درگاه دید > راهنماها > موسسات تحقیقاتی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Stratejik Araştırma Merkezleri( Stratejik Rapor No: 30 Eylül 2008) ، مهر ۱۳۸۷
مراکز تحقیقات استراتژیک ( گزارش استراتژیک شماره 30، سپتامبر2008)
مراکز تحقیقات استراتژیک در آمریکا بسیار زیادند. برخی از آنها وابسته به دولت و برخی مستقلند. در کشورهای انگلوساکسون و مدلهای تابعه، مستقل‌تر و تاثیرگذارتر و در آلمان وابسته به احزاب سیاسی با پشتوانه مالی قوی هستند.این نهادها در کشورهای دنباله رو سیستم سابق شوروی، تبیین کننده سیاستهای دولتی اند و در کشورهای توتالیتر عربی،آفریقایی و آمریکای لاتین،علیرغم وجود نخبگان فکری قوی در این نهادها و نمود اندیشه هایشان در مسایل جهانی، در داخل بسیار محافظه‌کارند. در ترکیه نیز تعداد این مراکز درخور توجه است ولی برخی از آنها واردکارهای موازی و رقابتهای ناصحیح می‌شوند.آنها کاملا" تخصصی نشده اند و عرصه‌های جدیدی هست که به آنها نپرداخته اند.
کتاب حاضر (بخش دوم از مراکز منطقه‌ای) اطلاعات مربوط به ۲۰۷ مرکز در زمینه مطالعات منطقه‌ای شامل اروپا، آمریکا و آفریقا را در اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌دهد و شامل بخش‌هایی چون، فعالیت‌ها، انتشارات، همایش‌ها، مسئولان، پژوهش‌ها، مراکز وابسته و راه‌های دسترسی به مراکز مورد نظر می‌شود.
کتاب حاضر اطلاعات مربوط به ۲۴۲ مرکز را در زمینه مطالعات منطقه‌ای شامل مناطق: خاورمیانه و خلیج‌فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و اروپای شرقی، آسیا و اقیانوسیه، در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. این کتاب راهنما، شامل بخش‌هایی چون فعالیت‌ها، انتشارات، همایش‌ها، مسئولان، پژوهش‌ها، مراکز وابسته و راه‌های دسترسی به مراکز مورد نظر می‌باشد.

۱