراث‌های به جامانده از استعمار در سیاست‌های این کشورهاست. علیرغم ظاهر مدرن دولت، قدرت سیاسی در اغلب کشورهای آفریقایی به صورتی غیر رسمی پیشرفت می‌کند.

۱