درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > شرق آسیا > ژاپن > روابط اقتصادی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. حقه‌های جدید ، تير ۱۳۸۳
کشور ژاپن در سال‌های اخیر به دلیل بالا بودن نرخ دستمزدها، سرمایه‌گذاری و تولید در کشورهای خارجی را سرلوحه کار خود قرار داده است. در میان کشورهای خارجی، چین مهره مطلوبی برای ژاپن به حساب می‌آید. هرچند این کشور به یکی از رقبای سرسخت ژاپن تبدیل شده، ولی ژاپن همچنان به نقاط صنعتی این کشور چشم دوخته است. البته همه شرکت‌های ژاپنی چنین حالتی ندارند و بسیاری از آنان با استفاده از استراتژی‌های مخصوص خود از جمله به کارگیری تکنولوژی‌های بسیار پیچیده، رقبای خود را از میدان به در کرده‌اند. استراتژی صنعتی ژاپن در قرن ۲۱، تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بسیار بالا با تکیه بر کارگر ماهر خود، حفظ اسرار تولیدی، سازمان‌دهی محیط کار در داخل و سرمایه‌گذاری خارجی برای بهره‌برداری از مزیت سایر کشورهاست.

۱