درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > عراق > روابط خارجی > (۱۶ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. العراق ودول الخليج: عالقات قلقه ومدركات متصارعه ، خرداد ۱۳۹۵
عراق و دولت‌های خلیج [فارس]: نگرانی‌های پایدار و ادراکات متغایر
نوشتار حاضر پس از مروری کلی بر مواضع جریان‌های سیاسی گوناگون عراق دربارة نوع و ماهیت روابط این کشور با کشورهای عربی خلیج فارس، عوامل، ادراکات و موازنه‌های قدرت داخلی و خارجی اثرگذار بر این مواضع را بررسی کرده است. اساساً، از نگاه نویسنده، ماهیت روابط عراق با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تا حد زیادی به ماهیت نظام سیاسی حاکم بر این کشور وابسته است: در زمان اوج دکترین قوم‌گرایی عربی و غرب‌ستیزی، تلاش برای نزدیکی به کشورهای عربی خلیج فارس راهی برای تقویت هویت عربی به شمار می‌رفت، اما امروز، در دوران سیطرة جریان‌های اسلام‌گرای شیعی بر عرصة سیاسی عراق، کشورهای عربی خلیج فارس به‌مثابه رقیبی فرقه‌ای تعبیر می‌شوند و تمایل به هم‌پیمانی با ایران غلبه دارد.
۲. İŞGALİN 10. YILINDA IRAK ، خرداد ۱۳۹۲
عراق 10 سال بعد از اشغال
نویسنده ضمن تشریح شرایط داخلی عراق در سال‌های اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی و متحدین غربی‌اش، بخش اصلی نوشتار را به شرایط عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور اختصاص داده است. در این نوشتار علاوه بر شرایط سیاسی داخل عراق و رقابت و کشمکش گروه‌های داخلی، به سیاست خارجی دولت مرکزی جدید عراق به شکل وسیع و به تفکیک کشورهای مهم پرداخته شده است. در این نوشتار، علاوه بر اختصاص یک بخش مهم به روابط عراق و ایران، در سایر بخش‌ها نیز نقش و جایگاه ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۳. Iraq, its Neighbors, and the Obama Administration ، بهمن ۱۳۸۷
عراق، همسایگانش و دولت اوباما
مقاله حاضر به بررسی روابط عراق با همسایگان خود از زمان اشغال این کشور به‌وسیله ایالات متحده آمریکا در سال 2003 می‌پردازد. خروج نیروهای آمریکایی از عراق درصورتی منجربه ایجاد بحران‌های امنیتی نخواهد شد که عراق بتواند با همسایگان خود خصوصا سوریه و عربستان سعودی روابط مناسبی را برقرار کند. هویت قومی ـ قبیله‌ای و گسترش قدرت شیعیان در عراق دو مسئله‌ای است که سبب نگرانی سوریه و عربستان سعودی در برقراری رابطه با عراق شده است. به‌گونه‌ای که این دو کشور تلاش دارند تا قدرت به شکلی متعادل بین گروه‌های مختلف قومی و مذهبی توزیع شود.
۴. Iraq, its Neighbors, and the Obama Administration ، بهمن ۱۳۸۷
عراق، همسایگانش و دولت اوباما
مقاله حاضر به بررسی سیاست‌های عربستان سعودی و سوریه نسبت به عراق پس از خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از این کشور می‌پردازد. علاوه‌براین مقاله حاضر تاریخچه‌ای از روابط عراق با همسایگانش را از سال 2003 بررسی نموده است. به اعتقاد نویسنده نوع ارتباطی که عراق با همسایگانش دارد می‌تواند نقش بسیار مهمی در موضع‌گیری‌های منطقه‌ای این کشور داشته باشد. در میان همسایگان عراق، علاوه بر ایران، سوریه و عربستان از اهمیت بسیاری برخوردارند.
۵. Iraq,Its Neighbors, and the Obama Administration: Syrian and Saudi Perspectives ، دي ۱۳۸۷
عراق، همسایگانش و دولت اوباما: از منظر سوریه و عربستان سعودی
متن حاضر به بررسی سیاست‌های عربستان سعودی و سوریه در قبال عراق بعد از پایان شورش‌های اخیر و انتخاب باراک اوباما به ریاست‌جمهوری آمریکا پرداخته است. درهمین‌راستا به‌طور خاص به روابط عراق با همسایگانش از بعد از تهاجم آمریکا به این کشور در سال 2003 پرداخته و نتیجه گرفته که سرنوشت عراق به‌طور روبه‌افزایشی به توانایی این کشور برای تعامل مثبت با همسایگانش و چگونگی تعامل مثبت همسایگان این کشور با عراق بستگی دارد.. دراین‌میان با وجود پیشرفت‌های اخیر در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای، عربستان سعودی و سوریه هنوز در تعامل مثبت با عراق مردد می‌باشند برای این دو کشور عراق صرفاً جزئی از نگاه جامع به دیگر بازیگران منطقه‌ای (ازجمله آمریکا و ایران) و بحران‌های منطقه‌ای به‌خصوص منازعه اعراب ـ اسرائیل می‌باشد.
۶. Iraq and The Persian Gulf States ، آذر ۱۳۸۶
عراق و کشورهای خلیج‌فارس
به گفته نویسنده، همسایگان عراق نقش عمده‌ای را ـ چه مثبت یا منفی ـ در بحران فزاینده این کشور ایفا می‌کنند. بر این اساس ارزیابی منافع و تأثیر کشورهای همسایه عراق و پیامدهای آن بر روی روابط دوجانبه‌شان با ایالات متحده ضروری است. این مقاله با صرف‌نظر کردن از ایران و سوریه تلاش می‌کند تا نقش دیگر کشورهای همسایه عراق را تحلیل و بررسی نماید. فهرست مطالب: مقدمه/ کویت/ قطر/ امارات متحده عربی/ جذابیت چارچوب‌های امنیتی منطقه‌ای.
اصطلاح «میوه رسیده» عبارتی است که از طرف آمریکا به نظام سیاسی روسیه نسبت داده می‌شود. این عبارت حاکی از اعتقاد ایالات متحده به سقوط سوریه است. نگاهی به اوضاع کنونی سوریه نشان می‌دهد آمریکا قصد کمرنگ کردن نقش سوریه در منطقه و یا شاید نابودی این کشور را دارد. جهت آگاهی از احتمال محقق شدن این امر مقاله حاضر به بررسی تحولات داخلی و خارجی سوریه در سطح منطقه و بین‌المللی، از جمله تحولات در لبنان، عراق، فلسطین و برخورد دولت سوریه با این چالش‌ها و واکنش آن به تهدیدات قدرت‌ها می‌پردازد. در این راستا وضعیت کنونی سوریه در سه محور اقتصادی، نقش نیروهای مخالف و معارض داخلی، چگونگی رفتار سوریه به‌ویژه در لبنان بررسی و تحلیل شده‌ است.
۸. Power-Sharing in Iraq ، فروردين ۱۳۸۴
تقسیم قدرت در عراق
انتخابات ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ در عراق، به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این کشور به شمار می‌آید. با تشکیل دولت ملی در عراق، بحث بر سر تصویب قانون اساسی دائمی این کشور، به عنوان مهمترین دستاورد احتمالی برگزاری انتخابات برای ملت عراق تلقی می‌گردد. با توجه به تعدد گروههای سیاسی و مذهبی در این کشور، نوع حکومت آینده عراق،‌ مهمترین عامل فرونشاندن درگیریها در حال حاضر می‌باشد. در این راستا به نظر می‌رسد حکومت فدرالی، با توجه به شرایط فعلی عراق مناسب ترین گزینه برای تحقق یک عراق مستقل و با ثبات است. این در حالیست که برخی از کارشناسان مسایل خاورمیانه به نقش ایالات متحده و سازمان ملل در این فرآیند و نیز گسترش راههای همکاری میان عراق و کشورهای همسایه آن صحه می‌گذارند.
۹. Iraq and it's Neighboring Countries: Mutual Visions ، فروردين ۱۳۸۴
عراق و کشورهای همسایه آن: دیدگاه‌های متقابل
تحولات صورت گرفته در عراق پس از صدام و حضور نظامی ایالات متحده در این کشور اوضاع منطقه را دچار تغییرات جدی کرده است. در این راستا بحث اصلی مورد توجه صاحب‌نظران سیاسی منطقه آینده روابط دوجانبه میان عراق و هریک از کشورهای همسایه آن می‌باشد. این کنفرانس،‌ با هدف بررسی روابط دوجانبه عراق با هریک از کشورهای عرب و غیر عرب همسایه،‌ به ترسیم مکانیزم مؤثری برای همکاری‌های گسترده میان کشورهای همسایه و عراق می‌پردازد.
انتظار ۳۵ ساله مردم عراق برای برگزاری یک انتحابات آزاد در روز ۳۰ ژانویه سال جاری به پایان خواهد رسید. البته در این مدت چندین انتخابات در عراق برگزار شده ولی همگی آنها ساختگی و صرفا صحنه نمایش سیاسی حزب حاکم بوده است. همسایگان عراق و کشورهای خاورمیانه نیز از تبعات دیکتاتوری عراق در امان نبوده‌اند. این‌که انتخابات اخیر تا چه حد بتواند اوضاع نابسامان عراق را سامان بخشد، بستگی دارد به تحولات بعدی به ویژه نحوه خروج نیروهای آمریکایی از عراق. نتایج انتخابات عراق می‌تواند در روابط بغداد با همسایگان از جمله ترکیه، کشورهای عربی، اردن و ایران تعییر ایجاد کند. دولتمردان ترکی، برگزاری انتخابات در عراق را به منزله مهیاتر شدن شرایط خودمختاری استان‌های کردنشین می‌دانند.

۱ | ۲ |