درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > ازبکستان > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ازبکستان با فروپاشی امپراتوری شوروی استقلال خود را باز یافت و با جدیت حرکت خود را در جهت ایجاد تحولات اصولی آغاز کرد. پشتکار و جدیت دولت ازبکستان در سال‌های اخیر به ویژه از 2006 تاکنون موجب رشد و شکوفایی در بخش‌های مختلف این کشور شده ‌است. در این نوشتار برخی علائم و نشانه‌های توسعه‌یافتگی جمهوری ازبکستان با تمرکز به حوزه فرهنگی و روابط این جمهوری با ایران در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.
مناسبات تهران، تاشکند در طول سال‌های پس از کسب استقلال ازبکستان از شوروی سابق افت‌وخیزهایی را شاهد بوده است. این افت‌وخیزها غالبا متاثر از سیاست‌های دولت تاشکند در جهت نزدیکی به غرب یا شرق بوده است. در دهه اول استقلال ازبکستان به علت نزدیکی این کشور به غرب همکاری ایران و ازبکستان در سطح محدودی باقی ماند؛ اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد با عنایت به تحولات رخ داده در روابط ازبکستان و غرب زمینه بیشتری جهت گسترش روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف فراهم شده است.

۱