درگاه دید > موضوعات > تاریخ و جغرافیا > تاریخ > موسسات تحقیقاتی > (۸۸ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه ، دي ۱۳۸۶
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا یک موسسه پژوهشی علمی و دانشگاهی در آکادمی علوم روسیه است که با هدف احیا و توسعه روابط میان روسیه و آفریقا تاسیس شده و از سال ۱۹۵۹ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل و معضلات سیاسی، قومی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و تاریخی کشورهای مستقل افریقایی و به دنبال آن توسعه روابط شوروی سابق و آفریقا و در حال حاضر روسیه با آفریق می‌پردازد.
۲. مرکز مطالعات مغرب، دانشگاه دورهام ، دي ۱۳۸۶
Centre for Maghreb Studies, University of Durham
مرکز مطالعات مغرب یکی از مراکز وابسته به موسسه مطالعات خاورمیانه‌ای و اسلامی دانشگاه دورهام و یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی است که تنها به مطالعه کشورهای منطقه شمال آفریقا (مراکش، الجزایر، تونس و لیبی) اختصاص یافته است.
۳. مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقا ، دي ۱۳۸۶
The Centre for Advanced Studies of African Society (CASAS)
مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقای مرکزی غیرانتفاعی و پان ـ آفریقایی است که با هدف ایجاد شبکه‌های پژوهشی در آفریقا و دیازپوراهای آن بنیان نهاده شده و مسئولیت نظارت و هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های پژوهشی، به ویژه در زمینه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهگی معضلات توسعه در آفریقا ر برعهده دارد.
۴. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه لیدن ، آذر ۱۳۸۶
African Studies Centre, University of Leiden (ASC)
مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه لیدن یک موسسه علمی مستقل و تنها موسسه پژوهشی دانشگاهی در هلند محسوب می‌شود که به تحقیق و پژوهش در زمینه آفریقا با تاکید بر حوزه علوم اجتماعی و بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی کنونی و آتی منطقه آفریقای حاشیه صحرا مي‌پردازد.
۵. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه کمبریج ، آذر ۱۳۸۶
Center of African Studies, University of Cambridge (ASC)
مرکز مطالعات آفریقا در سال ۱۹۶۵ و با هدف ارتقاء سطح آموزش و پرورش در زمینه مطالعات آفریقا در دانشگاه کمبریج و تسهیل زمینه‌های پژوهشی برای پژوهشگران و متخصصان مسائل آفریقا تاسیس شد.
۶. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه پنسیلوانیا ، آذر ۱۳۸۶
African Studies Center, University of Pennsylvania
مرکز مطالعات آفریقا وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا و مرکزی مهم و پیشرو در حوزه مطالعات آفریقا است که با گردهم آوردن محققان، اساتید، دانشجویان و افراد به مطالعه و کسب دانش در زمینه قاره آفریقا از گذشته تا عصر حاضر می‌پردازد.
۷. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه بوستون ، آذر ۱۳۸۶
African Studies Center at Boston University (ASC)
مرکز مطالعات آفریقا یکی از مراکز وابسته به دانشگاه بوستون است که به تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه آفریقا، با توجه به طیف گسترده‌ای از حوزه‌های مطالعاتی، ازجمله مردم‌شناسی، باستان‌شناسی، اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، زبان‌شناسی، ادبیات، علوم سیاسی و ... می‌پردازد.
۸. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه ایالتی مرکزی ، آبان ۱۳۸۶
Center for African Studies, Central State University
مرکز مطالعات آفریقا یکی از مراکز وابسته به دانشگاه ایالتی مرکزی است که با هدف گسترش و اشاعه دانش نوین در زمینه آفریقا، به ویژه برای آفریقاشناسان متخصص در حوزه سیاستگذاری آمریکا در این قاره و کاهش کمبودهای مطالعاتی و علمی در این زمینه، جهت تاثیرگذاری هرچه بیشتر در امور آفریقا بنیان نهاده شد.
۹. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه ادینبرا ، آبان ۱۳۸۶
Centre of African Studies, The Univeristy of Edinburgh (CAS)
مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه ادینبرا تنها واحد دانشگاهی در اسکاتلند است که منحصرا در زمینه مطالعات آفریقا فعالیت می‌کند. هدف این مرکز ایجاد ارتباط میان سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های آموزشی و فرهنگی در آفریقا و اسکاتلند به منظور ارتقاء سطح مطالعات آفریقا است.
۱۰. انجمن مطالعات آفریقایی ژاپن ، آبان ۱۳۸۶
Japan Association for African Studies (JAAS)
انجمن مطالعات آفریقایی ژاپن در سال ۱۹۶۴ توسط گروهی از محققان علاقمند به امور آفریقا و با هدف ارتقا مطالعات و تحقیقات در زمینه قاره‌ آفریقا و جزایر مجاور آن بنیان نهاده شد. مطالعات این انجمن طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها، علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، تاریخ، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی فرهنگی، جغرافیا، ادبیات و زبان‌شناسی و ... را دربرمی‌گیرد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |