درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > سياست اقتصادی > (۲۳۷ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Иранский опыт преодоления экономических санкций ، مرداد ۱۳۹۶
تجربه ایران در زمینه مقابله با تحریم‌های اقتصادی
نویسنده با اشاره به اینکه نزدیک شدن ایران و روسیه در شرایط تحمیل تحریم‌های اقتصادی به آنها ازسوی غرب مهم است و ازجمله تبادل تجربیات برای مقابله با این تحریم‌ها مفید خواهد بود، تأکید دارد تهران تجربه نزدیک به چهل سال زندگی زیر تحریم‌ها دارد و این تجربه برای مسکو جذاب است. وی تأکید دارد غربی‌ها اعتراف کرده‌اند که ایران با استفاده از بانک‌های شرق آسیا توانسته اثر تحریم‌های مالی خود را کاهش دهد.
تحقیقات متعدد نشان می‌دهند رخدادهای سیاسی از جهات مختلف بر بورس اوراق بهادار تأثیر‌گذارند. یکی از رخداد‌های سیاسی حائز اهمیت برای ایران، مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 است که در راستای حل محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران برگزار می‌شود. به باور نویسنده، با عنایت به تأثیر تحریم‌ها بر تراز تجاری، تأمین ارز و ... و همچنین نظارت دقیق سرمایه‌گذاران بر تحولات اقتصادی کلان و سیاسی کشور، برگزاری مذاکرات هسته‌ای می‌تواند بر بورس اوراق بهادار تهران تأثیر‌گذار باشد.
سوال اصلی نوشتار حاضر این است که دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقۀ آسیای مرکزی در دوران پس از استقلال این کشورها چیست و علل و عوامل اولویت‌یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم در این منطقه کدامند؟ نویسندگان ‌دنبال آن هستند تا ضمن بررسی عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی در دورۀ پس از استقلال این کشورها، جایگاه و اهمیت دیپلماسی اقتصادی را در سیاست خارجی دولت یازدهم در آسیای مرکزی ارزیابی و تحلیل کنند. روش پژوهش با توجه به ماهیت آن، توصیفی- تحلیلی است.
صنعت برق به‌عنوان یکی از صنایع زیر‌بنایی، نقش مهمی در توسعۀ بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بر‌عهده دارد و از صنایع شبکه‌ای محسوب می‌شود. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی و از‌نظر هدف کاربردی و توسعه‌ای و از‌نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی و نظریه مبنایی است. یافته‌های پژوهش نشان داده است که راهبردهای الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران از‌نظر بازۀ زمانی تأثیرگذاری به راهبردهای ترمیم و بهبود‌دهنده، ظرفیت‌ساز و مقاوم‌ساز قابل تقسیم‌بندی است و بر ثبات و امنیت اقتصادی، پیشرفت همگام و فراتر از رشد اقتصادی کشور، تجدید ساختار صنعت برق، توسعۀ فضای رقابتی، توسعۀ بخش غیردولتی صنعت برق و رشد سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر است.
یافتۀ اصلی نوشتار حاضر آن است که از‌ یک‌سو بازیابی قدرت ملی و بازدارندگی تهدیدهای محیطی کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می‌سازد و از‌سوی‌ دیگر، این ضرورت‌ها در بستر چالش‌های درون‌ساختاری، الزامات راهبردی در سطوح کارگزاری، نهادی و سیاستی را به‌عنوان نقطۀ عزیمت در اولویت دستور کار دیپلماسی اقتصادی قرار می‌دهند. به باور نویسنده، این الزامات به هم‌پیوندی تدریجی اقتصاد ملی ایران با اقتصاد بین‌الملل کمک می‌رسانند.
به باور نویسنده، در الگوی دولت توسعه‌گرا، توانمندی استخراجی و پاسخگویی بروکراتیکِ شایسته‌سالار و عقلانی‌سازی روابط با جامعه، ظرفیت و استقلال نهاد دولت را افزایش می‌دهد. این درحالی است که عملکرد ضعیف و مشکلات تشدیدشده در حوزۀ سرمایۀ انسانی در دولت نهم و دهم، متأثر از برخی عوامل نهادی، مانئد استمرار و تقویت سیاست‌های پوپولیستی و عامه‌پسند، قانون‌گریزی و عدم التزام به قوانین، سیاست‌های بازتوزیعی و انبساطی، بروکراسی ضعیف و غیرحرفه‌ای، نداشتن تعامل سازنده با ارکان دیگر نظام، تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی، ناتوانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و ساخت ناکارامد رانتیری بوده است.
بندر چابهار از دو بعد کلی تاثیرگذاری در توسعۀ ملی و نیز تحقق و کارایی کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای قابل بررسی است. از جنبۀ نخست، نقش چابهار در توسعۀ منطقۀ جنوب شرق کشور و سواحل مکران مطرح است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در شمار اهداف کلان توسعۀ کشور نیز است. نشست تخصصی چابهار و جایگاه آن در شبکۀ حمل‌و‌نقل بین‌المللی در تاریخ 14 دی 1395 در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. اهمیت این نشست با عنایت به نقش چابهار و منطقۀ مکران در اقتصاد و حمل‌و‌نقل بین‌المللی و نیز امنیت ملی، مورد توجه قرار گرفت. بندر چابهار در کریدور شمال - جنوب دارای اهمیت به‌سزایی است و نقشی راهبردی در کارآمدی این کریدور دارد.
نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با ایگور ماکاروف، استاد اقتصاد دانشگاه مسکو. به باور وی، هرچه جایگاه ایران به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا افزایش یابد، همکاری‌‌های آن نیز در این اتحادیه می‌تواند گسترده‌تر شود. روسیه تمایل دارد که اوراسیای بزرگ به‌عنوان مرکز جدید توسعۀ اقتصادی بروز یابد که علاوه‌بر قزاقستان و چهار جمهوری دیگر جداشده از شوروی، کشورهایی همچون چین، ایران، هند و پاکستان و شاید کشورهای دورتر از منطقه مثل مغولستان، ترکیه و آذربایجان و همچنین کرۀ جنوبی و حتی کشورهای آسه‌آن به عضویت آن درآیند.
فرهنگ به‌عنوان نظامی از اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها، الگوهای رفتاری و نمادها، نقشی تعیین‌کننده در پیشرفت و رشد اقتصادی جوامع دارد. به باور نویسنده، در کنار مجموعۀ تحولات فرهنگی که در همۀ کشورهای درحال توسعه برای تقویت اقتصاد آنها ضرورت دارد، تحولات فرهنگی خاصی در نظام جمهوری اسلامی باید صورت گیرد تا عزم لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
۱۰. Новый Шелковый путь» уведет Иран от западных санкций ، آذر ۱۳۹۵
راه ابریشم جدید» ایران را از تحریم‌های غرب دور خواهد کرد
نویسنده با اشاره به اینکه بخشی از تحریم‌ها علیه ایران رفع شده و تهران توانسته بسیاری از روابط اقتصادی خود را احیا کند، به تحولات پایان سال 2016 اشاره کرده که می‌تواند این روند را با چالش مواجه کند؛ ازجمله آنها، اتهامات جدید امریکا علیه ایران درخصوص ارسال سلاح به یمن است که به بهانۀ آن احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه تهران وجود دارد. به تأکید وی، بحث‌های جاری در آمریکا درخصوص تحریم‌ها نشان‌دهندۀ وجود دو جناح موافق و مخالف تعامل با ایران است، اما آیندۀ روابط دو طرف و توافق هسته‌ای مبهم است؛ ازاین‌رو، تهران باید به اقدامات مقابله‌ای برای حفظ اقتصاد خود از گزند تحریم‌های جدید اقدام کند؛ یکی از این اقدامات تقویت روابط با کشورهایی است که با فشارهای آمریکا بر تهران موافق نیستند؛ چین ازاین جمله است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۴