درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > اوراسیا > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Исламская Республика Иран в евразийской политике Российской Федерации ، مهر ۱۳۹۱
جمهوری اسلامی ایران در سیاست اوراسیایی روسیه
نویسندگان در این نوشتار با نگاهی کلان به برنامه‌های غرب و ناتو در حوزه اوراسیا بر این باورند که شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی دنیا تغییر کرده و اوراسیا در آینده یکی از مراکز اصلی قدرت خواهد بود؛ ازاین‌رو، تقابل‌های ژئوپولیتیکی در این منطقه متمرکز می‌شود. نویسندگان یادآور شده‌اند که ایران با انقلاب اسلامی در برابر خواسته‌های غرب قرار گرفته و از موقعیت ممتازی در اوراسیا برخوردار است. به باور آنها، ناتو سیاست بی‌ثبات‌سازی را از سوئز تا تبت در دستورکار دارد و هدف آن تسلط بر موقعیت ژئوپولیتیکی و منابع انرژی اوراسیا است. سیاست بی‌ثبات‌سازی ایران در داخل و روابط خارجی آن نیز در راستای همین سیاست است، اما در این سیاست موفق نخواهد بود، زیرا مردم و نخبگان ایران در حفاظت از منافع خود متحد هستند.

۱