درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > (۵۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نظریات روابط بین‌الملل برای نشان دادن تاثیر ماهیت و ساختار روابط بین‌الملل از سازوکار جامعه‌پذیری دولت استفاده می‌کنند. آنها با استفاده از این استعاره نشان می‌دهند ساختار و ماهیت نظام بین‌الملل چگونه رفتار دولت را تغییر یا شکل می‌دهد. نوشتار حاضر با طرح این مسئله در قالب دو نگرش خردگرا و سازه‌انگار به این موضوع پرداخته است که این دو نگرش چه برداشتی از مفهوم جامعه‌پذیری دولت دارند و چه راهبردهایی را برای جامعه‌پذیری دولت مطرح می‌سازند؟
مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها جوهرۀ حقوق بین‌الملل است و منشا آن نیز به گستردگی منابع حقوق بین‌الملل است. به عبارت دیگر عصارۀ حقوق بین‌الملل در دوران معاصر مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین‌المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعۀ ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل است. این نوشتار به بررسی آثار دو نوع از معاذیر ششگانۀ رافع مسئولیت، تحت عناوین اضطرار و ضرورت پرداخته است. اضطرار و ضرورت ازجمله معاذیر رافع مسئولیت هستند که غالبا دولت‌ها به آنها استناد می‌کنند؛ لذا باید گستره و شرایط اعمال آن مشخص شود.
هدف نوشتار حاضر پاسخگویی به این پرسش اصلی است که ارکان و اصول الگوی استحکام ساخت درونی نظام برای نیل به جامعۀ امن کدامند؟ یافته‌های نوشتار نشان می‌دهد مردم، نخبگان و نظام، سه رکن این الگو و کارآمدی، پاسخگویی، اقتدار درون‌زا، هویت ملی قوی، نبود فقر و فساد و تبعیض، عدالت، بالا بودن سرمایۀ اجتماعی، تقویت نهاد خانواده، قانون‌گرایی و انسجام درونی، اصول عام و مردم‌سالاری دینی، بصیرت مردم و نخبگان، سبک زندگی، همراهی اقوام و مذاهب و پرهیز از اشرافی‌گری، اصول خاص این الگو هستند؛ همچنین الگوی استحکام ساخت درونی نظام، دارای ماهیتی پیشگیرانه و بازدارنده است.
توسعه سياسي يا افزايش ظرفيت و كارايي نظام‌هاي سياسي در حل‌وفصل تضادهاي منافع فردي و جمعي، تركيب مردمي بودن، آزادي و تغييرات اساسي در جوامع همواره به عنوان هدف اصلي جوامع مدنظر بوده است. اگرچه تعاريف و مولفه‌هاي موردنظر گروه‌هاي مختلف براي تعريف «ايده‌آل تايپ» سياسي متفاوت بوده و از اين‌رو مسيرهاي متفاوتي براي آينده ترسيم شده‌اند، اما آنچه كه در تمامي ديدگاه‌ها درباره توسعه سياسي زيربناي مشترك است، چشم‌انداز انسان‌گرايانه به عنوان هدف توسعه سياسي است. اين نوشتار در پي واكاوي گونه‌شناسي فرهنگ سياسي كشورهاي اسلامي است كه نيل به توسعه سياسي را ممكن مي‌سازد.
یکی از هدف‌های علم سیاست، پرهیز از خشونت و ایجاد شرایط ساختاری است که ازطریق آن صلح تامین شود. در قرن بیستم متفکران سیاست خارجی، دیپلماسی و حقوق بین‌الملل راجع به تنظیمات سیاست و رفتار بازیگران بین‌الملل تکنیک‌های زیادی را با منطق مکانیکی و کوانتومی ابداع کرده‌اند. این نوشتار با استفاده از روش پدیدارشناسی و چهارچوب تئوری حکومت‌مندی دیپلماسی، قصد دارد کتاب «رسل‌الملوک» را به‌صورت انتقادی واکاوی کند.
۱۶. نسبت اخلاق و سياست ، شهريور ۱۳۹۲
در اين نوشتار، پرسش‌هايي درباره پيوند اخلاق و سياست طرح شده است، امّا پرسش اصلی آن چگونگي رابطه اين دو مفهوم يا دو نهاد است. يافته‌هاي اين پژوهش گوياي آن است كه بسياري از دانشمندان بود و نبود گونه‌ای رابطه میان اخلاق و سیاست را می‌پذیرند. اين نوشتار با طرح و نقد سه ديدگاه ، ويژگي‌هاي سياست را برجسته ساخته‌ و به تبيين رابطه با تعريفي ويژه از سياست و قرائتي ويژه از اخلاق پرداخته‌ است.
اين نوشتار به بررسي قدرت و آسيب‌هاي ناشي از آن که با انسان‌شناسي و دانش و حرفه سياست ارتباطي تنگاتنگ دارد، پرداخته است. از نظر مولانا، شهرت‌طلبي و نام‌جويي از جمله موانع اساسي آسايش و آرامش آدمي، و در بسياري از موارد، ريشه و منشا عمده مصيبت‌ها و گرفتاري‌هاي اوست. از اين رو، شگفت نيست كه وي از شهرت يا به تعبير او اشتهار به بندی آهنین تعبير مي‌كند كه دست و پای طالب شهرت را می‌بندد و سد راه خوشبختي و پيشروي و مانع نَجاح و سَدادِ او مي‌شود.
مفهوم حكم‌راني خوب با شاخص‌ها، دلالت‌ها و پيامدهاي زياد در دو دهه پاياني قرن بيستم وارد قاموس علوم اجتماعي شد و با پذيرش گسترده مواجه شد. بااين‌حال ارتباط آن با امنيت ملي چندان مورد مداقه قرار نگرفت. اين نوشتار با تحليلي- توصيفي و مقايسه سه مساله زمينه‌هاي تكوين و اشاعه، ويژگي‌ها و عناصر و پيامدهاي اعمال حكم‌راني خوب از بين موضوعات مختلف، رابطه نظري اين ايده را با مفهوم امنيت ملي واكاوي کرده است.
از دیرباز بحث راجع‌به ریشه‌های شکل‌گیری و نوع نگاه به دولت با رویکردهای واقع‌گرایانه، تکثرگرایانه، کارکردگرایانه و... در محافل دانشگاهی بحثی متداول بوده است. در این نوشتار تلاش بر این است تا به دولت از منظری نو نگریسته شود و ابزار تحلیلی جدیدی را برای پژوهش‌های روابط بین‌المل به‌ویژه آن‌دسته از پژوهش‌های نظری که دولت را متغیر مستقل خود قرار می‌دهند، به‌دست دهد؛ دولت به‌مثابه یک سازمان. ادعای اصلی نوشتار حاضر این است که دولت به‌عنوان سازمانی که در چنین محیطی زیست دارد، این مشخصه‌های هویت‌ساز را دارا است: مسئولیت‌پذیری ضمنی دولت‌مردان، تعدد کارشناسان برای بررسی ابعاد گوناگون مسئله، اینرسی سازمانی و رویه‌های بیناذهنی دولت‌مردان در مورد تجارب کلان تاریخی.
۲۰. مشروع‌سازی قدرت ، اسفند ۱۳۹۰
The Legitimation of Power
مرکزیت و محوریت بحث مشروعیت در علوم سیاسی و فلسفة سیاسی از مباحث پرچالش بین متخصصین این حوزه است. در این راستا نویسنده علاوه‌بر آن‌که قدرت و عناصر و ساختمان فردی و اجتماعی‌اش را توضیح داده و ابعد مشروعیت و عوامل به وجود آورنده آن را بررسی نموده و به طرق و شیوه‌هایی نیز پرداخته است که مشروعیت را ناقص یا زایل می‌سازند از جمله کودتا و انقلاب. نویسنده به یک بحث نظری اکتفا نکرده بلکه به نمونه‌ها و موارد تاریخی و عینی نیز توجه کافی داشته و نظام‌های لیبرال دموکراسی، کمونیستی و اسلامی را به‌عنوان نظام‌هایی که دارای طرق متفاوت مشروع‌سازی قدرت هستند بررسی کرده است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |