درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > (۵۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۲۱. Les révolutions dans l'histoire : Comment l'humanité progresse-t-elle, sinon de révolution en révolution ? ، دي ۱۳۹۰
انقلاب در طی تاریخ : چگونه بشریت پیشرفت می‌کند، از انقلابی به انقلاب دیگر؟
در طول تاریخ هیچ انقلابی با انقلاب دیگر همانند نبوده‌است و هر یک ویژگی خاص خود را داشته‌است. دلیل آن هم این است که هر کدام در تاریخی ملی و منطقه‌ای خاص ظهور کرده‌اند و در زمانی خاص از توسعه کشور رخ داده‌اند. با این حال تمامی این انقلاب‌ها نقاط مشترک داشته‌اند که بدون آن نام انقلاب را بر خود نخواهند داشت : رسیدن به قدرت. شماره حاضر از مجله لوموند به موضوع انقلاب در جهان پرداخته و معتقد است که از کرامول تا چه‌گوارا، از سال 1989 تا بهار عرب، از بارسلونا تا دین بین پو، دنیای ما را تسخیر کرده‌اند. این شماره نگاهی به شخصیت‌های انقلابی، گرایشات انقلابی، دستمایه‌های انقلاب، موضوعاتی که برای آن انقلاب صورت گرفته، پرداخته است.
کتاب قدرت‌هایی برای رهبری شامل پنج فصل رهبری، رهبری و قدرت، گونه‌ها و مهارت‌، هوش بافتمندانه و رهبران خوب و بد است. دو فصل اول به اهمیت رهبران، به درس‌های تاریخ در این زمینه و به تلقی‌های قهرمان‌انگارانه از رهبری و به طور کلی، به مطالعه‌ها و پژوهش‌های مرتبط با زمامداری و رهبری پرداخته است. نویسنده در فصل سوم به گونه‌ها و مهارت‌های رهبری پرداخته و معتقد است، رهبران شکل‌ها، گونه‌ها و ابعاد متفاوتی دارند. نویسنده کوشیده، عصاره ادبیات و مهارت‌های مربوط به رهبری را در کتابی از عرصه‌های نظریه‌های سازمانی، روانشناسی و علوم سیاسی توصیف کند؛ وی سعی کرده تلفیق قدرت‌های نرم و سخت را نوعی قدرت هوشمندانه برای رهبری اعلام کند.
سیاست‌زدگی اطلاعات در هر دو صورت آشکار و پنهان آن پدیده‌ای مذموم است که پیامدهای خطرناکی را برای هر دو سیستم اطلاعاتی و سیاسی به همراه می‌آورد. سیاست‌زدگی اطلاعات موجب ضعف، اخلال و انحراف در روند و روش تحلیل و برآوردهای اطلاعاتی می‌شود که از مهم‌ترین این انحرافات، ذهن‌گرایی مفرط و تفسیرگرایی است. این انحراف از یک‌سو موجب شکست و ناکارآمدی سیستم اطلاعاتی و در نتیجه بی‌هویتی آن نزد مقامات و افکار عمومی می‌شود و ازسوی دیگر با ایجاد آنتروپی مثبت در نظام سیاسی، موجب غافل‌گیری و شکست سیاست‌ها و اهداف کلان نظم و دولت می‌شود.
سیاست در جریان‌هاي فکري مختلف سیاسی قرن بیستم به وجوه گوناگون از جمله به سان روبنایی بر امر بنیادین اقتصاد، یا امري حداقلی که صرفا و باید در خدمت منافع فردي باشد و یا چنان سلطه،سرکوب و فریب روایت شده است. اما روایتی که هابرماس از سیاست به دست می دهد، روایتی مبتنی بر عقلانیت ارتباطی است. اندیشه وي به طور کلی معطوف به نقد رهایی وعمل رهایی‌بخش است بنابراین در بستر این گرایش کلی است که فلسفه وي در تقابل و تضاد با مهم ترین جریان هاي فکري قرن بیستم قرار می گیرد. وي با بازسازي اندیشه‌هاي وبر، مارکس و مکتب فرانکفورت، در مقابل عقلانیت ابزاري فراگیر، اندیشه عقلانیت ارتباطی را ارائه می دهد و به پی‌ریزي مبانی مستدل فلسفی و عقلانی براي سیاست می پردازد.
۲۵. خلافت و حکومت مردم ، آذر ۱۳۸۹
المجلس الوطنی، الخلافه و سلطه الامه
کتاب حاضر در قالب یک مقدمه، دو فصل و نتیجه‌گیری و با هدف دفاع از حق ملت به رشته تحریر درآمده است. نویسنده یا نویسندگان کتاب به این نتیجه رسیده‌اند که مسئله حکومت از جهت سیاسی بسیار حائز اهمیت است، ولی این اهمیت به معنای اهمیت دینی آن نیست؛ به نوعی که دین بخواهد در آن وارد شود.
جام جهانی نوزدهم با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید. میلیاردها نفر در بیشتر نقاط جهان به تماشای جام جهانی نشستند. فوتبال بی‌گمان تنها ورزشی در جهان است که می‌تواند این اندازه هیجان، شور و نشاط را برای کشورها، سیاستمداران و مردم به ارمغان بیاورد. فوتبال ورزشی است که نه تنها بسیاری از زوایای زندگی، سیاست، اقتصاد و هویت کشورها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بلکه ابزاری برای نشان دادن پیشرفت، ناکامی یا عبور از بحران کشورها هم تلقی می‌شود. این ورزش پرطرفدار بعضا توانسته است یک کشور کوچک را به عرصه جهانی بشناساند و آن را به کانون توجه ملیون‌ها بیننده تبدیل کند. از این‌رو می‌توان ادعا کرد حتی المپیک چنین توانایی‌ای ندارد.
نظریه‌پردازان اجتماعی عنصر رهبری، حضور مردمی و وجود یک ایدئولوژی پویا و دینامیک را برای ظهور قدرت اجتماعی و انقلاب لازم می‌دانند. در انقلاب اسلامی ایران نیز پیوند عمیق و ارادت آگاهانه رهبری و مردم، مهم‌ترین عامل محرکه انقلاب بود. این ارادت نه ناشی از جنبه کاریزماتیکی شخصیت امام خمینی ()ره) بلکه برگرفته از پیوند تاریخی مردم با مرجعیت شیعه بود که در ابعاد گوناگون حیات انسان ایرانی نمود یافته یود. بنابراین، برخلاف انقلاب‌های دیگر، این مردم ایران بودند که اگاهانه رهبر خود را انتخاب کردند. امام خمینی (ره) نیز در عین مجتهد جامع‌الشرایط بودن، رهبری با نبوغ ذاتی و صاحب اندیشه و فکر بود که به بسیاری از مفاهیم و مضامین دینی جان تازه‌ای بخشید.
از رویکردی نظام‌گرا، توسعه و تحقق مدیریت اسلامی- به عنوان یک سیستم رفتاری- در سطوح کلان تا خرد، مستلزم سیستمی متشکل از سه بعد مفهوم، ساختاری و عملکردی است. این ابعاد می‌تواند در متن یک رویکرد راهبردی و یک رهبری مناسب به مثابه الگوی سیستمی توسعه سیستم‌های رفتاری، مبنای اقدام برای توسعه مدیریت اسلامی، مدیریت آن و نیز ارزیابی وضعیت آن قرار گیرد. در این نوشتار نخست الگوی مذکور به طور موجز تشریح شده است؛ سپس هشت چالش اساسی فراروی توسعه و استقرار مدیریت اسلامی در سطوح مختلف (ملی و سازمانی) بر آن اساس احصا شده و مختصرا توضیح داده شده و نهایتا به برخی راه‌حل‌های مفید و عمل‌پذیر در شرایط کنونی برای غلبه نسبی بر چالش‌های مذکور اشاره شده است.
نوشتار حاضر در صدد است نشان دهد که از این پس دامنه فعالیت‌های تیمی به حوزه مدیریت عالی و رهبری سازمان‌های کمال‌جو کشیده خواهد شد و این‌که این پدیده به مثابه روندی غالب در کارکردهای آتی رهبری سازمانی مطرح خواهد شد. روال مقاله به گونه‌ای است که ضمن تشریح نمای جدیدی از شالوده رهبری و احصای کارکردهای اصلی مربوط به آن، رجحان رویکرد تیمی را در زمینه پیشبرد هریک از کارکردهای یادشده روشن می‌کند. قسمت پایانی مقاله نیز به تشریح رهیافت رهبری تیمی در اعتلای سازمان‌های دفاعی کشور اختصاص دارد.
صنایع نظامی آمریکا پیش از همه چیز در برابر سونامی بحران اقتصادی آسیب‌پذیر است. صنعت تسلیحاتی که زمانی شاخص برتری آمریکا بر حریفانش بود اکنون با بحرانی چندسویه روبرو است. بحران مالی و اثرات دو جنگ پرهزینه عراق و افغانستان چالش‌هایی را در صنعت نظامی آمریکا به وجود آورد. دولت اوباما اکنون رئیس پنتاگون - رابرت گیتس - را مامور تغییر بنیادی در اصول و اولویت‌های صنایع نظامی این کشور کرده‌است. تردیدی جدی وجود دارد که گیتس بتواند بر دو معضل آمریکا در این عرصه یعنی تاثیرات ویرانگر بحران اقتصادی بر صحنه تسلیحاتی و مقابله با نفوذ سحرآمیز لابی سرمایه‌گذاران و دارندگان مجتمع‌های نظامی مقابله کند.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |